Recenze/review - SOLSTICE - Casting The Die (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 1. května 2020

Home » » Recenze/review - UNMERCIFUL - Wrath Encompassed (2020)

Recenze/review - UNMERCIFUL - Wrath Encompassed (2020)


UNMERCIFUL - Wrath Encompassed
CD 2020, Willowtip Records

for english please scroll down


Jeho překvapení bylo obrovské. Tvář stažená do bolestivého šklebu. Nedivím se, taky bych měl strach. Ruce si marně přikládá na břicho, ale vyhřezlá střeva nemůže dostat zpátky dovnitř. Uprostřed temné ulice se mu směje vlastní smrt do obličeje. Vytáhl z něj nůž, otřel si jej o kalhoty a usmíval se. Pár drobných nevzal kvůli penězům, těch mě dostatek, ale jako trofej, na památku. Pokaždé, když obracel v dlaních těch několik mincí, tak si vzpomněl na jeho strach. Na pach oběti.

Třetí dlouhohrající album amerických brutálních death metalistů UNMERCIFUL je stejně temné a zákeřné, jako příběh v úvodu mé recenze. Kapela opět hodně sází na atmosféru, neztratila feeling ani drive. Novinka připomíná četbu krvavého románu, napínavého thrilleru nebo detektivky, ve které řádí sériový vrah.


 

"Wrath Encompassed" je brutální death metal s vlastním ksichtem. S kůží, staženou z obličeje, se zvukem, který pálí a žhne. Stylově lze kapelu přiřadit ke kolegům jako SUFFOCATION, HATE ETERNAL. Vše je namíchané ve správném poměru - temnota, energie, šílenství, obličeje, rozdrcené velkým tlakem. Osobně se mi nejvíc líbí, že si kapela zachovala surový a syrový výraz, pro mě jsou to atributy, které se mi na tomto stylu líbí asi nejvíce. Album je neskutečně uvěřitelné, opravdu dobře se poslouchá a zanechává v mém mozku hluboké drážky. Poslouchal jsem jej cestou ráno do práce, když procházím špinavými ulicemi našeho města, když před sebou vidím ostnatý drát továrny a atmosféru mi to ještě víc umocnilo. Občas najdu u cesty mrtvá zvířata, někdy překračuji na chodníku čerstvou krev. Tenhle brutální death metal má v sobě velkou sílu. Zůstává po něm jenom spoušť, vyhřezlá střeva, rozdrcené lebky. Tahle parta moc dobře ví, o čem je opravdová smrt. Nová nahrávka "Wrath Encompassed" je toho jasným důkazem. Brutální temný masakr, který si vás podmaní!Asphyx says:


His surprise was huge. His face was frozen in a painful grin. No wonder! I would be scared in such a situation, too. He puts his hands in vain on his stomach, but his protruding gut can't get back inside. In the middle of a dark street, his own death laughs into his face. He took out of a knife from him, wiped it on his pants, and smiled. He didn't take a few coins for their value; he had enough of them, but as a trophy, to remember. Every time he turned the few coins in his hands, he remembered his fear. He remembered the smell of his victim.

The third full-length album of the American brutal death metal band UNMERCIFUL is as dark and insidious as the story at the beginning of my review. The band again relies heavily on the atmosphere, they did not lose their feeling or drive. The new album reminds me of the reading of a bloody novel, a thriller or a detective story starring a serial killer.
"Wrath Encompassed" is a brutal death metal with its own face. With skin stripped from the face, with a sound that burns and glows. Considering the style, the band can be assigned to colleagues such as SUFFOCATION, HATE ETERNAL. Everything is mixed in the right ratio - darkness, energy, madness, and faces, crushed by great pressure. Personally, I like the most that the band has retained its raw and brutal expression, for me these are the attributes that I like the most in this style. The album is incredibly believable, the listening is really easy and the album leaves deep grooves in my brain. I listened to this album on the way to work in the morning, walking through the dirty streets of our city. When I saw the barbed wire of the factory in front of me, the atmosphere is intensified even more. Sometimes I find dead animals by the road, sometimes I see fresh blood on the sidewalk. This brutal death metal has great power. All that is left is a trigger, a protruding gut, and crushed skulls. This group knows very well what real death is all about. The new record "Wrath Encompassed" is clear proof of that. A brutal dark massacre that will capture you!


TRACK LIST:
1. The Incineration
2. Blazing Hatred
3. Predator to Prey
4. Wrath Encompassed
5. Carnage Unleashed
6. The Stench of Fear
7. Furious Precision
8. Oblivious Descent
9. Inexorable Decay

UNMERCIFUL is:
Clinton Appelhanz - Guitars/ Vocals
Jeremy Turner - Bass/ Vocals
Trynt Kelly - Drums
Justin Payne - Guitars/ Vocals
Joshua Riley- Vocals

Follow Unmerciful:
unmercifulmusic.com
www.facebook.com/officialunmerciful
www.instagram.com/official_unmerciful
unmerciful.bandcamp.com/

Follow Willowtip Records:
www.willowtip.com
www.facebook.com/willowtip
www.willowtip.bandcamp.com
www.instagram.com/willowtiprecords
www.twitter.com/willowtip
Share this games :

TWITTER