SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 4. prosince 2021

Recenze/review - OUTRE-TOMBE - Abysse mortifère (2021)


OUTRE-TOMBE - Abysse mortifère
CD 2021, Temple of Mystery Records

for english please scroll down

Postavy bez tváří. Přesto cítíš jejich pohled, slyšíš tichý nářek. Objevily se náhle, ze tmy a zpočátku jenom vyčítavě stály. Vrátily se z onoho světa, aby se pomstily za všechna příkoří a bolest, která jim v našem světě byla způsobem. Vylezly ze starých plesnivých děr, z dávno opuštěných hrobů, které už nikdo nenavštěvuje. Cítím ve vzduchu pach rozkládajících se těl. Zlo zase jednou dostalo novou podobu. Stejně jako na nové desce kanadských tmářů OUTRE-TOMBE.

Kapely, která musela svoji letošní novinku "Abysse mortifère" nahrávat na starých pohřebištích. Zvuk jak z márnice, barevně morbidní obal, ale hlavně spousta zajímavých pasáží, které posluchače doslova přikovou na zeď. V téhle kobce se mi opravdu líbí. Hraje se zde totiž hudba, kterou mám moc rád a z kapely cítím, že je na tom hodně podobně jako já. 


Pokaždé, když jsem zhnusený z dnešního zkaženého světa, vydávám se na dlouhé toulky záhrobím. Máte rádi kapely jako BOLT THROWER, OBITUARY, ASPHYX, AUTOPSY, BENEDICTION, CIANIDE, MORGOTH? Pak by se vám mohla líbit i tato nahrávka. O kapele už jsem jednou psal a i minulý počin "Nécrovortex " z roku 2018 určitě stojí také za pozornost (odkaz na recenzi je dole pod článkem). Pokud se jako já rádi a často s chutí setkáváte s ozvěnami ze záhrobí, tak neváhejte. Nové album má v sobě absolutně vše potřebné pro opravdové, reálné rituály smrti. Songy jsou složeny se zkušenostmi starým mistrů, vše náležitě tepe a pálí. Jako bych se při poslechu procházel po spálené zemi. Z nebe prší krev. Najednou jsem i já postavou bez tváře, mám mrtvolný pohled a moje duše je dávno prokletá. Není divu, poslechem "Abysse mortifère" jsem se dostal do jiné, temnější a chladnější dimenze. Líbí se mi, jakým způsobem skladby zní, jak se mi postupně usadily v žilách. Nahrávka je jako stará, dávno zapomenutá choroba, která se znovu probudila. Usadí se vám jako deska v hlavě, rozloží vaše vnitřnosti. Tenhle zásek má punc opravdovosti. Prašivý death metalový masakr s krvavým otiskem!


Asphyx says:

Faceless figures. Yet you feel their gaze, you hear a low moan. They appeared suddenly, standing out of the darkness and at first just reproachful. They returned from the other world to avenge all the hardships and pain that were in their way in our world. They climbed out of old moldy holes, from long-abandoned graves that no one visits anymore. I can smell decaying bodies in the air. Evil has once again taken on a new form. Just like on the new album of Canadian darkers OUTRE-TOMBE.

Bands that had to record their new album "Abysse mortifère" in old cemeteries. The sound of a morgue, a colourful morbid cover, but most of all a lot of interesting passages that literally pin the listeners to the wall. I really like this dungeon. Music is played here, which I really like, and I feel from the band that it's a lot like me.


Every time I'm disgusted with today's corrupt world, I go on long wanderings through the grave. Do you like bands like BOLT THROWER, OBITUARY, ASPHYX, AUTOPSY, BENEDICTION, CIANIDE, MORGOTH? Then you might also like this recording. I have already written about the band once, and the previous act "Nécrovortex" from 2018 is definitely worth attention (the link to the review is below the article). If, like me, you like and often encounter echoes from the grave with pleasure, do not hesitate. The new album has absolutely everything needed for real, real death rituals. The songs are composed with the experience of the old masters, everything beats and burns properly. It was as if I was walking on scorched earth as I listened. Blood is raining from the sky. Suddenly I am a faceless figure, I have a dead look and my soul is long cursed. No wonder, listening to "Abysse mortifère" I got into another, darker and cooler dimension. I like the way the songs sound, how they gradually settled in my veins. The recording is like an old, long-forgotten disease that has woken up again. It settles like a plate in your head, decomposing your entrails. This jam has a mark of authenticity. A dusty death metal massacre with a bloody imprint!

Recenze/review - OUTRE-TOMBE - Nécrovortex (2018):

Tracklist:
01. Abysse Mortifère
02. Cenobytes
03. Coupe-Gorge
04. Desossé
05. Exsangue
06. Tombeau De Glace
07. Haut Et Court
08. Nécrophage
09. Haruspex

band:
Fred “Crachat” Tremblay – bass, vocals
Martin “Désastre” Paquet – guitar
Steve “Cobra” Force – guitar
Nicolas “Vitesse” Gagné – drumsShare this games :

TWITTER