DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

Zobrazují se příspěvky se štítkem#FARSOTH. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkem#FARSOTH. Zobrazit všechny příspěvky

neděle 26. listopadu 2023

Recenze/review - FARSOTH - Morbid Symphonies (2023)


FARSOTH - Morbid Symphonies
CD 2023, Black Lion Records

for english please scroll down

Stává se mi to čím dál tím častěji. Začne mě bolet hlava a mluvím nesrozumitelnou řečí. Kývám se divně do rytmu a řvu do ticha. Pomalu mi odpadává maso od kostí a vyhledávám pouze stín. Beru do rukou kladivo, zavřu za sebou rezavé dveře a rozdrtím několik prašivých kostí. Toulám se mezi naším a oním světem, tančím s přízraky, kopu stále dokola další a další hroby, dokud neobjevím krvavé kořeny, stejně jako v případě nové desky švédských FARSOTH. Někde daleko na severu, v mrazu a ve tmě, musela vznikat tahle nahrávka. 

Je to totiž 100% old school death metal. Bez slitování, bez kompromisů. S chladnými melodiemi, s riffy ostrými jako břitva, s chorobným vokálem. Pomalu přidávám hlasitost, znovu tančím se zombiemi, cítím vztek a nenávist ke všemu zlému. Takhle na mě novinka působí a podepisuji vám to vlastní krví. 


Už jsem starý pes, už se nechci měnit a ani nebudu. Stále vyznávám stejné hodnoty a u hudby oceňuji hlavně pravost, odhodlání s schopnost mě přikovat na zeď. FARSOTH tohle umí opět na výbornou (recenzi a rozhovor k předchozímu albu "The Plague" z roku 2022 si můžete přečíst dole pod článkem). Patřím ještě ke generaci, která si vždy vybere ten nejtemnější hrob, neděsivější zážitek a nejkrásnější zombie. Jsem moc rád, že podobné kapely existují a dokáží mě stále nakopat zadek. Pánové nepodcenili vůbec nic. Zvuk je vynikající, obal krásně doplňuje to, co se na desce odehrává. V tomhle případě název alba opravdu přesně vystihuje i skladby, které se vám zadřou hluboko do mozku. Ano, jsou to "Morbid Symphonies", ryzí a ukované z té nejkvalitnější švédské oceli. Pánové odkazují na kapely jako DISMEMBER, ENTRAILS, GRAVE, ENTOMBED, NIHILIST, DEMONICAL. A dělají to po svém, s vlastním výrazem a nápady. Dejte mi, hergot, někdo studené pivo. Otevřu si i další rakev a narvu do sebe kusy syrového masa. Také cítíte tu temnou a chladnou energii, také slyšíte ten tlak? Jako by mě přejel buldozer, který právě vykopal masový hrob. Je to lavina, je to vichřice, která vás smete z povrchu zemského. Někdy bývám už unavený, ale když slyším FARSOTH, tak se ve mě probudí pradávní démoni. Songy na mě působí jako droga. Musím se k desce stále vracet a poslouchat ji pořád dokola. Tohle je prokletí, které nikdy neskončí. Zaplať Satan za. Tady se hraje pro všechny maniaky, gurmány a démony. Stává se mi to čím dál tím častěji. Začne mě bolet hlava a mluvím nesrozumitelnou řečí. Kývám se divně do rytmu a řvu do ticha. Pomalu mi odpadává maso od kostí a vyhledávám pouze stín. Beru do rukou kladivo, zavřu za sebou rezavé dveře a rozdrtím několik prašivých kostí. Staré, prašivé švédské death metalové kořeny! Krvavá smršť, u které umrznete v temnotě!


Asphyx says:

It's happening to me more and more. I get a headache and I speak unintelligible language. I sway to the rhythm and yell into the silence. Slowly the flesh falls from my bones and I seek only shadow. I take the hammer in my hands, close the rusty door behind me, and crush a few scabby bones. I wander between our world and the next, dancing with the ghosts, digging more and more graves until I discover the bloody roots, just like in the case of the new album by Swedish FARSOTH. Somewhere far up north, in the cold and dark, this record must have been made. 

