Recenze/review - ROTTEN CASKET - First Nail in the Casket (2022)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 22. dubna 2020

Home » » Recenze/review - MOLDER - Vanished Cadavers (2020)

Recenze/review - MOLDER - Vanished Cadavers (2020)


MOLDER - Vanished Cadavers
CD 2020, Headsplit Records / Rotted Life / GoatThrone Records

for english please scroll down


Mělo by být jasné, že zlí lidé po smrti bloudí mezi naším a oním světem a nemohou najít klid. Jenže tomu tak není. Zlo nelze jen tak zničit. Pohřbít a myslet si, že už je po všem. Většinou zůstává dlouhou dobu ve starých prašivých rakvích, aby pak v ten nejnevhodnější okamžik znovu ožilo. Nevěříte? Tak se rozhlédněte kolem sebe. Tolik zbytečné bolesti, tolik strachu, tolik beznaděje. Nelze utéct, ani použít modlitby. Stejně vás nakonec dostanou. Zlí nemrtví. Smrt je najednou jenom jménem a vy máte strach.

Kombinace death metalu a thrashe mi dělala vždycky dobře. Mám rád staré plesnivé desky, nakažené pradávnými chorobami. MOLDER jsou parta šílenců, která se zhlédla v devadesátých letech. Jejich novinka "Vanished Cadavers" je hodně morbidní záležitostí. Energická, temná, shnilá. Mám pocit, že sedím na starém opuštěném hřbitově, kde se právě probouzí zlo. Čisté neposkvrněné zlo!
MOLDER hrají neskutečně ostře a nekompromisně a zároveň si zachovávají ve skladbách pradávnou temnotu. Hroby jsou otevírány podobným způsobem, jako to dělávají kapely typu CIANIDE, MASTER, CARDIAC ARREST, AUTOPSY, BENEDICTION, ABSCONDER, MORGUE SUPPLIER, IMPERIAL SAVAGERY. Z děr vylézají staré mrtvoly, které dlouhá léta nenalezly klid. Jdou vám po krku, touží po čerstvé krvi. Chtějí nakazit tenhle svět zlobou a nenávistí. Za zvuků "Vanished Cadavers" ničí vše živé v okruhu několika kilometrů. Není divu, zvuk je opravdu doslova zabijácký. Ostrý, nekompromisní a zároveň organický a prašivý. Jakoby přede mnou znovu ožívala devadesátá léta minulého století. Líbí se mi, že jsou skladby neurvalé, špinavé, žhnoucí. Zkoušeli jste někdy vypálit cejch do kůže? Tak přesně takový pach cítím i při poslechu této desky. Jedná se pro mě o velké překvapení, o kapelu, která hnije v nejhlubším undergroundu. Z mé strany jde potom o tip pro vás, o podporu smečky, které rozhodně ví, o čem je reálná smrt. Death/thrash metal, u kterého se probouzí zlé síly!Asphyx says:


It should be clear that bad people are wandering between this world and the other world, and they cannot find peace. But not every time. Evil cannot be destroyed so simply. We cannot bury it and think it's over. Most of the time the evil stays in old, moldy coffins for a long time to come back to life at the most awkward moment. Don't you believe me? So look around! So much unnecessary pain, so much fear, so much despair. We can't escape, nor use the prayers. They'll get you anyway. The Evil undead. Death is suddenly only a name, and you are starting to afraid.

The combination of death metal and thrash always made me feel good. I like old moldy records infected with ancient diseases. MOLDER is a bunch of maniacs that was established in the 1990s. Their new album "Vanished Cadavers" is a piece of morbid material. Energic, dark, rotten. I feel like I'm sitting in an old abandoned cemetery where evil is just awakening. Pure virgin evil!MOLDER plays incredibly sharp and uncompromising, while retaining the ancient darkness in their songs. The graves are opened in a similar way as the bands like CIANIDE, MASTER, CARDIAC ARREST, AUTOPSY, BENEDICTION, ABSCONDER, MORGUE SUPPLIER, IMPERIAL SAVAGERY can do it. Old corpses that have not found peace for years come out of the holes. They're going after your throat, longing for fresh blood. They want to infect this world with malice and hatred. With the sounds of "Vanished Cadavers" they destroy everything alive within a few kilometers. No wonder the sound is literally killing. Sharp, uncompromising, yet organic and moldy. As if the 1990s had come to life straight in front of me. I like that the songs are rude, dirty, burning. Have you ever tried to burn a sign into your skin? That is exactly how the record smells when I am listening to it. This is a big surprise for me, a band that rots in the deepest underground. From my side it is a recommendation for you, to support this band, which definitely knows what real death is about. Death thrash metal, which invokes evil forces!


Tracklist:
1. Granulated Chunks 03:19
2. The Sweet Taste of Death 03:30
3. Vanished Cadavers 03:08
4. Feasting on Dirt 02:19
5. Ritual Killing 02:55
6. Act of Revenge 03:25
7. Necrobiome 03:19
8. Incipient Disease 03:24
9. God's Critters 03:25
10. Blood Chugger 02:14
11. Serenade in Lead (Asphyx cover) 03:40

band:
Aaren Pantke- Guitar/Vocals
Dominic Vaia- Bass
Kyle Pooley- Drums

https://molderil.bandcamp.com/releases
https://www.facebook.com/MolderIL/
Share this games :

TWITTER