SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 11. března 2020

Home » » Recenze/review - NECROPHILIAC - No Living Man Is Innocent (2020)

Recenze/review - NECROPHILIAC - No Living Man Is Innocent (2020)


NECROPHILIAC - No Living Man Is Innocent
CD 2020, Xtreem Music 

for english please scroll downStaré opuštěné katakomby opět vydaly další ze svých svědectví. Zlo a nenávist bylo probuzeno po dlouhých 28 letech. Démoni, na jejichž rakvích do tmy zářil nápis NECROPHILIAC. Ve spletitých chodbách onoho světa vzniklo nové album s názvem "No Living Man Is Innocent", u kterého znovu dochází k samovznícení. Kapela i po dlouhých letech připomíná jezdce apokalypsy, zlé démony, kteří se vydali zničit náš zkažený svět.

První, co mě ihned zaujalo, je obal od Artema Grigoryeva, který na mě působí jako nějaký výjev ze Starého zákona. Svět se možná dnes točí v hudbě zcela jinak, ale podobné exhumace plné ryzího death metalu si nechám vždy líbit. Navíc je pod zvukem podepsán Dan Swano, na kterého je vždy spolehnutí. Zvuk zde doslova pálí, je mohutný a prašivý zároveň.Mít strach z neznámého je zcela přirozené. Přiznám se, že při první návštěvě těchto katakomb jsem byl lehce zmatený. Stačilo ale pár dalších poslechů, aby v mé sbírce deska uzrála jako dobře uleželá mrtvola. Tvorba NECROPHILIAC je nasáklá zkaženou krví i švédskou a finskou death metalovou školou. Líbí se mi, že jednotlivé skladby vyznívají tajemně, možná bych se nebál napsat až magicky. Mají v sobě šíleného ducha, jsou svým způsobem děsivé. Představte si, že stojíte několik metrů pod zemí, ze zdí ztéká smradlavá voda, kolem pobíhají krysy a najednou se ze staré rakve ozve podivný šramot. Leknete se a stanete se další obětí temných sil. Podobně to mám nastavené i s novou deskou "No Living Man Is Innocent". NECROPHILIAC předkládají starý plesnivý death metal se samozřejmostí, lehkostí a zkušenostmi starých mistrů. Démoni obcují se samotnou smrtí a výsledkem je nahrávka, která by neměla chybět v žádné sbírce všech opravdových fanoušků záhrobí. Nahrubo nasekaná tma smíchaná s chladem a prachem z prašivých kostí! Old school death metal par excellence!Asphyx says:

The old abandoned catacombs again gave another of their testimonies. Evil and hate were awakened after 28 years. Demons whose coffins glowed in the darkness with the word NECROPHILIAC. A new album called "No Living Man Is Innocent" was created in the convoluted corridors of the other world. Even after many years, the band reminds of the riders of the apocalypse, evil demons who get out to destroy our spoiled world.

The first thing that caught my eye immediately was the cover made by Artem Grigoryev, which looks to me like a scene from the Old Testament. The world may be spinning quite differently in music today, but I always like similar exhumations full of pure death metal. What's more, Dan Swano is signed under the sound and he is certainty of good work. The sound here literally burns, it is powerful and rainy at the same time.Being afraid of the unknown is quite natural. I admit that the first time I visited these catacombs I was slightly confused. But it took a few more listening to make the album mature as a corpse in my collection. The work of NECROPHILIAC is soaked with spoiled blood and a Swedish and Finnish death metal school. I like the fact that individual songs sound mysterious, maybe I wouldn't be afraid to write magically. They have a crazy spirit inside, they are scary in some way. Imagine standing a few feet underground, sewage running out of the walls, rats running around, and suddenly a strange screech from the old coffin appear. You will be startled and become the next victim of the dark forces. Similarly, I set it up with the new album "No Living Man Is Innocent". NECROPHILIAC present an old mouldy death as an experienced masters. Demons commune with the death and the result is a record that should not be missing in any collection of all true fans of the grave. Roughly chopped darkness mixed with cold and dusty bones! Old School Death Metal Par Excellence!


tracklist:
1. Piper Leading Innocents
2. Hunting Humans
3. Magma of Flesh (Beasts of the Earth)
4. When Mother Ate Son
5. Horseaters
6. Inhabitants of the Red Forest
7. Kill All, Burn All, Loot All
8. GodBundy
9. No Living Man is Innocent

band:
Bongo – vocals
Ery – guitar
Miguel – guitar
Ramón – bass
Sweick – drums 

Share this games :

TWITTER