The long-awaited new SOLSTICE album Casting The Die out 23rd of April!

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 23. dubna 2020

Home » » Recenze/review - ULCERATE - Stare Into Death And Be Still (2020)

Recenze/review - ULCERATE - Stare Into Death And Be Still (2020)


ULCERATE - Stare Into Death And Be Still
CD 2020, Debemur Morti


for english please scroll down

Vidím nad sebou odcházející světlo. Pomalu se ztrácím v temnotách. Obestírá mě chlad a na prsou cítím obrovskou tíseň. Tlak kolem stoupá a z nosu mi teče krev. Topím se ve vlastním strachu, vznáším se ve vlnách. Je to konec? Ještě ne, najednou mě vyloví a vynesou na světlo. Jsem chycen v ocelových sítích a postupně ztrácím poslední zbytky naděje. Kolem poletují melodie z nového alba novozélandských ULCERATE a já už vím, že přechod do země stínů bude tentokrát hodně náročný.

Náročný je i poslech novinky s názvem "Stare Into Death And Be Still". Pánové letos svůj technický death metal zase o kousek posunuli. Do větší temnoty. Skladby se táhnou jako zkažená krev. Smrdí sírou a působí ještě víc odlidštěně, než na minulé desce. Mám neodbytný pocit, že mi někdo šlápl kovovou botou na hrudník a nemůžu popadnout dech. 


ULCERATE se opět pohybují ve stejných katakombách, jako to dělají jejich kolegové GORGUTS, DEATHSPELL OMEGA, PORTAL, IMMOLATION, MITOCHONDRION, AD NAUSEAM, ABYSSAL, CIGAN, PHOBOSCOSM, ARTIFICIAL BRAIN. Kapela má jasně rozpoznatelný rukopis, vyznívá originálně a i novinku poznáte během několika okamžiků. Nevím, jestli jste se někdy řízli do mokvajícího zaníceného vředu, ale to co vytéká z reproduktorů, je hodně podobné. "Stare Into Death And Be Still" je opět dokonalým černým dílem po všech stránkách. Album má skvělý zvuk, obal, všechno sedí v jednom bolestivém celku. Výtku bych měl snad jen někdy k přílišné délce skladeb, ale to je jen drobnost, která je smetena skvělými nápady. Znovu a stále se dusím, zamotán v ocelových sítích. Hozený do víru riffů, stále umírám a znovu se rodím.  Technika, smrt a tma. Ve vzájemné symbióze, jako znovu vykvetlé květy zla. Jděte a prořízněte si vlastní žíly, uvidíte černou krev. Pomalu se ztrácím v temnotách. Absolutní nihilismus!


Asphyx says:

I see the light over me going away. I slowly get lost in the dark. The cold surrounds me and I feel huge distress on my chest. The pressure around rises and blood flows from my nose. I am drowning in my own fear, floating in the waves. Is it the end? Not yet! They suddenly capture me and bring me to the light. I am caught in steel nets and gradually lose the last remnants of hope. The melodies of the new album of New Zealand’s band ULCERATE are flying around me and I know that the transition to the land of shadows will be very difficult this time.

The listening of the new album "Stare Into Death And Be Still" is demanding as well. Gentlemen this year their technical death metal again moved a bit further. Into the bigger darkness. The tracks stretch like spoiled blood. The songs smell of sulfur and look even more dehumanized than on the previous record. I have the uncomfortable feeling that someone has stepped on my chest with a steel shoe and I can't catch my breath.

ULCERATE are moving again in the same catacombs as their colleagues from GORGUTS, DEATHSPELL OMEGA, PORTAL, IMMOLATION, MITOCHONDRION, AD NAUSEAM, ABYSSAL, CIGAN, PHOBOSCOSM, ARTIFICIAL BRAIN. The band has clearly recognizable handwriting, it sounds original and you can recognize the new record in just a few moments. I don't know if you've ever cut into a moist inflamed ulcer, but what comes out of the speakers is very similar. "Stare Into Death And Be Still" is again the perfect black work in all respects. The album has great sound, cover art, everything sits in one painful whole. I would only complain about the length of songs sometimes, but that's just a little thing that is swept away by great ideas. Smothering again and again, entangled in steel nets. Thrown into the whirl of riffs, I'm still dying and reborn again. Technique, death and darkness are here in mutual symbioses as if the blooming flower of evil. Go and cut your veins, you will see black blood. I slowly get lost in the dark. Absolute nihilism!


tracklist:
1. The Lifeless Advance
2. Exhale the Ash
3. Stare into Death and Be Still
4. There Is No Horizon
5. Inversion
6. Visceral Ends
7. Drawn into the Next Void
8. Dissolved Orders


:: Line up ::
Jamie Saint Merat: Drums
Michael Hoggard: Guitars
Paul Kelland: Vocals, Bass

::Links::
|| Ulcerate ||
Facebook | Website

|| Debemur Morti Productions ||
Website | EU shop | US shop
Facebook | Bandcamp | Youtube | Instagram
Share this games :

TWITTER