DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 20. listopadu 2022

Home » , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - DAEVA - Through Sheer Will And Black Magic... (2022)

Recenze/review - DAEVA - Through Sheer Will And Black Magic... (2022)


DAEVA - Through Sheer Will And Black Magic...
CD 2022, 20 Buck Spin

for english please scroll down

Někdy si v současném světě přijdu jako zbytečné tělo, do kterého jsou postupně zabodávány ostré hřeby. Příliš mnoho zla, které je čím dál tím víc vidět. Raději utíkám do starých katakomb, znovu a znovu exhumuji hudbu, na které jsem kdysi dávno v devadesátých letech začínal. Black a thrash metal, ve vzájemné symbióze. Špína, hnus a smrt. Pro mě je lepší trávit svůj čas mezi zombie, než nosit masku a pochodovat v davu.

A pomůžou mi v tom právě kapely jako DAEVA. Americký spolek prokletých šílenců, kteří se rozhodli, že nás zničí svými riffy, bicími i vokálem. Skladby pulsují a žhnou, spálí vás na popel. Otevřete svá srdce i hrobky! Ortodoxní obřad pro vyvolávání temných sil může začít. 


"Through Sheer Will And Black Magic... " odsýpá v podobných rytmech jako nejlepší nahrávky NIFELHEIM, DESASTER, DESTROYER 666, AURA NOIR, v některých momentech slyším i staré dobré MASTERS HAMMER a samozřejmě SODOM a VENOM. Pánové útočí rovnou, bez kompromisů. Celé album je jízdou přímo do pekla. Songy jsou velmi dobře napsány, mají skvělý ostrý a mrazivý zvuk (Recorded, Mixed and Mastered by Arthur Rizk at Redwoods in Philadelphia, PA.), na obal je radost se dívat (Karmazid). Splněno bylo všechno pro to, abych dokázal restartovat svůj mozek. Mokvající riffy, které mi postupně vypalují cejch na tělo. Jsem velmi spokojený nebo spíše nadšený. Podobný jed mi totiž koluje v žilách už dlouhé roky. Tady v záhrobí je mi rozhodně lépe, než v ošklivém současném světě. Potkávám staré známé démony, přidávám neustále hlasitost, mám chuť na další pivo i skladbu. Líbí se mi, že nejsou DAEVA jen obyčejnou retro záležitostí, ale i hudbou, která má v sobě velké množství zajímavých momentů. Pánové nám namíchali velmi chutný, agresivní, surový koktejl, který vás smete z povrchu zemského. Lebky pukají, víka od rakví nadskakují a já mohu jen potvrdit, že se k těmto maniakům budu rád a často vracet. Vynikající! Zběsilý black thrash metal plný naprostého šílenství!


Asphyx says:

Sometimes, in the contemporary world, I feel like a useless body that is gradually being stabbed with sharp spikes. Too much evil that is becoming more and more visible. I prefer to escape to the old catacombs, exhuming again and again the music I started out on long ago in the nineties. Black and thrash metal, in symbiosis with each other. Dirty, filthy and dead. For me, it's better to spend my time among zombies than wearing a mask and marching in a crowd.

And bands like DAEVA help me do that. An American band of cursed madmen who decided to destroy us with their riffs, drums and vocals. The songs pulse and burn, they'll burn you to ashes. Open your hearts and your tombs! The orthodox ritual for summoning dark forces can begin.


"Through Sheer Will And Black Magic..." is in similar rhythms as the best records of NIFELHEIM, DESASTER, DESTROYER 666, AURA NOIR, in some moments I can also hear good old MASTERS HAMMER and of course SODOM and VENOM. Gentlemen attack straight, without compromise. The whole album is a ride straight to hell. The songs are very well written, have a great crisp and chilling sound (Recorded, Mixed and Mastered by Arthur Rizk at Redwoods in Philadelphia, PA.), the cover art is a joy to look at (Karmazid). Everything I needed to reboot my brain was fulfilled. Wetting riffs that gradually burn a mark on my body. I am very satisfied or rather excited. I've had a similar poison in my veins for years. I'm definitely better off here in the afterlife than in the ugly world of today. I'm meeting old demons, turning up the volume, craving another beer and song. I like that DAEVA is not just a regular retro affair, but music that has a lot of interesting moments in it. The gentlemen have mixed us a very tasty, aggressive, raw cocktail that will sweep you off the face of the earth. Skulls are cracking, coffin lids are popping and I can only confirm that I will be returning to these maniacs happily and often. Excellent! Furious black thrash metal full of sheer madness!


TRACKLIST
1. Intro (Emanations)
2. The Architect and the Monument
3. Arena at Dis
4. Passion Under the Hammer
5. Loosen the Tongue of the Dead
6. Fragmenting in Ritual Splendor
7. Polluting The Sanctuary ( Revolutions Against Faith)
8. Itch of the Bottle
9. Luciferian Return

LINE-UP
Steve Jansson - Guitars
Edward Gonet- Vocals
Frank Chin - Bass Guitar
Enrique Sagarnaga - Drums


Share this games :

TWITTER