Info - HEAVING EARTH se po dlouhých šesti letech vrací na pódia! / HEAVING EARTH returns to the stage after six long years!

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 3. srpna 2021

Recenze/review - THE SLOW DEATH - Siege (2021)


THE SLOW DEATH - Siege
CD 2021, Transcending Obscurity Records

for english please scroll down

Zase jsem ve svých snech jednou zabloudil na hřbitov. Usedl na lavičku hned vedle čerstvého hrobu a přemýšlel, co se svým životem. Občas je dobré zastavit svoje kroky, uklidnit mysl a urovnat si všechno v hlavě. Pro podobné chvilky rád a často volím poslech doom metalových kapel. Nejraději mám ty, které hrají hezky postaru, klasicky, s odkazy na plesnivý death metal. Prosévám mezi prsty prach ze vzpomínek, užívám si novou desku australských THE SLOW DEATH. Perfektně se hodí k mé momentální náladě. Připadá mi, že mraky jsou nízko a každou chvíli začne bouřka.

Dlouhé, převážně pomalé skladby, klávesové plochy, které krásně doplňují dunění riffů a nad vším se vznáší zpěv Gamaliel a Mandyho. Nutno rovnou dodat, že vokály jsou na desce zpracovány opravdu perfektně a já si je neskutečně užívám. 


Na desce "Siege" lze vystopovat jasné odkazy na kapely jako MOURNFUL CONGREGATION, MY DYING BRIDE, DRACONIAN, MARCHE FUNEBRE, MY SILENT WAKE, ATARAXIE, EVOKEN. Jedná se o čistokrevný doom metal s přesahy do death metalu. Album je jako živoucí organismus, jako řeka, která před vámi pomalu, ale jistě plyne. Má v sobě velkou sílu, která se ukáže až časem, po několika posleších. Nevím, jaké to je se topit, padat dolů do hlubiny, dusit se a měnit se v nicotu. Co ale vím jistě je to, že k této nahrávce se budu rád a často vracet. Stala se pro mě odpočinkovou záležitostí v dnešním uspěchaném světě. Sleduji první návštěvníky hřbitova. Každý si s sebou nese svoji bolest, otisk smrti někoho blízkého. Představuji si, že se jejich duše opravdu setkávají. Někdy bývají obrazy, které ve mě hudba dokáže vyvolat, opravdu zajímavé. Není divu, "Siege" mě nenechává ani chvilku v klidu. Vře uvnitř, jako dlouho dušený vztek, smutek, pláč. Svět se při poslechu zastavil, dokonce i lidí kolem nakračují tiše. Možná jsem vlastně trošku troufalý, protože o podobné hudbě se nemá psát, ta se má hlavně poslouchat. Excelentní doom death metalový pohřeb!


Asphyx says:

Once again, in my dreams, I wandered into a cemetery. Sitting on a bench next to a fresh grave, wondering what to do with my life. Sometimes it's good to stop your steps, quiet your mind, and get everything straight in your head. For moments like that, I like and often choose to listen to doom metal bands. My favourite bands are the ones that play nice old fashioned, classic, with references to moldy death metal. Sifting through the dust of memories between my fingers, I enjoy the new album by Australian THE SLOW DEATH. It fits perfectly with my current mood. I feel like the clouds are low and the storm is about to start.

Long, mostly slow tracks, keyboard areas that beautifully complement the rumbling riffs and Gamaliel and Mandy's vocals floating above it all. I should add right away that the vocals are really perfectly handled on the album and I enjoy them immensely.

On "Siege" you can trace clear references to bands like MOURNFUL CONGREGATION, MY DYING BRIDE, DRACONIAN, MARCHE FUNEBRE, MY SILENT WAKE, ATARAXIE, EVOKEN. This is pure doom metal with overlaps into death metal. The album is like a living organism, like a river that slowly but surely flows in front of you. It has a great power in it, which will show itself only with time after a few listens. I don't know what it's like to drown, to fall down into the depths, to suffocate and turn into nothingness. But what I do know is that I will return to this recording often and gladly. It has become a relaxing thing for me in today's hectic world. I watch the first visitors to the cemetery. Each carries with them their own pain, the imprint of the death of a loved one. I imagine that their souls are truly meeting. Sometimes the images that music can evoke in me are really interesting. No wonder, "Siege" doesn't let me rest for a moment. It boils inside, like long pent-up anger, sadness, crying. The world stops as I listen, even the people around me walk silently. Maybe I'm a bit presumptuous because music like this is not meant to be written about, it's meant to be listened to first and foremost. Excellent doom death metal funeral!


Line up -
Mandy Andresen (ex-Murkrat, Crone) - Vocals and Keyboards
Stuart Prickett (Horrisonous, Illimitable Dolor) - Guitars and Keyboards
Yonn McLaughlin (Temple Nightside, Horrisonous, Illimitable Dolor, Nazxul) - Drums
Dan Garcia (Horrisonous, Illimitable Dolor) - Bass
Gamaliel (ex-Oracle of the Void) - Vocals

Artworks by Mandy Andresen

Track listing -
1. Tyranny
2. Famine
3. Pestilence
4. Ascent of the Flames

Share this games :

TWITTER