Recenze/review - SOLSTICE - Casting The Die (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 6. května 2020

Home » » Recenze/review - SHARDS OF HUMANITY - Cold Logic (2020)

Recenze/review - SHARDS OF HUMANITY - Cold Logic (2020)


SHARDS OF HUMANITY - Cold Logic
CD 2020, Unspeakable Axe Records


for english please scroll down


Když jsem byl ještě mladý kluk, tak jsem často snil o cestách do vesmíru. Vždycky jsem si pouštěl v devadesátých letech dnes již staré nahrávky thrash a death metalových veličin a představoval si, jak létám ve volném prostoru. Jak bojuji s mimozemšťany. Čerpal jsem temnou energii a obdivoval kapely, které ji dokáží zhudebnit. Oceňoval jsem hlavně ty, které byly něčím odlišné a zajímavé. Bylo rozhodně z čeho vybírat. Dnes už je to trošku horší, ale pořád jsou zde smečky, které mě dokáží zaujmout.

Patří mezi ně i američtí SHARDS OF HUMANITY, kteří mě již před lety smetly z povrchu zemského vynikajícím zásekem "Fractured Frequencies" (2014). Na letošní novinku jsem se opravdu těšil. A rozhodně nejsem zklamán.Hlavní inspirací hudby SHARDS OF HUMANITY jsou stále poslední alba DEATH, z novinky jsou ale cítit i vibrace třeba takových kapel jako AUTOPSY, OBITUARY, CARCASS, (tedy co se týká rytmiky), riffy potom mimo DEATH občas připomínají postupy SADUS, ATROCITY, VOIVOD, NOCTURNUS. Má přirovnání ale nejsou nijak důležitá, v dnešní době nelze vymyslet něco absolutně originálního. Jde spíše o to, jakým způsobem působí album jako celek, jakou má náladu a výraz. "Cold Logic" je velmi zajímavým, originálním počinem, se spoustou zákeřných momentů, bolestivých chvilek a temnoty (zvuk i obal jsou také v pořádku). Občas se na mě až příliš "sóluje", ale to já nemám rád v podstatě u žádné kapely. Některé songy bych možná i trošku zkrátil. Jsou to ale jen drobnosti, které mi nedokáží zkazit celkový vynikající dojem. Nová deska se skvěle poslouchá, jen na ní musím mít klid a nesmím být unavený. Vyžaduje totiž plné soustředění. SHARDS OF HUMANITY jakoby ke mě do přehrávače přišli odněkud z nekonečně chladného vesmíru. Rozervali mi lebku na kusy a strčili do mozku kovový trychtýř. Death thrash metalový základ je doplněn technikou, progresí a šílenstvím. Temná energie!Asphyx says:


When I was a young boy, I often dreamed of space travel. In the 1990s, I always played old recordings of thrash and death metal and imagined flying in space. How I fight aliens. I drew on dark energy and admired the bands that could set it to music. I especially appreciated those that were somehow different and interesting. There was definitely something to choose from. Today it's a little worse, but there are still bands that can get my attention.

One of them are American SHARDS OF HUMANITY, which years ago swept me off the face of the earth with the excellent record "Fractured Frequencies" (2014). I was really looking forward to this year's novelty. And I'm definitely not disappointed.The main inspiration for SHARDS OF HUMANITY music is still the latest DEATH albums, but the news also includes the vibrations of bands such as AUTOPSY, OBITUARY, CARCASS (in terms of rhythm), riffs sometimes resemble SADUS, ATROCITY, VOIVOD sometimes patterns of DEATH, NOCTURNUS. But my comparisons are not important, nowadays it is impossible to invent something absolutely original. It's more about how the album works as a whole, what its mood and expression is. "Cold Logic" is a very interesting, original act, with a lot of insidious moments, painful moments and darkness (sound and cover are also in order). Sometimes it's too much "solos" for me, but I don't like it basically in any band. I might shorten some songs a bit. But these are just little things that can't spoil my overall excellent impression. The new record is great to listen to, I just have to be calm on it and I must not be tired. It requires full concentration. SHARDS OF HUMANITY seemed to come to me from the infinitely cold universe. They tore my skull to pieces and shoved a metal funnel into my brain. The death thrash metal base is complemented by technique, progression and madness. Dark energy!


Tracklisting:
"Cosmic Shield"
"Martyr's Gaze"
"I’ve Seen Death"
"Moths Of Zeta"
"Cold Logic"
"Bathing Raw In The Blood Of Pigs"
"Into The Realms Of Lower Astral"
"Docile Masses"
"Demonic Crystallized Intelligence"
"Mechanical Phosphene"


band:
Todd Cochran (Guitar/Vocals)
Ryan McAlister (Drums)
Ian Younkin (Bass)


https://www.facebook.com/shardsofhumanity
http://www.unspeakableaxerecords.com/
Share this games :

TWITTER