DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 31. května 2020

Home » » Recenze/review - RUINAS - Ikonoklasta (2020)

Recenze/review - RUINAS - Ikonoklasta (2020)


RUINAS - Ikonoklasta
CD 2020, Spikerot Records


for english please scroll down


Trepanace lebky je zákrok, který je starý jako lidstvo samo. Pokud viděl pacient přízraky nebo byl šílený ze situace kolem, stačilo kladivo a ostrý hřeb. Tlak v lebce byl uvolněn a pokud nebožák ihned nezemřel, tak se mu opravdu ulevilo. Když vidím občas dnešní svět, když na mě každý den útočí tuny zbytečných informací, tak bych se trepanace rozhodně nebál. Mým lékem je ale prvotina death grindových šílenců ze Španělska, kteří si říkají RUINAS. Stačil první poslech a hřeb byl do mé lebky ihned zaražen.

Baví mě způsob, jakým RUINAS k death metalu a grindu přistupují. Nejedná se jen o obyčejný nářez, ale promyšlené skladby, které mají temně chladnou atmosféru. Také je pod hudbou podepsán Rober Bustabad, který působil v MACHETAZO, který k sobě přizval bubeníka Angela. Výsledek asi nejlépe posoudíte sami, ale co se týká mé maličkosti, tak já si tenhle čerstvě prasklý mokvající vřed velmi užívám. Pokud bych měl desku "Ikonoklasta" zařadit mezi spřízněná alba kapel, volil bych asi MISERY INDEX, WORMROT, BRUJERIA, ROTTEN SOUND, WOLFBRIGADE, ale i třeba INCANTATION. Líbí se mi určitý těkavý neklid, nutkání, které ze songů cítím. Nutí mě se k desce znovu vracet. Atmosféra je opravdu hodně podobná nepovedené operaci hlavy. Pacient ještě trošku žije, ale nebude to dlouho trvat a změní se v zombie, zabijácké monstrum. Z RUINAS je hodně slyšet, že vznikli jako  kapela pro radost, spontánně, že z nich riffy vylétly jako krev z proříznuté tepny. Navíc je jejich sound jiný než u ostatních, což se v dnešní době nadprodukce hudby cení nade vše. "Ikonoklasta" je špinavým, surovým originálním albem, ze kterého stříká hnis na všechny strany. Je odbrzděným vlakem, který vás smete do samotného pekla. Je proseknutou lebkou, ze které kouká mozek. Hlavně je ale nahrávkou, která dokázala přitáhnout moji pozornost, podmanit si mě a vytrhnout mi srdce z těla. Už teď se těším na cokoliv, co vznikne v jejich morbidní dílně. Temný death grind, který vám zkazí krev v těle!Asphyx says:

Skull trepanation is a procedure that is as old as humanity itself. If the patient saw ghosts or was mad from the situation around, a hammer and a sharp nail were enough. The pressure in the skull was relieved, and if the deceased didn't die straight away, he did feel really relief. When I sometimes see today's world, when tons of useless information attack me every day, I would definitely not be afraid of trepanation. But my remedy is the first album of death grind lunatic from Spain who call themselves RUINAS. Just listening it for the first time and the nail was already stuck in my skull.

I enjoy the way how RUINAS approaches to the death metal and grind. It's not just an ordinary, but thoughtful songs that have a darkly cool atmosphere. The music is also signed by Rober Bustabad, who also been in MACHETAZO, who invited drummer Angel to join him. You will probably judge the result yourself, but I really enjoy this freshly cracked wetting ulcer.


If I had to include the album "Ikonoklasta" among the related albums of the bands, I would probably choose MISERY INDEX, WORMROT, BRUJERIA, ROTTEN SOUND, WOLFBRIGADE, but also INCANTATION. I like a certain volatile restlessness, the urge I feel from the songs. It forces me to return to the record. The atmosphere is really very similar to a failed head operation. The patient is still alive, but it won't take long and he will turn into a zombie, a killer monster. There is possible to hear that RUINAS were formed as a band for pleasure, spontaneously, that riffs flew out of them like blood from a severed artery. In addition, their sound is different from the others, which is highly valued. "Ikonoklasta" is a dirty, raw original album, from which spurt pus on all sides. It is an unbreaked train that will take you to hell itself. It's a pierced skull from which the brain looks. But most of all, it is a recording that managed to attract my attention, conquer me and rip my heart out of my body. I'm already looking forward to whatever happens in their morbid workshop. A dark death grind that will make your blood in your body rotten!


Tracklist:
01. Trepanación
02. Ikonoklasta
03. Ciclón Tarántula
04. Fauces de Saturno
05. Supercélula
06. Instinto Genozida
07. El Tormento de las Ratas
08. Ira, Cuchillo y Fuego
09. Vómito de Sangre
10. La Conjura de los Insectos
11. Nueva Peste (De Profundis)
12. Retrovirus
13. Ad Vermibus Gloriam

Share this games :

TWITTER