DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 12. června 2023

Home » , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - OLDSKULL - The Defeat of Humanity (2023)

Recenze/review - OLDSKULL - The Defeat of Humanity (2023)


OLDSKULL - The Defeat of Humanity
cassette EP 2023, Nihilistic Holocaust

for english please scroll down

Je brzy ráno a já znovu uléhám do své dřevěné rakve. Už dlouhé roky nemám rád světlo, už dlouhé roky poslouchám smrtící kov. Pomáhá mi přežít v dnešním divném světě. Pokaždé, když se setmí, tak se vydám na hřbitov kousek za naším městem. Otevřu dveře do záhrobí a procházím se mezi kobkami. Občas nahlédnu dovnitř. Když uslyším dobrou hudbu, u které mě mrazí v kostech. Stalo se mi to i u nového EP francouzských OLDSKULL.

Ti hrají přesně tím způsobem, který mám tolik rád. Surově, s takovou tou starodávnou jiskrou ve skladbách. Nastal zase jednou čas, abych vzal do rukou nářadí a šel si vykopat vlastní hrob. Tohle je totiž hudba, která vás přikove na zeď. Shnijete u ní zaživa a ještě se budete usmívat. Jako dáma s kosou, jako samotná Smrt.


Základem hudby téhle smečky je starý smrtící kov s tradičním feelingem. Inspiraci pánové sbírali mezi hroby na severu i napříč celou Evropou. Pokud jste se, stejně jako já, dostali k muzice v devadesátých letech, budete určitě spokojeni. Těžko se to popisuje, ale znáte to. Riffy musí smrdět zkaženým masem, hlas musí připomínat bestii a bicí vám musí vystřelit mozek z hlavy. Osobně potřebuji ještě nějaké zajímavé a neotřelé melodie. Podepisuji vlastní krví, že tohle všechno OLDSKULL splňují a přidávají ještě něco navíc. Na město padá černý mrak a v ulicích se smějí démoni. Je čas, musím ven. Otevírám další rakev a poslouchám tohle EP pořádně nahlas. Pro fanoušky kazet vydala kapela tento počin u labelu Nihilistic Holocaust (odkaz naleznete dole pod článkem). Pokud máte rádi temný underground, smradlavé márnice, shnilé márnice, budete určitě spokojeni. Už zase cítím pach rozkládajícího se masa, už zase slyším nářek nemrtvých. Myslím, že jsem zde správně. Tohle EP vám shoří v rukou, spálí vás na popel a pohřbí zaživa. Přidávám hlasitost a najednou kolem mě tančí všechny zombie i Smrt se Satanem. Francouzi přesně vědí, jak složit dobrou skladbu. Aby mi u ní pukla lebka tlakem, aby jsem byl navěky prokletý. Troufám si tvrdit, že "The Defeat of Humanity" se povedlo po všech stránkách. Zvuk, obal, celkové provedení, vše sedí na svých místech. Skvělá morbidní práce! Je brzy ráno a já znovu uléhám do své dřevěné rakve. Už dlouhé roky nemám rád světlo, už dlouhé roky poslouchám smrtící kov. Pomáhá mi přežít v dnešním divném svět. Death metal ze starých márnic, který probudí všechny mrtvé!


Asphyx says:

It's early morning and I'm lying down in my wooden coffin again. For years I have disliked the light, for years I have listened to the deadly metal. It helps me survive in today's strange world. Every time it gets dark, I go to the cemetery just outside our town. I open the door to the beyond and walk among the dungeons. Occasionally I'll peek inside. When I hear good music that chills my bones. It happened to me with the new EP of French OLDSKULL.

They play in the way I like so much. Raw, with that old-timey spark in the songs. It's time once again for me to pick up my tools and go dig my own grave. Because this is music that will drive you up the wall. It'll rot you alive and make you smile. Like the lady with the scythe, like Death himself.


The basis of this pack's music is old death metal with a traditional feel. Inspiration has been gathered among the graves of the north and across Europe. If, like me, you got into music in the nineties, you'll be pleased. It's hard to describe, but you know it. The riffs must stink of rotten meat, the voice must resemble a beast and the drums must blow your brains out. Personally, I need some more interesting and novel melodies. I sign with my own blood that OLDSKULL fulfill all this and add something extra. A black cloud falls on the city and demons laugh in the streets. It's time to get out. I open another coffin and listen to this EP really loud. For fans of cassettes, the band has released this on the Nihilistic Holocaust label (link below the article). If you like dark underground, smelly, rotten morgues, you'll be pleased. I can smell the stench of decaying flesh again, I can hear the cries of the undead. I think I'm in the right place. This EP will burn in your hands, burn you to ashes and bury you alive. I turn up the volume and suddenly all the zombies and Death and Satan are dancing around me. The French know exactly how to put together a good song. Make my skull crack under the pressure, make me damned forever. I dare say that "The Defeat of Humanity" succeeds on all counts. The sound, the cover, the overall execution, everything fits in place. Great morbid work! It's early in the morning and I'm lying down in my wooden coffin again. I've disliked light for years, I've listened to deadly metal for years. It helps me survive in today's strange world. Death metal from the old morgues that wakes all the dead!

Tracklist:
01. Pandemic Prophecy 
02. Defeat Of Humanity 
03. In The Name Of Science 
04. Spare No One 
05. Good Blood 
06. Until The Last BreathShare this games :

TWITTER