JUST BEFORE DAWN - In The Realm Of Ash And Sorrow (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 18. dubna 2020

Home » » Recenze/review - DERANGED - Deeds of Ruthless Violence (2020)

Recenze/review - DERANGED - Deeds of Ruthless Violence (2020)


DERANGED - Deeds of Ruthless Violence
CD 2020, Agonia Records


for english please scroll down


Na pitevním stole leží další tělo. Opět je neskutečným způsobem zohavené. Vyříznuté kusy masa, hluboké bodné rány, které svědčí o útočníkově velké zuřivosti a nenávisti. Byl tak zběsilý, že se našly úlomky nože v kostech. Pravá švédská ocel. Kvalitní záležitost, stejně jako nová deska klasiků žánru zvaného brutální death metal. Spousta krve, morbidní obal, ano, DERANGED jsou po čtyřech letech zpět a opět útočí ostře a nekompromisně.

Oproti minulému albu mi připadá lehce čitelnější a zřetelnější zvuk. Jinak ale švédští maniaci pokračují tam, kde před lety přestali. V tradičním, klasickém a devastujícím materiálu. Podle skvrn krve lze poznat, s jakou razancí vedl vrah svůj útok. Co se týká DERANGED, tak ti se poslední roky příliš nevyvíjí. Spíše pilují to, co jim jde nejlépe. Pitvání živých těl, temnota a chlad a hlavně muzika, která vás svlékne z kůže.

Chtít po kapele, která datuje svůj vznik do roku 1991 nějaké stylové kotrmelce by byla troufalost. Naopak, osobně mám rád, když mi legendární smečky předkládají desky, které staví na stále podobných základech. Na DERANGED se mi vždycky líbilo, že dokázali do desek vložit velký kus temnoty a chladu. Novinka není výjimkou. Na své si rozhodně nepřijdou obdivovatelé progrese a techniky v brutálním death metalu. Troufám si ale říci, že my staří fanoušci budeme spokojeni. Je to podobné jako s filmy, dobré horory nemusí mít spoustu triků a efektů, stačí kvalitní scénář a dobrý režisér. Za dveřmi čeká vrah s nožem a užívá si hudbu ve stylu CANNIBAL CORPSE, VOMITORY, GORGASM, AVULSED, DEEDS OF FLESH, INSISION, VILE, DISGORGE, MALIGNANCY, kterou hrají i DERANGED. "Deeds of Ruthless Violence" je pro mě velmi dobrým, i když nepřekvapivým, brutálním řemeslem. Navíc nahrávka každým dnem postupně zraje a já si tak znovu velmi užívám morbidní vokál, chorobné riffy a absolutní atmosféru smrti. Na pitevním stole leží další tělo. Opět je neskutečným způsobem zohavené. Vyříznuté kusy masa, hluboké bodné rány, které svědčí o útočníkově velké zuřivosti a nenávisti. Byl tak zběsilý, že se našly úlomky nože v kostech. Brutálně zakalená švédská ocel s krvavým otiskem!Asphyx says:

There is another body on the autopsy table. Again, it is incredibly mutilated. Cut pieces of flesh, deep stab wounds that indicate the attacker's large fury and hatred. He was so furious that pathologist found there fragments of a knife in the bones of victim. The real Swedish steel of a high quality similar to a new record of the pioneers of the genre called brutal death metal. Lots of blood, a morbid cover art, oh yes, DERANGED are back after four years and they attack again sharply and uncompromisingly.

Compared to the previous album, I find the sound more readable and clearer. Otherwise, the Swedish maniacs continue where they stopped years ago with the traditional, classic and devastating material. Bloodstains tell us how vigorously the assassin led his attack. Considering DERANGED, in the last few years, they haven’t developed much. Rather, they do what they do best. Dissection of living bodies, darkness and coldness and especially music that will take you off your skin.To require some stylish somersaults from a band whose birth is dated back to 1991 would be daring. On the contrary, I personally like when legendary bands present to me the albums, which they build still on similar basics. Related to DERANGED, I always liked the fact that they could put a great deal of darkness and coldness into the records. The new record isn’t an exception. Admirers of progression and techniques in brutal death metal definitely won’t be satisfied. But I dare say that we, old fans will be satisfied. It's similar to movies; good horror films don't have to have a lot of tricks and effects, just a good script and a good director. Behind the door, a killer with a knife waits and enjoys music in the style of CANNIBAL CORPSE, VOMITORY, GORGASM, AVULSED, DEEDS OF FLESH, INSISION, VILE, DISGORGE, MALIGNANCY, also played by DERANGED. "Deeds of Ruthless Violence" is a very good, although not surprising, but brutal craft for me. In addition, the record is becoming more mature every day and I enjoy the morbid vocal, sick riffs and the absolute atmosphere of death again. There is another body on the autopsy table. Again, it is incredibly mutilated. Cut pieces of flesh, deep stab wounds that indicate the attacker's large fury and hatred. He was so furious that pathologist found there fragments of a knife in the bones of a victim. The real Swedish steel with the bloody imprint!tracklist:
1. Necro-Bulimia Interfering Afterlife
2. Engulfed by Hate I Stab to Kill
3. Level of Lividity
4. Carnal Provision for the Rotten Masses
5. Through Stages of Putrefaction
6. Carried in Pain, Released by Torture
7. Quarantine Required for Living Entities
8. I Send You Half the Kidney I Took

band:

Johan Bergström - Vocals
Rikard Wermén - Drums
Thomas Ahlgren - Guitar
Andreas Johansson - Bass

Pre-order the album at:

http://agoniarecords.com/deranged

Deranged on-line:
Facebook: https://www.facebook.com/derangedband
Instagram: https://www.instagram.com/deranged.swe

Agonia Records:

Website: http://agoniarecords.com
Webshop: http://tinyurl.com/agoniashop
Facebook: https://facebook.com/agoniarecords
Twitter: https://twitter.com/agoniarecords
SoundCloud: https://soundcloud.com/agoniarecords
Bandcamp: https://agoniarecords.bandcamp.com
Instagram: https://instagram.com/agoniarecordsofficial
YouTube: http://youtube.com/AgoniaRec
Share this games :

TWITTER