It's 100% old school death metal. No mercy, no compromise. With cold melodies, razor-sharp riffs, sick vocals. Slowly turning up the volume, dancing with the zombies again, feeling the rage and hatred for everything evil. That's how the novelty is affecting me, and I'm signing it for you with my own blood.


I'm an old dog, I don't want to change anymore and I won't. I still hold the same values and with music I value authenticity, commitment with the ability to nail me to the wall. FARSOTH do this again to perfection (you can read the review and interview for their previous album "The Plague" from 2022 below). I'm still part of the generation that always chooses the darkest grave, the scariest experience and the most beautiful zombie. I'm so glad bands like this exist and can still kick my ass. The gentlemen didn't underestimate anything. The sound is excellent, the cover art complements what is happening on the record beautifully. In this case, the album title really accurately describes the songs that will sink deep into your brain. Yes, it's "Morbid Symphonies", pure and forged from the finest Swedish steel. The gentlemen refer to bands like DISMEMBER, ENTRAILS, GRAVE, ENTOMBED, NIHILIST, DEMONICAL. And they do it in their own way, with their own expression and ideas. Somebody get me a damn cold beer. I'm gonna open another coffin and shove some raw meat inside. Do you also feel the dark and cold energy, do you also hear the pressure? It's like I've been run over by a bulldozer that just dug a mass grave. It's an avalanche, it's a whirlwind that will sweep you off the face of the earth. Sometimes I get tired of it, but when I hear FARSOTH, it brings out the ancient demons in me. The songs have a drug-like effect on me. I have to keep coming back to the record and listening to it over and over again. This is a curse that will never end. Pay Satan for. This is for all maniacs, gourmets and demons. It's happening to me more and more. I get a headache and I speak unintelligible language. I sway to the rhythm and scream into the silence. Slowly the flesh falls from my bones and I seek only the shadows. I take the hammer in my hands, close the rusty door behind me, and crush a few scabby bones. Old, mangy Swedish death metal roots! A bloodbath that will freeze you in the dark!
about FARSOTH on DEADLY STORM ZINE:
Swedish Death Metal with members from Ereb Altor, One Hour Hell, Facebreaker, Carnal Forge, and Diatryma

tracklist:
1. Hate
2. Nothingness
3. Infernal Bondage
4. Morbid Symphony ft.Alexander Högbom04:01
5. Bound To Death
6. Afterlife
7. Provoke Me
8. Your Death
9. Rotten Flesh Stew
10. World Beyond

Swedish Death Metal with members from Ereb Altor, One Hour Hell, Facebreaker, Carnal Forge, and Diatryma

band:
Jari Kuusisto Gitarr
Joakim Mikiver Sång
Jonas Magnusson Bas
Johnny Nymark Gitarr
----------------------------------
Teddy möller Drums (Session)sobota 10. prosince 2022

Interview - FARSOTH - Raw, crude Swedish death metal with a taste of darkness and rotten blood!


Interview with death metal band from Sweden - FARSOTH.

Answered Jari Kuusisto (guitars), thank you!

Translated Duzl, thank you!

Questions prepared Jakub Asphyx.

Recenze/review - FARSOTH - The Plague (2022):

Ave FARSOTH! I haven’t found any interview in the Czech language with you, yet. So please, first introduce the band to our readers who don’t know you. You could start from the early beginnings and describe the whole FARSOTH history.

Please find biography at www.farsoth.se

I’m just listening to your new record „The Plague“ and I feel like as if I am closed in some tomb together with DISMEMBER, NIHILIST, ENTOMBED, ENTRAILS, BLOODBATH, CARNAGE, DESULTORY. The record has a great Swedish sound. Where did you record it and how satisfied you are with it? Did you have the "last word" concerning the resulting sound?

