DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 15. srpna 2022

Home » , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - ABADDON INCARNATE - The Wretched Sermon (2022)

Recenze/review - ABADDON INCARNATE - The Wretched Sermon (2022)

ABADDON INCARNATE - The Wretched Sermon
CD 2022, Transcending Obscurity Records

for english please scroll down

Na obrazovce to vypadá jako velká legrace a o sdílení určitě není nouze, ale realita je o hodně krutější. Když totiž dojde ke srážce dvou velkých náklaďáků, tak je smrt za každým rohem. Rozsekaný obličej, zlámané kosti, utrhané končetiny, válející se všude kolem. Slabým povahám se chce zvracet a když se ke všemu přidá ještě oheň, situace připomíná apokalypsu. Někdy mám pocit, jakoby z plamenů vylezla příšera se zlým úsměvem na tváři. Zlomyslná bestie, která se směje lidské touze po krvi. 

Na jednu takovou bouračku jsem si vzpomněl, když jsem poslouchal novou desku irských grind death metalistů ABADDON INCARNATE. Jako bych se při poslechu díval na srážku dvou velkých vozů, po okraj naložených shnilými kostmi. Existuje jenom tma, chlad a nenávist. Tahle hudba se vám zařízne rovnou do masa. A to pořádně hluboko. 


Je to smršť, tsunami, tlaková vlna, ve stylu NAPALM DEATH, ROTTEN SOUND, MISERY INDEX, NASUM, PHOBIA, WORMROT. Není to ale jenom totální nářez, který dělá z této nahrávky velmi zajímavý kousek hudby. Naléhavé atmosférické pasáže, kousky nahrubo nasekaného thrashe, nihilismus. Tohle všechno je umícháno s nadšením a řemeslnou zručností. Z riffů odkapává vztek, taková ta frustrace, kterou dnes musí znát každý normální jedinec. Z hlouposti, z tuposti, z davové psychózy. "The Wretched Sermon" je přesně tím kouskem shnilého masa, který je podáván na víku od rakve. Budete si jej vychutnávat, převalovat v puse a těšit se na každé další sousto. Přiznám se, že k podobným "návratům" bývám trošku skeptický. Staré kapely někdy už jen louhují to, co kdysi nahráli. ABADDON INCARNATE ale působí úplně jinak. Energicky, nadšeně, odhodlaně. Jako by je někdo polil mrtvou vodou. Jedu zrovna velkou rychlostí a můj náklad smrdí zkažeností a hnisem. Tuhle zatáčku znám nazpaměť. Jsem proto překvapen, že se v protisměru objeví další vůz. Ke srážce dojde přesně v momentu, kdy jsem to nejméně čekal. V přehrávači mi právě hraje "The Wretched Sermon". Krásně doplňuje už tak morbidní situaci. Desku vám mohu jen doporučit. Pokud máte rádi smrt v přímém přenose, neváhejte ani chvilku. Tohle album vám vyrve vnitřnosti z těla. Grind death metalová vichřice, plná zkažené krve!


Asphyx says:

It looks like a lot of fun on screen and there's certainly no shortage of sharing, but the reality is much harsher. When two big trucks collide, death is around every corner. A dismembered face, broken bones, severed limbs, rolling all over the place. Weak natures want to vomit, and when a fire is added to the mix, the situation resembles the apocalypse. Sometimes I feel like a monster has come out of the flames with an evil smile on its face. A vicious beast that laughs at man's bloodlust.

I remembered one such crash when I was listening to the new album of Irish grind death metallers ABADDON INCARNATE. It was like watching two big cars colliding, loaded to the brim with rotten bones. There is only darkness, coldness, and hatred. This music cuts right into your flesh. And it goes deep.


It's a whirlwind, a tsunami, a pressure wave, in the style of NAPALM DEATH, ROTTEN SOUND, MISERY INDEX, NASUM, PHOBIA, WORMROT. But it's not just the total blast that makes this record a very interesting piece of music. Urgent atmospheric passages, bits of roughly chopped thrash, nihilism. This is all mixed with passion and craftsmanship. The riffs drip with anger, the kind of frustration that every normal individual today must know. Of stupidity, of dullness, of crowd psychosis. "The Wretched Sermon" is exactly that piece of rotten meat served on a coffin lid. You'll savor it, roll it around in your mouth, and look forward to every bite. I confess that I tend to be a bit skeptical about such "comebacks". Old bands sometimes just regurgitate what they once recorded. ABADDON INCARNATE, however, seems completely different. Energetic, enthusiastic, determined. It's like they've been doused with dead water. I'm driving at high speed and my load smells of corruption and pus. I know this turn by heart. So I'm surprised when another car appears in the opposite direction. The collision happens just when I least expect it. "The Wretched Sermon" is playing on my stereo. It's a beautiful addition to an already morbid situation. I can only recommend this record. If you like death live, don't hesitate a moment. This album will rip your guts out. Grind death metal whirlwind, full of wicked blood!Track Listing -
1. Rising Of The Lights
2. Veritas
3. Gateways
4. Epic Desecration
5. Parasite
6. Hideous Arise
7. Killing Spree
8. Into The Maelstrom
9. Resurrected From A Mass Grave
10. Shrine Of Flesh
11. Hyperchaos
12. Isolation And Decay
13. Silent Indifference

Line up -
Steve Maher - Lead Vocals and Guitar
Bill Whelan - Guitar
Irene Siragusa - Bass
Olan Parkinson - Drums

Artwork by Ken Coleman (Morbid Angel)

Share this games :

TWITTER