DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 24. února 2024

Home » , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - DECEDENT - Persistent Ruin (2024)

Recenze/review - DECEDENT - Persistent Ruin (2024)


DECEDENT - Persistent Ruin
EP 2024, vlastní vydání

for english please scroll down

Když jsem vlezl dovnitř, tak mě do obličeje doslova uhodil šílený zápach. Rozkládající se tkáně, hniloba, špína a smrt. Konečně jsme našli místo, kam si schovává svoje oběti. Do zdí zakované řetězy, v některých ještě byly ruce a nohy. Smrt obcházela kolem a usmívala se. Takhle nějak vypadá peklo, říkali jsme stále dokola a poslouchali u toho druhé EP amerických maniaků DECEDENT. Jedná se o hnusný a ošklivý death metal, který je doslova ohlodaný na kost.

Když jsem slyšel nové EP "Persistent Ruin" poprvé, připadal jsem si jako v dobách svého mládí. Špinavý zvuk, morbidní nápady, vše je ošklivé a šílené. Jako když ponoříte ruce do mokvající mrtvoly a vyndáte ven vnitřnosti. Takhle se kdysi hrálo a je moc dobře, že existují kapely jako DECEDENT, které dál drží prapor starého, prašivého death metalu hrdě vztyčený. 


Kapela drtí kosti velmi uvěřitelným způsobem. Máte rádi smečky jako ROTTREVORE, DISMA, FUNEBRARUM, ABHORRENCE, INCANTATION, OBITUARY, PESTILENCE, BOLT THROWER, UNDERGANG, CONTAMINATED? Potom by se vám mohli líbit i DECEDENT. Vše je hnisavé a masakrující. Žádné kompromisy, žádné zbytečnosti. Jenom syrové maso, zničující riffy, vokál bestie a bicí, které se vám zadřou pod kůži. Je to šílená a bolestivá smrt. Osobně se mi takový undergroundový přístup velmi líbí. Vše je uvěřitelné, šílené a bolestivé. Přesně takový ale death metal kdysi býval. Sestupuji znovu a znovu dolů do sklepa a vynáším ven ostatky. Rozpadající se maso, ohlodané lebky. Propíchaná těla, zohavená a ponížená. Tohle je pitva, která se dělala na živých obětech. Něco, co váš šokuje a zničí. Přesně jako EP "Persistent Ruin". Kapela jde za hranu, snaží se šokovat, rozsekat vás na malé kusy pomocí své hudby. Nutno říci, že se jim to daří na výbornou. Kdysi dávno jsem si dal závazek, že budu psát právě o těchto morbidních smečkách. Stal jsem se přímým archivářem smrti. DECEDENT nahráli desku, která si mě ihned získala na svoji stranu. Znovu se objevily staré rány, začaly mokvat a pálit. Cítil jsem blízkost opravdové smrti. Myslím si, že tohle je smrtící kov, který se hraje v těch nejtemnějších katakombách. Někde tam musel vzniknout. Doporučuje deset z deseti pravých hrobníků! Když jsem vlezl dovnitř, tak mě do obličeje doslova uhodil šílený zápach. Rozkládající se tkáně, hniloba, špína a smrt. Konečně jsme našli místo, kam si schovává svoje oběti. Do zdí zakované řetězy, v některých ještě byly ruce a nohy. Smrt obcházela kolem a usmívala se. Mokvající, hnilobný, smradlavý death metal, u kterého se rozpadnete v prach! 


Asphyx says:

When I walked in, I was literally hit in the face with a crazy smell. Decaying tissue, rot, filth and death. We finally found the place where he hides his victims. Chains embedded in the walls, some still had arms and legs in them. Death was walking around smiling. This is what hell looks like, we said over and over again, listening to the second EP of American maniacs DECEDENT. This is nasty and ugly death metal that is literally gnawed to the bone.

When I heard the new EP "Persistent Ruin" for the first time, I felt like I did in the days of my youth. The filthy sound, the morbid ideas, everything is ugly and insane. It's like dipping your hands into a swollen corpse and pulling out the guts. That's how it used to be played and it's a good thing there are bands like DECEDENT that continue to hold the banner of old, grimy death metal proudly aloft.


The band crushes bones in a very believable way. Do you like bands like ROTTREVORE, DISMA, FUNEBRARUM, ABHORRENCE, INCANTATION, OBITUARY, PESTILENCE, BOLT THROWER, UNDERGANG, CONTAMINATED? Then you might also like DECEDENT. Everything is festering and massacring. No compromises, no uselessness. Just raw flesh, devastating riffs, beast vocals and drums that get under your skin. It's a mad and painful death. Personally, I really like this underground approach. Everything is believable, crazy and painful. But that's what death metal used to be. I go down into the basement again and again and bring out the remains. Decaying flesh, gnawed skulls. Bodies pierced, mutilated and humiliated. This is the autopsy that was done on the living victims. Something that will shock and destroy you. Just like the "Persistent Ruin" EP. The band goes over the edge, trying to shock you, to cut you into small pieces with their music. It has to be said that they succeed in doing it perfectly. A long time ago I made a commitment to write about these morbid packs. I became a direct archivist of death. DECEDENT recorded a record that immediately won me over. Old wounds reappeared, began to swell and burn. I felt the proximity of real death. I think this is the death metal that plays in the darkest catacombs. It must have originated somewhere. Recommended by ten out of ten true gravediggers! When I stepped inside, I was literally hit in the face with a crazy smell. Decaying tissue, rot, filth and death. We finally found the place where he keeps his victims. Chains embedded in the walls, some still had arms and legs in them. Death was walking around smiling. Wetting, rotting, stinking death metal that will make you crumble into dust!


Tracklist:
01. Cerebral Hemisect 
02. Dimensional Dissolution 
03. Hypnotic Lacerations 
04. Archaic Loss Of Life


Share this games :

TWITTER