DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 28. května 2020

Home » » Recenze/review - HAUNTED - The Legions of Maleficence (2020)

Recenze/review - HAUNTED - The Legions of Maleficence (2020)HAUNTED - The Legions of Maleficence

CD 2020, vlastní vydání

for english please scroll down


Podle Dante Alighieriho má inferno devět kruhů, devět smrtelných hříchů. Na konci vás, uprostřed Země, čeká samotný Lucifer. Přiznávám se, že vize Denteho pekla mi dodnes připadá jako jedna z nejuvěřitelnějších. Negace všeho dobrého, šílenství, ztvárněné i malířem Sandro Botticellim. Občas si říkám, jak by symfonie smrti a temnoty zněla jako hudba. Dnes už to vím, dostala se mi totiž do rukou nová deska amerických death metalistů HAUNTED.

Pokud se pustíte do hledání informací o téhle smečce, příliš toho nezjistíte. Metalová encyklopedie hovoří o jednom demu v roce 1992 a kompilaci "Sinister Spawnings" (2018). Nejedná se tedy rozhodně o žádné nováčky, ale o zkušené pekelníky, kteří hrají špinavý, rouhačský death metal floridského typu. "The Legions of Maleficence" je album, které je po okraj narvané nihilistickým, nekompromisním smrtícím kovem. Stylově bych kapelu zařadil po bok třeba takových DEICIDE, PERDITION TEMPLE, CRUCIFIER, IMPRECATION, DIABOLIC. To ale není zase tolik důležité. Hlavní je, že z nahrávky cítím síru, nenávist. Máme co do činění se starodávným okultním obřadem, při kterém potkáte všechny démony. HAUNTED vyvrhli na světlo Boží nechutné album, které se vám jako rozžhavené železo otiskne přímo do mozku. Američané, a to je pro mě hlavní, dokáží napsat skvělé skladby, které postupně gradují, rostou jako nějaké monstrum, probuzená bestie. Nebyl podceněn zvuk (takhle zní pravé rouhání), ani obal (Sidjimbe Art). Jedná se samozřejmě o hluboký underground, ale nahrávka má neskutečně přitažlivou a zlou atmosféru. Stáhne vás zaživa z kůže, bude vás mučit, trápit a ničit. Přesně takhle si představuji pravé reálné peklo, pravý a reálný death metal. Rituál smrti vrcholí, Lucifer kývá spokojeně hlavou. "The Legions of Maleficence" vás spálí na popel. Absolutní negace dobra, totální inferno! Vynikající death metal!Asphyx says:

According to Dante Alighieri, the Inferno has nine circles, nine deadly sins. At the end in the middle of the Earth, Lucifer himself is waiting for you. I admit that the vision of Dante's hell still seems to me as one of the most believable. The negation of all the good, the madness, portrayed by the painter Sandro Botticelli. Sometimes I wonder how a symphony of death and darkness would sound like. Today I found out this, because I received a new record of American death metalists HAUNTED.

If you start looking for information about this band, you won't find out much. The metal encyclopedia talks about one demo in 1992 and the compilation "Sinister Spawnings" (2018). So these guys are definitely not newcomers, but experienced musicians who play dirty, blasphemous death metal of the Florida type.


"The Legions of Maleficence" is an album full of the nihilistic, uncompromising death metal. Stylistically, I would class this band with such groups as DEICIDE, PERDITION TEMPLE, CRUCIFIER, IMPRECATION, DIABOLIC. But that is not so important. The main thing is that I feel sulfur and hatred from the record. We are dealing with an ancient occult ceremony in which you will meet all the demons. HAUNTED threw out to God's light the one disgusting album, which will be imprinted right in your brain like hot iron. And what is most important for me, Americans are able to write great songs that gradually graduate, grow like a monster or an awakened beast. Moreover, the sound (this is the real blasphemy) and the cover art (Sidjimbe Art) were not underestimated. Of course, this is deep underground, but the record has an incredibly attractive and bad atmosphere. It will skin you alive, torture, torment and destroy you. This is exactly how I imagine real hell, true and honest death metal. The death ritual culminates, Lucifer is nodding contentedly. "The Legions of Maleficence" will burn you to ashes. Absolute negation of good, total inferno! Excellent death metal!


Tracklist:
01. Azazel (05:57)
02. Baphomet (04:13)
03. Mephistopheles (02:40)
04. Astaroth (04:39)
05. Asmodeus (03:06)
06. Beelzebub (03:24)
07. Belial (05:23)
08. The Legions of Maleficence (04:54)


Share this games :

TWITTER