Ohhh. That's some mighty comparisons. Thanx alot for the kind words. Everything except for the drums are recorded at home. You don't need that much equipment these days to record your self. A good computer and some good plugs and a decent sound card is all you basically need. The drums however is recorded at Chris Barkensjö (Lik sthlm) rehearsal. At the time for the recording we didn't have a drummer, and Chris who is a good friend of ours helped us out. To record drums you need (in my opinion) some decent microphones and someone that knows how to set em up. I mixed the album and we are really satisfied with how it turned out. I'm not a pro in any way, I just tryed to get a sound that I liked. We in Farsoth will always have the last word of course.


How was the new material for album „„The Plague“ created? How exactly FARSOTH writes the music?

I write all the music and Jocke Mikiver writes all the lyrics. I just start out with a riff and then let whatever comes out from that starting riff guide me throu the process. I rearly change anything in the songs because I belive that the first thing that comes out of the process is often the best. I don't try to create anything new, I just write what I like.

"The Plague" has a dead, morbid cover. The artist is my favorite artist Mark Riddick I like his work, How did you choose the idea for the cover and what should it represent?

Mark is one of the best in my opinion. We wanted the cover to represent our band name and the lyrics. Farsot(h) means plague in Swedish and the lyrics is all about different plagues. So to have skeletons and a plague doctor on the cover just fits well.


Could you reveal us who is an author of the lyrics and what is their background? Where did you take inspiration for certain topics?

See answers above :)

The new album was released by Kvlt und Kaos Productions. This label has a very good name in the underground scene and does a very good job. However, didn't you want to release a record in some bigger label? Did you ask some other label? How you are actually satisfied with Kvlt und Kaos Productions?

It's actually not released by Kuk. We decided to part ways with Kuk before the release. Reasons for that was simply that we kind of wanted different things for the band. There's no hard feelings between us and we wish Kuk all the best in the future. We decided to release the album ourselves because we just felt that we allredy waited to long to release it. To send it to bigger companies would have delayed the release even more. Maybe we will try to release future albums on some bigger labels, but for now it feels right to do it ourselves.


You play typical, classical Swedish old school death metal. You have never changed the direction, you are let's say „orthodox“. Personally, this is one reason why I like your music so much. But, didn’t you think about try to play something different, somehow to make the FARSOTH music more unusual?

As I said earlier. Farsoth is not trying to do anything new. We just want to make music that we like and would buy ourselves.

Looking at the names of the musicians, you've come a really long way. It's very obvious that you're working on yourselves as a band. How often does FARSOTH actually rehearse? Are you an honest band that meets regularly, or are you more of a punk band that lets it all hang out?

We try to rehears ones a month. It's really hard to rehears more because we all live in different part of the country. Everyone in Farsoth has played music for a long time and most of the rehearsals are done at home. But with that said we really like to rehears and take every opportunity to do that.

Do you have some goal, which you would like to achieve? Someone wants to release an album with a large label; other wants to play on one stage with some famous band. What about you?

Release albums, play live and have a great time doing that is our goal. I think that is what most bands want.

Can you recommend some new albums, which impressed you at the latest time?

Lik is one of my absolute favorite bands right now. All their albums are awesome.

Do you know and listen to some metal bands from the Czech Republic?

Sorry. I probably have listened on bands from CR but I'm not the guy that listen alot to music. When you constantly do music yourself it's nice to get a break from music when not making music.


We are slowly approaching the end of the interview so I would like to ask one more philosophical question. How would you define the Swedish death metal style? What represents this music for you and why did you choose exactly this genre?

Swedish death metal is probably a bit more melodic than other death metal. I guess that's the main reason for at least me why I love Swedish death metal. With that said I also like death metal from other countries. Swedish death metal tends also be a bit more groovy than DM from other countries. And I really like that groove.

What FARSOTH is planning for the next few months?

Make album nr 2 and play live as much as possible.

Thank you for the interview and I wish you a lot of sold CDs, hundreds of crazy fans and tons of great ideas.

