DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 21. září 2022

Home » , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - CINIS - Lies That Comfort Me (2022)

Recenze/review - CINIS - Lies That Comfort Me (2022)


CINIS - Lies That Comfort Me
CD 2022, Selfmadegod Records

for english please scroll down

Každý den chodím kolem staré opuštěné haly. Říká se, že v ní straší. Bývá ještě tma a slýchávám podivné zvuky. Rezavé stroje, které pomalu ožívají. Lidstvo už dávno splnilo svoji funkci a postupně se samo zničilo. Apokalypsa je otázkou několika let. Stačí se rozhlédnout kolem sebe. Rozumím jejich chladné řeči. Touží po krvi. Zabíjení začne s prvním tónem. Poplach a potom už jenom strach a utrpení. Začíná nová epocha, nový temný svět. 

A hrát nám k tomu budou polští CINIS. Kapela, která umí surový, syrový death metal s třaskavým a výbušným nábojem. Ostré riffy, morbidní vokál, neklid a chlad. Tohle všechno v jejich skladbách naleznete. Plus spoustu vzteku, nakumulované bolesti a strachu. Lidský druh se dávno ztratil ve své pýše. Restart bude brzy následovat. Masakr!


Během poslechu tohoto skvělého alba mám stále neodbytný pocit, že se mi hlava rozletí na tisíc kousků. Skladby zní, jako kdyby mě někdo mlátil kladivem přímo do obličeje. Zlomená čelist, masivní, hutný a absolutně devastující zvuk. K tomu obal, který přesně znázorňuje pocity spousty jedinců našeho druhu. Žijeme příběhy z temných sci-fi z osmdesátých let. Máme špičkové technologie a uvnitř jsme stále ti staří dobří barbaři. Přidávám neustále hlasitost, užívám si jednotlivé melodie, toužím po další dávce ostrých melodií. CINIS umí napsat skvělé propracované songy, motivy jsou dobře zapamatovatelné. Proti produkci, ani celkovému provedení nemám žádných námitek. Hudba připomíná nejvíc tsunami, které smete vše živé z povrchu zemského. Zlo spí hluboko v každém z nás. Poláci jej vytáhli, vylouhovali v kyselině a pohřbili zaživa. Pokud máte rádi kapely jako MORBID ANGEL, DEICIDE, CANNIBAL CORPSE, neváhejte ani chvilku. "Lies That Comfort Me" vám vypálí cejch přímo do vnitřností, do lebky. Připadám si jako v lavině z kamení, kostí a starých vzpomínek. Rozsekán na kusy, znovu složen a zotročen, poslouchám dál. K téhle nahrávce se budu rád a často vracet. Je totiž přesnou definicí toho, co mám na smrtícím kovu tolik rád. Je rozžhaveným železem velmi vysoké kvality. Je brokovnicí, která vám vystřelí mozek z hlavy. Surová, temná a zničující death metalová apokalypsa! 


Asphyx says:

I walk past the old abandoned hall every day. They say it's haunted. It's still dark and I hear strange noises. Rusting machines that slowly come to life. Humanity has long since fulfilled its function and gradually destroyed itself. The apocalypse is a matter of years away. Just look around you. I understand their cold speech. They're out for blood. The killing will begin with the first note. Alarm and then only fear and suffering. A new era begins a new dark world.

And playing for us will be Polish CINIS. A band that knows raw, raw death metal with a crackling and explosive charge. Sharp riffs, morbid vocals, restlessness, and coldness. You can find all this in their songs. Plus a lot of anger, accumulated pain, and fear. The human species has long since lost its pride. A reboot will soon follow. Massacre!


While listening to this great album, I still have the insistent feeling that my head is going to explode into a thousand pieces. The songs sound like someone is hitting me in the face with a hammer. Jaw-breaking, massive, dense, and absolutely devastating sound. Plus a cover that accurately represents the feelings of many individuals of our species. We're living out stories from the dark science fiction of the 1980s. We're high tech and we're still the same old barbarians on the inside. I keep turning up the volume, enjoying each tune, craving another dose of crisp melodies. CINIS can write great sophisticated songs, the themes are easy to remember. I have no complaints about the production or the overall performance. The music is most reminiscent of a tsunami that wipes everything living off the face of the earth. Evil sleeps deep within each of us. The Poles pulled it out, leached it in acid, and buried it alive. If you like bands like MORBID ANGEL, DEICIDE, CANNIBAL CORPSE, don't hesitate a moment. "Lies That Comfort Me" will burn a mark right into your guts, into your skull. I feel like I'm in an avalanche of rocks, bones, and old memories. Cut to pieces, reassembled and enslaved, I keep listening. I'll return to this recording often and gladly. For it is the very definition of what I love so much about death metal. It is red-hot iron of very high quality. It's a shotgun that will blow your brains out. A raw, dark, and devastating death metal apocalypse!

Tracklist:
01. Witness
02. Maladies
03. Confirmation Bias
04. Aegis
05. Cutie
06. Life Distribution
07. Inundation
08. Lorem Ipsum
09. Assembly

--LINE-UP--
Lech Fiedorczyk – voc./bass
Lukasz Bielemuk – guitar
Maciej Jakoniuk – guitar
Konrad Zubrzycki - drumsShare this games :

TWITTER