Info - HEAVING EARTH se po dlouhých šesti letech vrací na pódia! / HEAVING EARTH returns to the stage after six long years!

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 5. září 2022

Home » , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - SWARN - Whispers from Beyond (2022)

Recenze/review - SWARN - Whispers from Beyond (2022)


SWARN - Whispers from Beyond
CD 2022, Warhorn Records

for english please scroll down

Postavy bez tváře, postavy bez duše. Plouží se nočními ulicemi od půlnoci do rána. Jakoby hledaly nějaký cíl, jakoby se motaly v kruhu mezi naším a oním světem. Zlo má mnoho podob a ony byly prokleté. Kdysi dávno, když někomu ublížily, když byly hnusné. Vrazi a násilníci, spodina hnijící zaživa. Jsou jako vřed, který právě prasknul. Shnilá krev, prázdné pohledy. Neradno se s nimi potkat, když padne mlha, když zhasnou všechna světla. Obětí je poslední roky až příliš mnoho.

Dívám se do tmy a poslouchám druhou dlouhohrající desku estonských SWARN. Zaujal mě zvuk i obal, když jsem se zase jednou toulal po nekonečných chodbách podzemí. Zemřel jsem a několikrát se narodil. "Whispers from Beyond" je pro mě nahrávkou, která ve mě probudila stará rány. Death metal okořeněný různými vlivy. Temný jako mlha na hřbitově. 

 

SWARN nahráli hodně syrový, mrazivý a šílený koktejl. Základem je starý prašivý death metal ze severu a přidávány jsou kousky blacku, doomu. Kapela je pro mě velkým překvapením. Novinku si neskutečně užívám. Je totiž nejen bolestivá a drásající, ale také propracovaná, dobře složená. Skladby mají ponurou a hnusnou atmosféru. Opravdu potkávám postavy bez tváře, postavy bez duše. "Whispers from Beyond" je jako jed, který vám pomalu pronikne do žil. Po čase se také změníte v nemrtvého a budete se toulat nočními ulicemi. Dlouhé stíny, spousta černé energie. Pořád hledáme cíl a jedinou jistotou je smrt. Nikdy nenajdeme svůj klid. Možná jen hudba, ta by mohla pomoci. SWARN nám letos předložili materiál, který rozhodně stojí za pozornost. V obrovské záplavě retro kapel jsou Estonci jiní, odlišní, zajímaví. A to se cení! Svět bude mít vždycky temná a ošklivá místa, ale pokud při jejich návštěvě budu poslouchat tohle album, tak se mi bude umírat o hodně lehčeji. Hudba si mě zde zcela podmanila, stal jsem se převozníkem přes řeku Styx. Doporučuji všem, kteří rádi navštěvují opuštěné chrámy nebo staré katakomby. Tady se hraje přímo od srdce! Opravdově a uvěřitelně! Zlý, děsivý, death metalový sen!


Asphyx says:

I'm looking into the darkness and listening to the second long-playing album of Estonian SWARN. I was intrigued by the sound and the cover as I once again wandered the endless corridors of the underground. I have died and been born several times. "Whispers from Beyond" is a record that awakened old wounds in me. Death metal spiced with various influences. Dark as the fog in a cemetery.


SWARN recorded a very raw, chilling and crazy cocktail. It's based on old dusty death metal from the north and added bits of black metal, doom. The band is a big surprise for me. I'm enjoying the new album immensely. It's not only painful and gut-wrenching, but also sophisticated and well composed. The songs have a gloomy and ugly atmosphere. I really meet characters without faces, characters without souls. "Whispers from Beyond" is like a poison that slowly seeps into your veins. After a while you also turn into an undead and wander the night streets. Long shadows, lots of black energy. We're always looking for a target, and the only certainty is death. We'll never find our peace. Maybe just music, that might help. SWARN have given us some material this year that is definitely worth a look. In the huge flood of retro bands, the Estonians are different, different, interesting. And that's worth it! The world will always have dark and ugly places, but if I listen to this album while visiting them, I'll die a lot easier. The music here has completely won me over, I've become a ferryman across the river Styx. I recommend it to anyone who likes to visit abandoned temples or old catacombs. The music here is straight from the heart! Real and believable! A bad, scary, death metal dream!


Tracklist:
01. Grimoire XIII
02. Stellar Light Photosynthesis
03. Mirror Entity
04. Fearlancers
05. Whisperer From Stars
06. Abysmal HallucinationsShare this games :

TWITTER