DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 13. ledna 2023

Home » , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - OBITUARY - Dying of Everything (2023)

Recenze/review - OBITUARY - Dying of Everything (2023)


OBITUARY - Dying of Everything
CD 2023, Relapse Records

for english please scroll down

Sedím u čerstvě exhumovaného hrobu a ochutnávám kousky shnilého masa. Popraskané víko od rakve, vzpomínám na devadesátá léta minulého století. Jak jsem se setkal s hudbou OBITUARY poprvé. Tisíckrát ohrané kazety, džínové bundy, mládí a neustálý hlad po nových nahrávkách. Prožili jsme spolu s kapelou krásné roky, nikdy jsme neuhnuli z cesty. Poslouchal jsem skladby téhle legendy, když jsem studoval, když se mi narodily děti, když jsem zešedivěl.

Na každé nové album stále čekám s napětím. Těším se a zklamaný nejsem ani tentokrát. Maniakům z Floridy se povedlo nahrát skvělou desku. Obsahuje v sobě vše potřebné pro hodiny strávené v márnicích a na starých hřbitovech - sílu, vztek, temnotu, chlad, špínu a touhu ničit. Pradávná, plesnivá rakev byla znovu vytažena, exhumace proběhla na výbornou. 


Dobrá metalová nahrávka se pozná tak, že máte po jejím poslechu chuť vzít do rukou kladivo a jít rozdrtit nějaké kosti. "Dying of Everything" se mi ihned zadřelo hluboko pod kůži, vypálilo mi cejch. Sedím už nějaký čas u reproduktorů, hlavou mi poletují myšlenky na prožité koncerty, na spoustu zážitků. Skvělý, typický a tradiční zvuk (Joe Cincotta - mixing). Jako vždy vynikající John Tardy, masakrující bicí a tradiční, přesto zajímavé a tvrdé riffy. Nejednou nevnímám svět kolem sebe, jsem uprostřed mosh-pitu, na opuštěném hřbitově. Všechny zombie se mnou souhlasí. Album opravdu kope jako splašený kůň. Sluší se zmínit i parádní obal, pod kterým je podepsán skvělý Mariusz Lewandowski, který bohužel loni zemřel. Houpám se do rytmu, kopu další hrob. Jako starý fanoušek kapely nedokážu mít nadhled a ani vlastně nechci. Je totiž skvělé znovu a znovu prožívat všechny skladby, vracet se k nim, chodit se sluchátky ulicemi. "Dying of Everything" je dokonalou esencí toho, co mám na téhle kapele rád. Songy v sobě mají spoustu černé energie, valí se kupředu jako buldozer, který nezná slitování. Lebky pukají tlakem, kosti praskají v šíleném rytmu. Za mě je vše v nejlepším pořádku. Další slova jsou zbytečná. Sedím u čerstvě exhumovaného hrobu a ochutnávám kousky shnilého masa. Jsem tu opět správně! Jsou na světě jenom dvě jistoty, smrt a OBITUARY! Death metal, který odtrhává maso od kostí!


Asphyx says:

I'm sitting by a freshly exhumed grave, tasting bits of rotten meat. Cracked coffin lid, remembering the 1990s. How I first encountered the music of OBITUARY. Thousands of outdated cassettes, denim jackets, youth and a constant hunger for new records. We had wonderful years together with the band, never straying from the path. I listened to this legend's songs when I was a student, when my kids were born, when I was graying.

I still wait with anticipation for each new album. I look forward to it and I'm not disappointed this time either. The maniacs from Florida managed to make a great record. It contains everything needed for hours spent in morgues and old cemeteries - power, anger, darkness, coldness, dirt and the desire to destroy. The ancient, moldy coffin has been brought out again, the exhumation went well.


The way to know a good metal record is that after listening to it you feel like picking up a hammer and going to smash some bones. "Dying of Everything" immediately burned deep under my skin, it burned my feelings. I've been sitting at the speakers for some time now, thoughts of concerts I've been through, of many experiences. Great, typical and traditional sound (Joe Cincotta - mixing). As always, excellent John Tardy, massacring drums and traditional, yet interesting and hard riffs. Suddenly I don't notice the world around me, I'm in the middle of a mosh pit, in an abandoned graveyard. All the zombies agree with me. The album really kicks like a stampeding horse. It's worth mentioning the awesome cover artwork, signed by the great Mariusz Lewandowski, who unfortunately passed away last year. I'm swinging to the beat, digging another grave. As an old fan of the band, I can't get over it and I don't really want to. Because it's great to relive all the songs over and over again, revisiting them, walking the streets with headphones. "Dying of Everything" is the perfect essence of what I love about this band. The songs have a lot of black energy in them, rolling forward like a bulldozer that knows no mercy. Skulls cracking with pressure, bones snapping in a frenzied rhythm. For me, everything is in the best order. Further words are unnecessary. I sit by a freshly exhumed grave, tasting bits of rotten flesh. I'm right here again! There are only two certainties in the world, death and OBITUARY! Death metal that tears flesh from bone!


about OBITUARY on DEADLY STORM ZINE:Tracklist:
01. Barely Alive
02. The Wrong Time
03. Without A Conscience
04. War
05. Dying Of Everything
06. My Will To Live
07. By The Dawn
08. Weaponize The Hate
09. Torn Apart
10. Be Warned

band:

Share this games :

TWITTER