DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 4. února 2021

Home » , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - BESTIA ATER - Anno Bestia Chrysallis (2021)

Recenze/review - BESTIA ATER - Anno Bestia Chrysallis (2021)


BESTIA ATER - Anno Bestia Chrysallis
CD 2021, vlastní vydání

for english please scroll down

Pokaždé, když čekám, tak jsem napnutý. Někdy se modlím, jindy poslouchám hodně nahlas muziku. Vražda ve vedlejší ulici se stala teprve včera a mrtvolu mi přivezou každou chvíli. Oběť i její pachatel jsou známi. Tělo bude zohavené, mám se připravit na pořádný masakr. Vyberu rakev, přidám hlasitost na přehrávači a přemýšlím, jaký hrob vykopu. Jsme na konci řetězce. Ale také na počátku něčeho nového, jsme převaděči na onen svět. Prvotina bulharských BESTIA ATER mě ubezpečila v tom, že smrt je někdy hodně krutá.

Pánové hraji starý prašivý death metal, který vám zaručí pohřeb do země. Zazní ale i black metalové pasáže, které dodávají desce na chladu a ještě větší temnotě. Kapela je složena ze samých zkušených muzikantů a vy si tak můžete vychutnat krásně morbidní zážitek. Tohle album vás přikove na zeď!


"Anno Bestia Chrysallis" je agresivní záležitostí a nezapomíná se ani na techniku. Hlavní je ale u skladeb atmosféra, která je hodně divoká, šílená. Mocný, hutný zvuk, spousta zajímavých momentů, odér pravé smrti, tohle všechno v sobě novinka obsahuje. V márnici se mnou rozmlouvají nemrtví a chtějí po mě, abych jim desku pouštěl stále dokola. Obětem pomáhá zapomenout na vše hrozné, co se jim na našem světě stalo. Jsem pokaždé rád, když potkám podobné kapely jako BESTIA ATER. Dodávají mi naději. Vše navíc korunují ponuré, surové texty. Bulharům se povedlo složit komplexní dílo, které se skvěle poslouchá. Ani k tomu nemusíte být mrtví. Mají v sobě feeling starých death metalových časů, ale zároveň se nejedná jen o obyčejnou kopii věcí minulých. Už teď se těším na další den, na další mrtvé tělo, na to, až si zase narvu do hlavy "Anno Bestia Chrysallis". Ještě musím vykopat další hrob. Ve zmrzlé zemi. Duchové zemřelých jsou mi svědky, že už teď vím, co budu při kopání poslouchat. BESTIA ATER jsou pro mě velkým překvapením tohoto měsíce a také důkazem, že pravá smrt ještě existuje. Desku doporučuji všem nemrtvým! Zabijácká záležitost!


Asphyx says:

Every time I wait, I'm tense. Sometimes I pray, other times I listen to music very loudly. The murder on the side street only happened yesterday, and the corpse will be brought to me at any moment. The victim and its killer are known. My body for today will be mutilated, I have to prepare for a proper dissection. I choose a casket, add volume to the player, and wonder what grave to dig. We are at the end of the chain. But also at the beginning of something new, we are converters to the afterlife. The original of the Bulgarian BESTIA ATER assured me that death is sometimes very cruel.

The Gentlemen, I play old dusty death metal, which will guarantee you a funeral in the ground. There will also be black metal passages, which give the record a cold and even greater darkness. The band is composed of experienced musicians themselves and you can enjoy a beautifully morbid experience. This album will nail you to the wall!"Anno Bestia Chrysallis" is an aggressive matter and technique is not forgotten. But the main thing about the songs is the atmosphere, which is very wild, crazy. Powerful, dense sound, lots of interesting moments, the abrasion of true death, all this contains this album. The undead talk to me in the morgue and they want me to play the record over and over again. It helps victims forget all the terrible things that have happened to them in our world. I'm always happy to meet similar bands like BESTIA ATER. They give me hope. In addition, everything is crowned by gloomy, raw lyrics. The Bulgarians managed to compose a complex work that is great to listen to. You don't even have to be dead to do that. They have the feeling of old death metal times, but at the same time it's not just an ordinary copy of things of the past. I'm already looking forward to another day, to another dead body, to getting "Anno Bestia Chrysallis" in my head again. I still have to dig another grave. In the frozen ground. The spirits of the dead are witnesses to me that I already know what I will listen to when digging. BESTIA ATER are a big surprise for me this month and also a proof that true death still exists. I recommend the album to all the undead! A killer matter!


Tracklist:
01. Div E Sefid
02. Emma O
03. Forneus
04. Gusion
05. Haures
06. Ipos
07. Jezebeth
08. Krampus


Share this games :

TWITTER