Thank you so much for the support and see you on the road in a near future (hopefully)

Cheers

Jari/Farsoth


Rozhovor - FARSOTH - Surový, syrový švédský death metal s příchutí temnoty a zkažené krve!


Rozhovor s death metalovou skupinou ze Švédska - FARSOTH.

Odpovídal Jari Kuusisto (kytara), děkujeme!

Přeložila Duzl, děkujeme!

Otázky připravil Jakub Asphyx.

Recenze/review - FARSOTH - The Plague (2022):

Ave FARSOTH! Nikde jsem s vámi nenašel žádný rozhovor v češtině. Poprosím tě tedy nejdřív, abys čtenářům, kteří vás ještě neznají, představil kapelu. Můžeš klidně začít úplně od začátku a provést nás celou historií FARSOTH.

Přečti si prosím naši biografii na www.farsoth.se.

Právě poslouchám vaši novinku „The Plague“ a připadám si, jako bych byl zavřený v nějaké kobce spolu s DISMEMBER, NIHILIST, ENTOMBED, ENTRAILS, BLOODBATH, CARNAGE, DESULTORY. Deska má skvělý švédský sound. Kde jste album nahrávali a jak jste s výsledkem spokojen? Mluvili jste nějak do výsledného zvuku?

Ohhh. To jsou ale mocná přirovnání. Děkuji za komplimenty. Všechno kromě bicích je nahrané doma. V dnešní době nepotřebuješ tolik vybavení, abys nahrál sám sebe. V podstatě stačí dobrý počítač, nějaké dobré špunty a slušná zvuková karta. Bicí jsou ale nahrané ve zkušebně Chrise Barkensjö (LIK). V době nahrávání jsme neměli bubeníka a Chris, který je náš dobrý kamarád, nám pomohl. K nahrávání bicích potřebujete (podle mého názoru) slušné mikrofony a někoho, kdo je umí nastavit. Album jsem mixoval já a jsme opravdu spokojení s tím, jak to dopadlo. Nejsem v žádném případě profesionál, jen jsem se snažil dosáhnout zvuku, který se mi líbil. My ve FARSOTH budeme mít samozřejmě vždy poslední slovo.


Jakým způsobem vznikal nový materiál pro „The Plague“? Jak vlastně tvoří/skládají FARSOTH?

Já píšu veškerou hudbu a Jocke Mikiver všechny texty. Prostě začnu s riffem a pak se nechám vést tím, co z toho riffu vyplyne. Málokdy ve skladbách něco měním, protože věřím, že první věc, která z procesu vzejde, je často ta nejlepší. Nesnažím se vytvářet nic nového, prostě píšu to, co se mi líbí.

„The Plague“ má mrtvolný morbidní obal. Autorem je můj oblíbený malíř Mark Riddick. Jeho práce se mi jako vždy hodně líbí. Jak jste vůbec nápad na obal vybírali a co má znázorňovat?

Mark je podle mého názoru jeden z nejlepších. Chtěli jsme, aby obal reprezentoval název naší kapely a texty skladeb. Farsot(h) znamená ve švédštině mor a texty jsou o různých morových ranách. Takže mít na obalu kostlivce a morového doktora prostě dobře sedí.


Kdo je autorem textů a o čem pojednávají? Kde pro témata berete inspiraci?

Koukni na předchozí odpověď. :)

Novinka vyšla na CD u Kvlt und Kaos Productions. Label má v undergroundu velmi dobré jméno a odvádí skvělou práci, ale nelákalo vás vydat album u nějaké větší firmy? Oslovili jste nějaké? Jak jste vlastně spokojeni s Kvlt und Kaos Productions?

Ve skutečnosti ji nevydal Kvlt. Rozhodli jsme se s Kvlt rozloučit ještě před vydáním. Důvodem bylo jednoduše to, že jsme tak trochu chtěli pro kapelu jiné věci. Nemáme mezi sebou žádné rozepře a přejeme Kvlt do budoucna všechno nejlepší. Rozhodli jsme se vydat si album sami, protože jsme prostě měli pocit, že jsme s jeho vydáním čekali příliš dlouho. Poslat ho větším společnostem by vydání ještě více oddálilo. Možná se pokusíme vydat budoucí alba u nějakého většího vydavatelství, ale zatím nám přišlo správné vydat si ho sami.


