DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 12. února 2024

Home » , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - DWELLING BELOW - Dwelling Below (2023)

Recenze/review - DWELLING BELOW - Dwelling Below (2023)


DWELLING BELOW - Dwelling Below
CD 2023, Transcending Obscurity Records

for english please scroll down

Když jsem se ráno probudil, věděl jsem, že je něco jinak. Vstávám velmi brzy a většinou jednám zcela automaticky. Znáte to. Snídaně, naučené pohyby. Jenže teď jsem cítil ve vnitřnostech podivný tlak. Vše mi došlo až venku, když jsem za sebou zavřel dveře. Na zemi se rozpínaly paprsky jinovatky. V kostech se mi usadil neskutečný chlad a dostal jsem strach. Většinou už se dávno skoro ničeho nebojím, ale teď by se ve mě krve nedořezal. Obestřel mě smutek a hlavou mi létaly samé černé myšlenky. Odněkud začala hrát hudba. DWELLING BELOW, vyskočilo na displeji mého přehrávače. 

Našlapoval jsem opatrně. Notoricky známé ulice, domy, zahrady, vše bylo najednou šedivé, pokryté těžkou vrstvou beznaděje. Riffy se mi postupně zasekávaly do mozku a tělo se stávalo bezvládnou loutkou. Poslouchal jsem dál, dokud jsem nepřešel na druhou stranu, dokud jsem nepotkal přízraky. 


DWELLING BELOW je skupina, která je složená ze samých zkušených muzikantů (Acausal Intrusion, Hollowed Idols, Sermon of Rot). Ti moc dobře vědí, jak ošetřit zvuk, jaký vybrat motiv na obal. Vše je v pořádku, jak taky jinak. My se tak můžeme plně soustředit na pochmurný, temný death doom metal velmi vysoké kvality. Líbí se mi, jak kolem mě nejdřív skladby pomalu plynou, omotávají se kolem mě, postupně mě stahují do hlubiny, do močálů. A dělají to podobným stylem, jako třeba takoví AUTOPSY, INCANTATION, WINTER, a další skupiny, které umí kombinovat temnotu s chladem. Debutové album se pro mě stalo ihned velmi dobrým průvodcem záhrobím a užíval jsem si jednotlivé melodie. Je to spíše rituál, syrová a tajemná mantra, než jenom obyčejná deska. Doporučuji samotu, klid, nejlépe hlubokou noc a potom vynikne síla této nahrávky nejvíce. Bude se kolem vás plazit jako jedovatí hadi. Postupně vás uhrane a dostane se vám do žil. Představte si, že se vaše nejděsivější noční můry stanou šílenou realitou. Jako hororový film, na který nemůžete zapomenout. Tak na mě působí album "Dwelling Below". Pokud jste fanoušsci podobných záležitostí, tak rozhodně neváhajte. Budete pohřbeni zaživa a vše si vychutnáte ve staré plesnivé rakvi. Na zemi se začnou rozpínat paprsky jinovatky. V kostech se vám usadí neskutečný chlad a dostanete strach. Obestře vás smutek a hlavou vám začnou létat samé smutné myšlenky. Odněkud začane hrát hudba. Stanete se nemrtvým. Temný, studený doom death metal, u kterého se vám otevřou staré rány! Setkáte se s démony!


Asphyx says:

When I woke up this morning, I knew something was different. I wake up very early and usually act quite automatically. You know. Breakfast, learned movements. But now I felt a strange pressure in my gut. I didn't realise until I was outside, when I closed the door behind me. There were rays of frost on the ground. An incredible chill settled in my bones and I became afraid. Usually I'm almost afraid of nothing anymore, but now it wouldn't cut the blood in me. I was overwhelmed with sadness and all the black thoughts flew through my head. Music started playing from somewhere. DWELLING BELOW, popped up on my player screen. 

I treaded carefully. The notorious streets, houses, gardens, everything was suddenly grey, covered with a heavy layer of hopelessness. Riffs gradually jammed into my brain, and my body became a helpless puppet. I kept listening until I crossed over to the other side, until I met the ghosts.


DWELLING BELOW is a band that is composed of all experienced musicians (Acausal Intrusion, Hollowed Idols, Sermon of Rot). They know very well how to treat the sound, what motif to choose for the cover. Everything is fine, how else. We can fully concentrate on gloomy, dark death doom metal of very high quality. I like the way the songs flow slowly at first, wrapping around me, gradually pulling me down into the depths, into the swamps. And they do it in a similar style to bands like AUTOPSY, INCANTATION, WINTER, and other bands that can combine darkness with coldness. The debut album immediately became a very good guide to the underworld for me and I enjoyed the individual tunes. It's more of a ritual, a raw and mysterious mantra, than just an ordinary album. I recommend solitude, quiet, preferably a deep night, and then the power of this record will shine through the most. It will slither around you like venomous snakes. Gradually, it will eat you and get into your veins. Imagine your most terrifying nightmares becoming an insane reality. Like a horror movie you can't forget. That's what "Dwelling Below" does for me. If you're a fan of this sort of thing, don't hesitate. You'll be buried alive and enjoy everything in a moldy old coffin. The ground will be covered in rays of rain. An incredible chill will settle in your bones and you'll get scared. You'll be overwhelmed with sadness and all sorts of sad thoughts will fly through your head. Music starts playing from somewhere. You become undead. Dark, cold doom death metal that opens old wounds! You'll meet demons!tracklist:
1.Attraction Vulgarity
2.Swallowed
3.Emergence Sublimation
4.Sheltered Acceptance

Line up -
Jared Moran (Acausal Intrusion, Occulsed) - Drums and vocals
Anthony Wheeler (Hollowed Idols) - Bass
Nicolas Turner (Acausal Intrusion, Sermon of Rot) - Guitar

Artwork by Alex Shadrin/Nether Temple Design

Share this games :

TWITTER