DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 28. ledna 2023

Home » , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - KOHNERAH - Ominous Ubiquitous (2023)

Recenze/review - KOHNERAH - Ominous Ubiquitous (2023)


KOHNERAH - Ominous Ubiquitous
CD 2023, vlastní vydání

for english please scroll down

Někdy mám pocit, že se mi někdo navrtal do hlavy. A pokouší se do ní vložit spoustu lží, dezinformací, hnisu a špíny. Moje tělo se brání, ale někdy padá nakažené k zemi. Lékaři si nevědí rady, jsem jak prokletý. Destrukce těla, destrukce mysli. Umírám a znovu se rodím. Restartován v temnotě znovu povstanu, abych bojoval dál. V podobných chvílích mi nejvíc pomáhá muzika. Dnes bych vám chtěl představit maniaky KOHNERAH.

Jedná se o nekompromisní death metalovou smečku z Kansas City, Missouri, která dokáže svojí hudbou zničit všechno kolem v okruhu několika kilometrů. Novinka "Ominous Ubiquitous" působí jako silná výbušnina. Stačí jenom pustit play a mozek vám vyskočí z hlavy. 


Na první pohled zaujme nádherný obal, pod kterým je podepsán mistr Mariusz Lewandowski, který nás bohužel loni opustil. Pochválit musím i masivní, divoký a mocný zvuk (Adam Mitchell - Recording, Mixing, Dennis Israel - Mastering, Ty Scott - Engineering). Riffy řežou jako ostrý skalpel, vokál je nasáklý chorobami a bicí vás také rozsekají. Mě se ale nejvíc líbí atmosféra celé nahrávky, která je temná, chladná a připomíná mi opuštěná jatka nebo starou márnici. Pokud bychom měli k někomu KOHNERAH přirovnat, volil bych jména jako DEICIDE, MORBID ANGEL, MONSTROSITY, BRUTALITY. Sedím připoutaný ke křeslu. Už několik dní mě nutí, abych se díval na zprávy, musím mít otevřené oči, jako v Mechanickém pomeranči. Dostávám elektrické šoky, do žil mi dávají neznámé látky. Umírám a znovu se rodím a pokaždé si znovu a znovu pouštím "Ominous Ubiquitous". Jedná se totiž o smrtící kov, který mi pomáhá přežít v dnešním šíleném světě. Některé songy jsou neklidné, jiné brutální, ale všechny spojuje dobré řemeslo, zajímavé nápady a jasný, zřetelný výraz. Někdy mám pocit, že se mi někdo navrtal do hlavy. A pokouší se do ní vložit spoustu lží, dezinformací, hnisu a špíny. Moje tělo se brání, ale někdy padá nakažené k zemi. Lékaři si nevědí rady, jsem jak prokletý. Destrukce těla, destrukce mysli. Zničující death metalový masakr!


Asphyx says:

Sometimes I feel like I've been drilled in the head. And they're trying to put in a lot of lies, misinformation, pus and dirt. My body fights back, but sometimes it falls down infected. The doctors don't know what to do, I'm cursed. Destruction of the body, destruction of the mind. I die and am born again. Rebooted in the darkness, I rise again to fight on. It's times like this that music helps me the most. Today I'd like to introduce you to the maniacs of KOHNERAH.

They are an uncompromising death metal pack from Kansas City, Missouri, who can destroy everything within a few miles with their music. The new album "Ominous Ubiquitous" is a powerful explosive. Just play it and your brain will pop out of your head.


At first glance, the beautiful cover, signed by the master Mariusz Lewandowski, who unfortunately left us last year, catches the eye. I must also praise the massive, fierce and powerful sound (Adam Mitchell - Recording, Mixing, Dennis Israel - Mastering, Ty Scott - Engineering). The riffs cut like a sharp scalpel, the vocals are soaked with disease and the drums will also cut you up. But what I like the most is the atmosphere of the whole record, which is dark, cold and reminds me of an abandoned slaughterhouse or an old morgue. If we have to compare KOHNERAH to someone, I would choose names like DEICIDE, MORBID ANGEL, MONSTROSITY, BRUTALITY. I'm strapped into a chair. I've been forced to watch the news for days, I have to keep my eyes open, like in A Clockwork Orange. I'm getting electric shocks, they're putting unknown substances in my veins. I'm dying and being born again, and every time I play "Ominous Ubiquitous" over and over again. It's a deadly metal that helps me survive in today's crazy world. Some songs are restless, others brutal, but they all share good craftsmanship, interesting ideas and a clear, distinct expression. Sometimes I feel like I've been drilled in the head. And they're trying to put in a lot of lies, misinformation, pus and dirt. My body fights back, but sometimes it falls down infected. The doctors don't know what to do, I'm cursed. Destruction of the body, destruction of the mind. A devastating death metal massacre!


Tracklist:
01. Wake Of Oblivion
02. Bovine Excision
03. Antimatter Annihilation
04. Eye Of The Panopticon
05. Inoculus
06. Plucked From The Sky
07. Elegiac Departure

KOHNERAH ARE:
Stephen Babcock | Vocals
Josh Riley | Lead Guitar & Vocals
JD Cantrell | Guitar & Vocals
Spencer Halstead | Bass
Chris Thorpe | Drums


Share this games :

TWITTER