Hrajete typický, klasický starý švédský death metal. Nikdy jste z téhle cesty neuhnuli, jste „ortodoxní“. Osobně je to jeden z důvodů, proč se mi vaše tvorba tolik líbí, ale nelákalo vás někdy zkusit hrát něco trošku jiného, nějak tvorbu FARSOTH ozvláštnit?

Jak už jsem řekl. FARSOTH se nesnaží dělat nic nového. Chceme jen dělat hudbu, která se nám líbí, a kterou bychom si sami koupili.

Když se dívám na jména muzikantů, jedná se o samé zkušené "veterány". Je hodně znát, že na sobě jako kapela pracujete. Jak často vlastně FARSOTH zkouší? Jste poctivou skupinou, která se pravidelně schází, nebo jste spíš pankáči, kteří tomu nechávají volný průběh?

Snažíme se zkoušet jednou měsíčně. Je opravdu těžké zkoušet víc, protože každý žijeme v jiné části země. Každý z FARSOTH dělá muziku už dlouho a většina zkoušek probíhá doma. Ale s tím, že opravdu rádi zkoušíme a využíváme k tomu každou příležitost.

Máte nějaký cíl, kterého byste chtěli dosáhnout? Pro někoho to je slavné vydavatelství, jiný si chce třeba zahrát se slavnou kapelu.

Naším cílem je vydávat alba, hrát živě a skvěle se u toho bavit. Myslím, že to je to, co chce většina kapel.

Jsou nějaké desky, které tě v poslední době oslovily?

LIK je v současnosti jednou z mých nejoblíbenějších kapel. Všechna jejich alba jsou úžasná.

Znáš, posloucháš nějaké kapely z České republiky?

Omlouvám se. Asi jsem slyšel nějaké kapely z ČR, ale nejsem člověk, který by hodně poslouchal hudbu. Když člověk neustále skládá hudbu sám, je fajn si od ní odpočinout, když zrovna neskládá.


Blížíme se k závěru a tak bych zkusil jednu více filozofickou otázku. Jak byste definovali styl zvaný švédský death metal? Čím pro vás tato hudba je a proč jste si vybrali právě tento styl?

Švédský death metal je pravděpodobně o něco melodičtější než ostatní death metal. Myslím, že to je, alespoň pro mě, hlavní důvod, proč mám švédský death metal rád. S tím, že mám rád i death metal z jiných zemí. Švédský death metal bývá také o něco groovovější než DM z jiných zemí. A já mám ten groove opravdu rád.

Co chystají FARSOTH v nejbližších měsících?

Nahrát druhé album a hrát co nejvíc živě.

Děkuji za rozhovor a přeji spoustu prodaných nosičů, stovky šílených fanoušků a tuny dobrých nápadů.

Moc díky za podporu a doufejme, že se v blízké budoucnosti potkáme na cestách. Měj se!

Jari/Farsoth


sobota 19. listopadu 2022

Recenze/review - FARSOTH - The Plague (2022)


FARSOTH - The Plague
CD 2022

for english please scroll down

Přišli všichni. Živí i nemrtví. Do staré márnice, postavené v devadesátých letech minulého století. Podávány byly shnilé kousky masa v dřevěných rakvích a připili jsme si černým jedem. Čekalo se už jenom na kapelu. Zombie byly ten den poněkud neklidné. Těšily se, stejně jako já. Na švédské maniaky FARSOTH, kteří předvedli klasický, tradiční obřad. Nechtěli jsme je pustit z pódia. Připadal jsem si jako ve zlém, děsivém snu. Akorát to byla pravda.

