Info - HEAVING EARTH se po dlouhých šesti letech vrací na pódia! / HEAVING EARTH returns to the stage after six long years!

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 26. května 2022

Home » , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - BRUTALITY - Sempiternity (2022)

Recenze/review - BRUTALITY - Sempiternity (2022)


BRUTALITY - Sempiternity
CD 2022, Emanzipation Productions

for english please scroll down

Začínalo to pomalu, jako vždycky. Stará rána znovu zhnisala. Už několikrát mi odsávali shnilou krev, už několikrát jsem si myslel, že přejdu na druhou stranu. Stává se mi to pokaždé, když poslouchám kapely jako jsou BRUTALITY. Každým dalším songem, každým riffem mě začne rána bolet. Nejdříve je to jen nepříjemný pocit, ale já už dávno vím, že časem se mi z rány vyhrne zkažená krev. BRUTALITY jsou legenda a letošní kompilace se dvěma novými skladbami, mě zasáhla zase přímo do srdce.

Protože mám rád rukopis kapely, protože z jejich tvorby cítím sílu a energii. A je mi úplně jednou, že mé břicho je v jednom ohni. Jakoby mě někdo zavřel do starého sklepa někde hluboko ve floridských močálech. A záznam živých skladeb z Maryland Death Festu 2019? To je morbidní zážitek pro každého pravého fanouška reálné smrti! Kult!


BRUTALITY vždy byli velmi originální kapela. Spousta jejich skladeb se stala doslova legendárními a právem patří do zlatého fondu a mnoho následovníků z nich dodnes cituje. Kompilace "Sempiternity" je tak doslova povinností pro všechny sběratele, ale nejen pro ně. Mě osobně vždy fascinovala temná atmosféra, která se vždy vznáší kolem každého vydání jako noční můra. V promo materiálech se píše, že současná sestava je jednou z nejsilnějších. Mohu jenom potvrdit. Oheň znovu hoří a já se procházím opravdovým peklem. Při poslechu si připadám jako na starém pohřebišti, kde znovu povstali nemrtví. Touží po čerstvé krvi. Tohle album má velký tlak, nakumulovanou energii, posbíranou na starých hřbitovech. Masakr v márnici, exhumace pravého smrtícího kovu v podobě, v jaké jej mám nejraději. BRUTALITY mi opět dokázali vypálit cejch, zaryli se mi svými songy hluboko pod kůži, do mokvajících, znovu otevřených ran. Pokaždé, když "Sempiternity" potkám při svých toulkách podzemím, připadám si jako v galerii s morbidními obrazy. Jsou na nich zobrazeni všichni prokletí. Užívám si skvělý zvuk, s chutí se dívám na obal (Max Winter). Nová nahrávka BRUTALITY je pro mě sázka na jistotu. Dávám si ji do žil a stal jsem se na ní doslova závislý. Temná, zničující symfonie smrti!


Asphyx says:

It started slowly, as it always does. The old wound was festering again. I've had rotten blood sucked out several times, several times I thought I'd come out the other side. It happens to me every time I listen to bands like BRUTALITY. With every song, every riff, the wound starts to hurt. It's just an uncomfortable feeling at first, but I've known for a long time that eventually the wound will bleed out. BRUTALITY is a legend and this year's compilation with two new tracks hit me right in the heart again.

Because I like the signature of the band because I feel the power and energy of their work. And it's like my stomach is on fire. It's like someone locked me in an old basement deep in the Florida swamps. And the live tracklisting from Maryland Death Fest 2019? That's a morbid experience for any true Real Death fan! Cult!

BRUTALITY has always been a very original band. Many of their songs became literally legendary and rightfully belong to the golden fund and many followers still quote from them today. A compilation of "Sempiternity" is thus literally a must for all collectors, but not only for them. I personally have always been fascinated by the dark atmosphere that always hovers around each release like a nightmare. The promo materials say that the current lineup is one of the strongest. I can only confirm. The fire is burning again and I'm going through real hell. Listening to it, I feel like I'm in an old graveyard where the undead have risen again. They're thirsty for fresh blood. This album has a lot of pressure, and accumulated energy, collected in old graveyards. A massacre in the morgue, an exhumation of true death metal as I like it best. BRUTALITY have managed to burn a mark on me once again, burrowing their songs deep under my skin, into my swollen, reopened wounds. Every time I meet "Sempiternity" during my wanderings through the underground, I feel like I'm in a gallery with morbid paintings. They depict all the damned. I'm enjoying the great sound and looking at the cover art (Max Winter) with relish. The new BRUTALITY record is a safe bet for me. I'm putting it in my veins and have literally become addicted to it. A dark, devastating symphony of death!


about BRUTALITY on DEADLY STORM ZINE:

Tracklist:
01. Orchestrated Devastation
02. Fluent In Silence
03. Artistic Butchery (2018 Re-Recorded Version)
04. Crushed (2018 Re-Recorded Version)
05. These Walls Shall Be Your Grave (Live At Maryland Death Fest 2019)
06. Cries Of The Forsaken (Live At Maryland Death Fest 2019)
07. 48 To 52 (Live At Maryland Death Fest 2019)
08. Cryptorium (Live At Maryland Death Fest 2019)

Line-up:
Scott Reigel: vocals
Jeff Acres: bass, vocals
Jay Fernandez: guitar
Jarrett Pritchard: guitar
Ronnie Parmer: drumsWebshop:

Web:
Share this games :

TWITTER