DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 25. října 2022

Home » , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - DEVENIAL VERDICT - Ash Blind (2022)

Recenze/review - DEVENIAL VERDICT - Ash Blind (2022)


DEVENIAL VERDICT - Ash Blind
CD 2022, Transcending Obscurity Records

for english please scroll down

Někdy je nutné našlapovat velmi opatrně. Aby člověk neporušil jemnou hranici mezi naším a oním světem. Lze to provést několika způsoby. Pomocí filozofie, fyziky, ale také hudby. Měl bych pro vás dnes tip, album, které vás přenese do temných snů. DEVENIAL VERDICT jsou z Finska a působí na scéně od roku 2006. Novinka je jejich teprve první dlouhohrající nahrávka, i když jinak je jejich historie poměrně bohatá. Rozhodně stojí za pozornost.

Letos se Finové vydali do nových oblastí. Mezi temné stíny, do močálů bez konce, do mlhy, která má barvu krve. V tomhle případě je lepší pečlivě poslouchat, než psát nějaká slova. Ta stejně nedokáží přesně vyjádřit atmosféru, které se stanete součástí.


Pokud bych chtěli k někomu nové album přirovnat, volil bych smečky jako ULCERATE, MITHRAS, MORBID ANGEL, BLUT AUS NORD. Samozřejmě, Finové přidávají velkou porci svých nápadů, jsou svým způsobem jiní, zajímaví. Záleží jen na vás, zda je vaše mysl otevřena či nikoliv. DEVENIAL VERDICT jsou jako zvláštní sen, u kterého se probudíte a nevíte, co je lež a co pravda. Odpovědí může být "Ash Blind", ale také nemusí. Hudba je přeci jen o inteligenti, o emocích, náladách, o pocitech. A to je na ní právě to krásné. Hrozně moc mě baví procházet se jen tak městem, když je sychravo a v ulicích se válí smog. Poslech tím získá na intenzitě, riffy se mi zadřou přímo do kostí. Navíc, pokud jsem se cítil někdy hodně unavený a mozek odmítal plnit svoji funkci, album mě dokázalo dodat novou porci energie. Rád jsem trávil svůj čas ve světě DEVENIAL VERDICT. Za mě osobně si myslím, že se novinka opravdu povedla. Není jednoduchá, vyžaduje čas a trpělivost, ale pokud se rádi ztrácíte v myšlenkách a létáte chladným vesmírem, tak neváhejte ani chvilku. Budete určitě spokojeni. Někdy je nutné našlapovat velmi opatrně. Aby člověk neporušil jemnou hranici mezi naším a oním světem. Lze to provést několika způsoby. Jsem rád, že jsem zvolil "Ash Blind". Výlet do temné atmosférické death metalové dimenze!


Asphyx says:

Sometimes it is necessary to tread very carefully. To avoid breaking the fine line between our world and the other. This can be done in several ways. Through philosophy, physics, but also through music. I have a tip for you today, an album that will transport you to dark dreams. DEVENIAL VERDICT are from Finland and have been on the scene since 2006. The new release is only their first full-length record, although otherwise their history is quite rich. Definitely worth your attention.

This year the Finns have ventured into new areas. Into the dark shadows, into the swamps without end, into the fog that is the colour of blood. In this case, it's better to listen carefully than to write words. They can't accurately convey the atmosphere you're about to be part of anyway.


If I wanted to compare the new album to someone, I would choose bands like ULCERATE, MITHRAS, MORBID ANGEL, BLUT AUS NORD. Of course, Finns add a big portion of their ideas, they are different in their own way, interesting. It's up to you whether your mind is open or not. DEVENIAL VERDICT are like a strange dream where you wake up and you don't know what is a lie and what is the truth. The answer may be "Ash Blind", but it may also not. Music is after all about intelligence, about emotions, moods, feelings. And that's what's beautiful about it. I love walking around the city when it's drizzly and the smog is rolling in. It makes the listening more intense, the riffs get right into my bones. Plus, if I ever felt very tired and my brain refused to perform its function, the album managed to give me a new portion of energy. I loved spending my time in the world of DEVENIAL VERDICT. For me personally, I think the novelty really hit the spot. It's not easy, it takes time and patience, but if you like to get lost in your thoughts and fly through the cold universe, don't hesitate a moment. You will be satisfied. Sometimes you have to tread very carefully. So as not to break the fine line between our world and the next. There are several ways to do this. I'm glad I chose "Ash Blind". A trip into the dark atmospheric death metal dimension!


Track Listing -
1. Hope
2. Pravum
3. Ash Blind
4. Sun Hammer
5. Mourning Star
6. The Contemptor
7. Inanition
8. World Breaker

Line up -
Okko Tolvanen - Drums
Sebastian Frigren - Guitars
Antti Poutanen - Bass
Riku Saressalo - Vocals

Artwork by Mariusz Lewandowski

Share this games :

TWITTER