DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 15. března 2023

Home » , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - ULFUD - Of Existential Distortion (2023)

Recenze/review - ULFUD - Of Existential Distortion (2023)


ULFUD - Of Existential Distortion
CD 2023, Dark Descent Records

for english please scroll down

Daleko na severu, v temných lesích, sedí kolem staré plesnivé rakve démoni. Šeptají slova nenávisti. Už to nebude dlouho trvat. Už nastal čas. Znovu jsem povstal z čerstvě vykopaného hrobu, abych vám řekl pár slov o nové desce islandských ULFUD. Jedná se o první album kapely a musím rovnou přiznat, že se pro mě stalo doslova návykovým jedem.

Slyším z hudby chlad, studený vítr, který se prohání pustinou. Black a death metal se zde potkává ve vzájemné symbióze. Není to nahrávka na několik poslechů. Naopak, i po spoustě společných dní stále objevuji nové zajímavé momenty. Perfektně je postaráno o zvuk a hrozně se mi líbí i obal (autorka Bahrull Marta přesně vyjádřila to, co se na desce odehrává). 


Na hudbě mě stále baví objevovat nové kapely. Mám ale několik jasných požadavků. Musí mě bavit, musí mě rozdrásat obličej do krve. Je nutné, aby se moje fantazie rozlétla černými chodbami podsvětí. Jsem opravdu rád, že jsem na svých toulkách podzemím ULFUD potkal. Přenesli mě do míst, kde byly pořádány starodávné rituály. Ze skladeb cítím chvění, touhu ničit a trhat maso od kostí. Vylezu z rakve a podám desku démonům. Spokojeně kývají hlavou. Hraje se zde hlavně pro ně a pro všechny prokleté. Songy nepostrádají drive, sílu, potřebné chvění, které odlišují dobré nahrávky od špatných. Nalezneme zde perfektně vystavěné kompozice, zahrané s přehledem a způsobem starých mistrů. Jako bych vystoupil z mlhy a potkal svůj vlastní stín. Syrový death metal, vznešeně majestátní black. Myslím, že jako dlouhověký fanoušek těchto stylů si nemohu přát nic lepšího. "Of Existential Distortion" se vkradlo i do mých snů. Zažíval jsem děsivé noční můry, abych se pak probudil, přidal hlasitost a setkal se s ještě krutější realitou. Doporučuji poslouchat za absolutní tmy, s oknem otevřeným do šedivých mraků. Daleko na severu, v temných lesích, sedí kolem staré plesnivé rakve démoni. Zvou mě na druhou stranu, na onen svět. S radostí nabídku přijímám a beru si s sebou debut ULFUD. Magický, záhadný black death metalový rituál plný krvavých stínů!


Asphyx says:

Far to the north, in the dark woods, demons sit around an old moldy coffin. Whispering words of hate. It won't be long now. The time has come. I have risen again from my freshly dug grave to tell you a few words about the new album from Iceland's ULFUD. This is the band's first album and I have to admit right off the bat that it has become an addictive poison for me.

I can hear the coldness of the music, and the cold wind sweeping through the wasteland. Black and death metal meet here in a mutual symbiosis. This is not a record for a few listens. On the contrary, even after many days together I still discover new interesting moments. The sound is perfectly taken care of and I like the cover artwork (the author Bahrull Marta has expressed exactly what is happening on the record).


I still enjoy discovering new bands in music. But I have some clear requirements. They have to entertain me, they have to make my face bleed. I need my imagination to fly down the black corridors of the underworld. I'm really glad I met ULFUD on my underground wanderings. They transported me to places where ancient rituals were held. I can feel the shivers from the songs, the desire to destroy and tear flesh from bone. I climb out of the coffin and hand the record to the demons. They nod their heads in satisfaction. It's for them and for all the damned. The songs don't lack the drive, the power, or the necessary shiver that distinguishes the good records from the bad. Here we find perfectly constructed compositions, played with the clarity and manner of the old masters. It is as if I have stepped out of the fog and met my own shadow. Raw death metal, sublimely majestic black. As a long-time fan of these styles, I don't think I could ask for anything better. "Of Existential Distortion" has crept into my dreams. I've had terrifying nightmares, only to wake up, turn up the volume, and be met with an even harsher reality. I recommend listening in total darkness, with the window open to grey clouds. Far to the north, in the dark woods, demons sit around an old moldy coffin. They invite me to the other side, to the other world. I gladly accept the offer and take my ULFUD debut with me. A magical, mysterious black death metal ritual full of bloody shadows!


TRACKLIST:
1. Where Strange Lights Dance
2. Tears of Terra
3. Mockery Theatre
4. Faceless
5. Gods Left Behind
6. Questions
7. An Elegy to a Paradise Out of Reach
8. Leviathan Dreams

LINE-UP:
Breki Danielsen Imsland - Vocals
Birkir Kárason - Guitars
Eysteinn Orri Sigurðsson - Guitars
Sigurður Jakobsson - Drums
Hannar Sindri Grétarsson - Bass & Backing vocals


Share this games :

TWITTER