DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 5. ledna 2022

Home » , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - NECROPHAGOUS - In Chaos Ascend (2022)

Recenze/review - NECROPHAGOUS - In Chaos Ascend (2022)


NECROPHAGOUS - In Chaos Ascend
CD 2022, Transcending Obscurity Records

for english please scroll down

Určitě znáte ten pocit, když máte strach a nevíte proč. Jakoby jste se probudili z těch nejděsivějších nočních můr a dívali se do tmy. Zmatení, s velkou bolestí na hrudi. Vrací se vám jen samé zlé myšlenky a vzpomínáte na věci a zážitky, na které byste raději zapomněli. Pak vstanete a pustíte si desku "In Chaos Ascend". Najednou znáte přesnou definici toho, co znamená pravé peklo. 

NECROPHAGOUS je kapela složená z členů VISCERAL BLEEDING a ENTRAILS. Hraje syrový, surový death metal staré školy, u kterého se vám opravdu vrátí všechny noční můry, které jste kdy měli. Masivní prašivý zvuk, chorobný vokál a hlavně riffy, které vám rozmlátí obličej do krve. Vítejte v Hádově říši!


NECROPHAGOUS si berou inspiraci převážně v americké death metalové školy. Pokud máte rádi smečky jako DEICIDE, DYING FETUS, CANNIBAL CORPSE, MORBID ANGEL, mohly byste být určitě spokojeni jako já. Je zase noc a do mé hlavy vstoupili démoni. Probudí mě krásná dáma s kosou a vezme mě na koncert, který je zároveň posledním na tomto světě. Alespoň pro mě. Kapela mě umí přenést do temných zákoutí záhrobních chodeb. Vše odsýpá jako lavina z kamení, kostí a zkažené krve. Songy řežou vždy tou správnou stranou nože a mě nezbývá nic jiného, než se k nahrávce často vracet. Je mi totiž dobře ve společnosti krvelačných stínů, s chutí se dívám na obal. Zkrátka a jednoduše, pokud jste jako já staří death metaloví psi a oceňujete u hudby hlavně nadšení, odhodlání a smrad rozkládajících se mrtvol, tak neváhejte ani chvilku. Pánové dokáží navodit tu správnou špinavou, smradlavou atmosféru, známou ze starých piteven. Většinou, když hodnotím nějaké debutové album, tak se snažím být shovívavý, ale tentokrát nemusím. Jedná se o dospělé, skvěle složené a zahrané inferno vysoké kvality. Zároveň je i příslibem do budoucna. Mám neodbytný pocit, že mě někdo sleduje. Vidím v jeho rukou nůž. Stačí pár okamžiků a jsem na druhé straně. Nevadí, jsem připraven, poslouchám totiž "In Chaos Ascend". Absolutní death metalový masakr!


Asphyx says:

Surely you know the feeling when you are scared and you don't know why. It's as if you woke up from the scariest nightmares and stared into the darkness. Confused, with great chest pain. Only bad thoughts come back to you and you remember things and experiences that you would rather forget. Then you get up and play the album "In Chaos Ascend". Suddenly you know the exact definition of what true hell means.

NECROPHAGOUS is a band composed of members VISCERAL BLEEDING and ENTRAILS. He plays raw, raw old-school death metal that will really give you back all the nightmares you've ever had. Massive dusty sound, sick vocals and especially riffs that will smash your face into blood. Welcome to the Realm of Hades!


NECROPHAGOUS take inspiration mainly in American death metal schools. If you like packs like DEICIDE, DYING FETUS, CANNIBAL CORPSE, MORBID ANGEL, you could definitely be as satisfied as I am. It's night again and demons have entered my head. A beautiful lady with a scythe wakes me up and takes me to a concert, which is also the last in this world. At least for me. The band can take me to the dark corners of the grave corridors. It empties everything like an avalanche of stones, bones and rotten blood. The songs always cut with the right side of the knife and I have no choice but to return to the record often. I feel good in the company of bloodthirsty shadows, I look at the packaging with gusto. In short and simply, if you, like me, are old death metal dogs and you especially appreciate the enthusiasm, determination and stench of decaying corpses, then don't hesitate for a moment. Gentlemen can create the right dirty, stinky atmosphere known from old autopsies. Usually when I rate a debut album, I try to be lenient, but this time I don't have to. These are adults, well-composed and played inferno of high quality. It is also a promise for the future. I have an unquenchable feeling that someone is watching me. I see a knife in his hands. Just a few moments and I'm on the other side. Never mind, I'm ready, because I'm listening to "In Chaos Ascend". Absolute death metal massacre!Line up -
Tommy Carlsson (Visceral Bleeding, ex-Entrails) - Vocals & Guitar
Jocke Svensson (ex-Entrails) - Bass
Martin Michaelsson (ex-Entrails) - Drums

Artwork by Mattias Frisk (Ghost, Vanhelgd)

Track listing -
1. The Binding
2. Order Of The Lion
3. At Dawn Thee Immolate
4. Traitors And The Pendulum
5. In Chaos, Ascend
6. Wolf Mother
7. Blood On The Stone Of Thee Monuments
8. The Vile Embalmed
9. The Plague And The Arts
10. Horns Of Seven
11. Wreaker of Pain

Share this games :

TWITTER