DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 8. dubna 2022

Home » , , , , , , , , , , , » Recenze/review - WARFIST - Teufels (2022)

Recenze/review - WARFIST - Teufels (2022)


WARFIST - Teufels
CD 2022, Godz ov War Productions

for english please scroll down

Další nešťastník stojí v dešti a dívá se dolů do hlubiny. V hlavě má pošramocené myšlenky, je mu smutno, šíleně smutno. Život se mu zhroutil a stačí jen malý krůček, uklouznutí a rozpadne se na tisíc kousků. Může letět, vznášet se, alespoň malou chvíli. Může skočit přímo do pekla. Dole se sešlo pár jedinců, co si ještě stále říkají lidé a povzbuzují jej. Skákej, ukaž se! Foťáky mají připravené. Podívá se naposledy k nebi a marně hledá nějaké znamení. Padá rychleji, o hodně rychleji, než si představoval. Než se stane kusem totálně zničeného masa, proběhne mu hlavou celá nová deska polských WARFIST

Jedovatý, chladný a temný black thrash metal z Zielone Góry, z města, které při svých toulkách občas navštěvuji. Novinka je parádním výletem do starých metalových časů, kdy se ještě sázelo hlavně na energii, sílu a kosti musely praskat tlakem. Špinavá hrobka na místním hřbitově, ve které zbylo několik lahví od piva po včerejší pařbě, by mohla vyprávět. 


Základem je zde osmdesátkový thrash metal, klasický black a samozřejmě heavy metalové prvky. Kapela ctí tradice bezezbytku, s ničím se moc nepáře, pálí od boku a skladby tím pádem obsahují tolik chtěnou rebelii, špínu a hnilobu. Mám to takhle hodně rád, o tom není nejmenších pochyb. Uctívají se zde modly jako SLAYER, VENOM, BATHORY, nalézt lze i odkazy na NIFELHEIM, AURA NOIR, DESTROYER 666, HELLHAMMER, BULLDOZER, DARKTHRONE, SODOM. Netřeba ale jenom přirovnávat, pánové se samozřejmě snaží předat i svá vlastní poselství. Všechny jsou náležitě temná, krvavá, jak se na daný styl sluší a patří. V textech se zaobírají historickými tématy a určitě stojí za podrobnější přečtení a prostudování. Vždycky jsem si myslel, že už se dávno nebojím tmy, ale po poslechu "Teufels" o tom mám trošku pochyby. Peklo k nám vyslalo další komando, které má mezi lidmi šířit jenom zmar a šílenství. Je pro mě velmi příjemné si jen tak sednout do křesla a poslouchat. Najednou jsem v opuštěné kostnici. Prostřelené lebky, známky krutého mučení. Lidé jsou stejně divný druh. Jsem rád, že existují smečky jako jsou WARFIST. Na podobný rituál se nechám vždy rád pozvat. Otřete z oltáře krev, mám pro vás další čerstvé tělo! Blasfemický black thrash metalový útok z pekla!


sumarizace:

Riffy ostré jako břitva, plesnivina a thrashový feeling. To jsou první věci, které mě napadají při poslechu novinky "Teufels"WARFIST nahráli tradiční, klasické album. Zaplať Satan za to! Nahrávka je určena pro všechny pravé old school black/thrash metalové maniaky. Nečekejte žádný posun, ani progresi, ale rovnou rozsekaný obličej ve stylu SLAYER, VENOM, BATHORY, nalézt lze ale i  odkazy na NIFELHEIM, AURA NOIR, DESTROYER 666, HELLHAMMER, BULLDOZER, DARKTHRONE, SODOM. Jsem při poslechu rozemletý jako nějaké pořádně rozdrcené maso. Zavolejte do kafilerie, za chvíli jsem tam. Mé staré kosti děkují, že se zase jednou mohou rozhýbat v pořádně rychlém tempu. Pokud jste měli rádi stará alba těchto polských maniaků, myslím, že budete spokojeni i tentokrát. Hydra z hlubokého podzemí je zpět a opět řve jako divoká šelma utržená ze řetězu. Nahlas, rychle a pořádně krutě. Strhněte všechny modly! Rozbijte kladivem zeď a slyšte poctivý, reálný black/thrash metal od mistrů ve svém oboru! Old school metal forever! Jsem rád, že existují smečky jako jsou WARFIST. Na podobný rituál se nechám vždy rád pozvat. Otřete z oltáře krev, mám pro vás další čerstvé tělo! Blasfemický black thrash metalový útok z pekla!


Asphyx says:

The riffs sharp like a rasor, mildew and thrash feeling. These are the first things coming to my mind when listening to the news, "Teufels"WARFIST recorded the traditional, classic album. Thanks to Satan! The recording is intended for all true old school black/thrash metal maniacs. Don't expect any shift or progression, but right cut up face in the style of SLAYER, VENOM, BATHORY, but you can also find links to NIFELHEIM, AURA NOIR, DESTROYER 666, HELLHAMMER, BULLDOZER, DARKTHRONE, SODOM. When listening I was minced like some pretty crushed meat. Call the glue factory, I'm there in a few minutes. My old bones thank that they can once again move in pretty rapid pace. If you liked old albums of these Polish maniacs, I think you will be satisfied this time too. Hydra from deep underground is back and it roars again like wild beast loose from the chain. Loud, fast and really cruel. Tear down all the idols! Break the wall with a hammer and hear honest, real black/thrash metal from the masters in their field! Old school metal forever! I'm glad there are packs like WARFIST. I am always happy to be invited to a similar ritual. Wipe the blood from the altar, I have another fresh body for you! Blasphemy black thrash metal attack from hell!


tracklist:
1. Tunes of Black Contagion
2. Behind the Walls of Keough
3. Rite of the Incubus
4. Scorching Trauma
5. Meadow of Bizarre
6. Tuol Sleng
7. Pacifistic Carnage
8. Angel Maker
9. Sinful Bonds of Blood
10. Fire (Arthur Brown cover)

band:
Mihu - Lead Vokills, Chainsaw
Nechrist - Bulldozer, Backing Vokills
Pavulon - Skullcrushing, Backing VokillsShare this games :

TWITTER