DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 9. ledna 2022

Recenze/review - SIK SALVATION - The Death Manifest (2021)


SIK SALVATION - The Death Manifest
CD 2021, vlastní vydání

for english please scroll down

Nikdo mi nevěřil, nikdo mě nechápal. Sám jsem měl někdy problém s tím odlišit sny od reality. Ale mrtví se mnou opravdu rozmlouvají. Vyprávějí mi své příběhy. O životě, o smrti, o utrpení, o temnotě. Nevěříte? Tak si zkuste strávit několik nocí v márnici při poslechu prvotiny slovenských death metalistů SIK SALVATION. Garantuji vám, že se začnete dívat na svět trošku jiným pohledem. Má to ale, jako dnes vše, několik podmínek. Musíte věřit ve smrtící kov z devadesátých let a nesmíte se nikdy ohlížet za sebe. Protože jak známo, ve stínu čeká to největší zlo. Lidská hloupost a nenávist.

Na úvod rovnou napíšu, že se mi nové album "The Death Manifest" hodně líbí po řemeslné stránce. Zvuk, obal, celkové provedení, vše je jedním slovem perfektní. Alespoň pro mě, starého metalového psa. O tom ale nechci psát, to by mělo být samozřejmostí a ctností každé smečky. Osobně jsem si desku oblíbil hlavně kvůli tomu, protože jsem při jejím poslechu doopravdy slyšel ozvěny za záhrobí. Budiž to pro všechny poznávacím znamením, že se zde sešli dva muzikanti (Martin Pazdera - GLOOM a Lukáš Trón - MERGED IN ABYSS, IRIA, SORDID MALIC), kterým starý prašivý death metal koluje v krvi, stejně jako mě.


SIK SALVATION čerpali inspiraci z dávno opuštěných katakomb, ve kterých kdysi řádily kapely jako ENTOMBED, NIHILIST, CARNAGE, ENTRAILS, DISMEMBER. Dělají to ale s elegancí, s vlastním výrazem a ksichtem. Mám rád, když na mě dokáží muzikanti přenést nějaké emoce, rozjitřit moji mysl, rozsekat mě, když cítím z jejich hudby vášeň, drive, temnotu i chlad a hlavně poctivý kus srdce. Slovenští maniaci tohle všechno předkládají s nadšením a odhodláním. Je slyšet, že se nejedná jen o dnes tolik častou kopii věcí minulých, ale že se nad skládáním i přemýšlelo. Jako bych právě otevřel čerstvý hrob. Obličej mi ovanul neskutečný smrad a plesnivina. Ne, tahle nahrávka není jen o vzpomínkách, ale má v sobě něco navíc, co mě nutí k opakovaným poslechům a návratům. Stará, poctivá práce s velkou přidanou hodnotou navíc, u které praskají zmrzlé kosti. Dívám se do tváře pravé smrti. Potkávám duše zemřelých a jdu dál svojí cestou. Do nohou mě řežou ostré úlomky skla, kolem se povalují vybělené lebky. Mám rád, když ve mě muzika dokáže vyvolat obrazy, představy, přenést mě do podsvětí, chytit mě za vlasy a vytřít se mnou podlahu. SIK SALVATION začínají a já se už teď hrozně těším na pokračování. Zakopejte mě zaživa, proklejte mě, ale já budu "The Death Manifest" poslouchat stále dál. Také slyšíte tichý šepot nemrtvých? Mrazivý, prašivý death metal ze severu, který doporučují všichni prokletí! Amen!


Asphyx says:

Nobody believed me, nobody understood me. I myself sometimes had trouble distinguishing dreams from reality. But the dead do talk to me. They tell me their stories. About life, about death, about suffering, about darkness. You don't believe me? Then try spending a few nights in the morgue listening to the debut album of Slovak death metallers SIK SALVATION. I guarantee you'll start looking at the world with a slightly different perspective. But, like everything today, it has a few conditions. You have to believe in the death metal of the nineties and you must never look back. Because, as we know, in the shadows lies the greatest evil. Human stupidity and hatred.

I'll start by saying that I really like the new album "The Death Manifest" from a craft point of view. The sound, the cover, the overall performance, everything is in one word perfect. At least for me, an old metal dog. But I don't want to write about that, it should be a matter of course and virtue of every pack. Personally, I liked the album mainly because I really heard echoes from beyond the grave while listening to it. Let it be a sign for everyone that here are two musicians (Martin Pazdera - GLOOM and Lukáš Trón - MERGED IN ABYSS, IRIA, SORDID MALIC) who have the old dusty death metal in their blood, just like me.


SIK SALVATION drew inspiration from the long-abandoned catacombs, where bands like ENTOMBED, NIHILIST, CARNAGE, ENTRAILS, DISMEMBER once raged. But they do it with elegance, with their own expression and face. I love it when musicians can bring some emotions to me, stir my mind, tear me apart when I feel passion, drive, darkness and coldness from their music and most of all an honest piece of heart. Slovak maniacs present all this with passion and determination. You can hear that this is not just a copy of things past that are so common nowadays, but that thought went into the composition. It's like I've just opened a fresh grave. My face was enveloped in an incredible stench and mould. No, this recording is not just about memories, but it has something extra that makes me want to listen to it again and again. Old, honest work with a lot of extra value-added that cracks frozen bones. I'm looking into the face of true death. I meet the souls of the dead and go on my way. Sharp shards of glass cut my legs, bleached skulls lying around. I love it when music can conjure up images, fantasies, transport me to the underworld, grab me by the hair and wipe the floor with me. SIK SALVATION is about to start and I'm already looking forward to the sequel. Bury me alive, curse me, but I'll keep listening to "The Death Manifesto". Do you also hear the quiet whispers of the undead? Chilling, dusty death metal from the north, recommended by all the damned! Amen!tracklist:
1. Introt
2. Gravewomb
3. Deathsoul
4. In This Chapel of Blood
5. Forever Ceased To Be...
6. Impending Funeral
7. Cremator
8. The Death Manifestband:
Martin Pazdera - vokály
Lukáš Trón - sprievodné vokály, gitary, basa, bicie

Guests:
Juraj Handzus (PERVERSITY) - vocals and lyrics (track 2)
Lubomir Loksa (MORDUM, CONTEMPT) - guitar solo (track 3)
Martin Lukac (ex-NOMENMORTIS) - lyrics (track 4)
Marek Kascak (STABBED) - vocals (track 7)

Recorded, mixed and mastered at White Death Studio.
Bass engineering and additional mixing by Nihil (IRIA, KHADAVER).
All music by SIK SALVATION, except track 8 outro originally written by ENTOMBED.
Logo, artwork and layout by Emptybia Design.
Share this games :

TWITTER