Pod hudbou jsou podepsáni zkušení muzikanti. Když vám řeknu jména jako FACEBREAKER, EREB ALTOR, CARNAL FORGE, ONE HOUR HELL, DIARTYMA, tak bych nemusel dodávat nic dalšího. Přidejte si zvuk, o který se postarali Jari Kuusisto (mix), Jonas Lindstrom (master) a myslím si, že žádný poctivý fanoušek smrti nezůstane v klidu. Zmínit musím i jako vždy skvělý obraz od Marka Riddicka. Jedná se o surovou, morbidní hrobnickou práci, u které vám shoří vnitřnosti v plamenech. Masakr v márnici!


Základem je HM - 2W heavy metal boss pedal. FARSOTH jsou stejného druhu, jako jejich předchůdci DISMEMBER, ENTRAILS, GRAVE, ENTOMBED, NIHILIST, DEMONICAL. Přidávány jsou samozřejmě vlastní nápady, spousta zajímavých momentů a atmosféra velmi blízká smrti. Ostré riffy, které řežou tou správnou stranou nože, vokál bestie, zničující bicí. Kosti létají vzduchem, lebky pukají tlakem a uprostřed celého šílenství stojí kapela v okovaných botách a drtí vše živé i neživé. Album "The Plague" má v sobě velké množství nakumulované temné energie, tlaku a špíny. Vztek je zde podáván na víku od rakve. Stačí jej jen přijmout a vyzvat k tanci tu nejkrásnější zombie. Jsem hrozně rád, že jsem přijal pozvání na tenhle hororový večírek. Vám mohu nahrávku jenom doporučit. Pokud jste stejně jako já staří prašiví metaloví psi a zvedáte hlavu už jenom v momentech, když se hraje od srdce, poctivě, s pověstnou krvavou jiskrou v oku, tak neváhejte ani chvilku. Dostanete pořádnou porci nahrubo nasekaného masa, tmy a totálního šílenství. A pokud máte ještě navíc rádi chlad a zmrzlé kosti, tak budete určitě spokojeni. FARSOTH jsou jako silný rezavý buldozer, který se řítí přímo do pekla. Už se těším, až bude zase půlnoc. Nemrtví vylezou z děr a márnice bude zase jednou plná. Surový, syrový švédský death metal s příchutí temnoty a zkažené krve!


Asphyx says:

They all came. The living and the undead. To the old morgue, built in the 1990s. We were served rotten pieces of meat in wooden coffins and toasted with black poison. All we could do was wait for the band. The zombies were a bit restless that day. They were as excited as I was. To Swedish maniacs FARSOTH, who performed a classic, traditional ceremony. We didn't want to let them off the stage. I felt like I was in a bad, scary dream. But it was true.

The music is signed by experienced musicians. If I tell you names like FACEBREAKER, EREB ALTOR, CARNAL FORGE, ONE HOUR HELL, DIARTYMA, I wouldn't need to add anything else. Add the sound done by Jari Kuusisto (mix), Jonas Lindstrom (mastering) and I think no honest death fan will be left in peace. I must also mention as always great artwork by Mark Riddick. This is raw, morbid graveyard work that will set your insides on fire. Massacre in the morgue!The basis is HM - 2 heavy metal boss pedal. FARSOTH are of the same kind as their ancestors DISMEMBER, ENTRAILS, GRAVE, ENTOMBED, NIHILIST, DEMONICAL. Added to this are of course their own ideas, lots of interesting moments and a very near death atmosphere. Sharp riffs that cut with the right side of the knife, beast vocals, devastating drums. Bones fly through the air, skulls crack under pressure and in the midst of all the madness stands a band in metal boots crushing everything living and inanimate. The album "The Plague" has a lot of accumulated dark energy, pressure and filth. The rage here is served on a coffin lid. All you have to do is embrace it and ask the most beautiful zombie to dance. I'm so glad I accepted the invitation to this horror party. I can only recommend this record to you. If, like me, you are an old mangy metal dog and you only raise your head when the music is played from the heart, honestly, with the proverbial bloody sparkle in eye, don't hesitate a moment. You will get a good portion of roughly chopped meat, darkness and total madness. And if you also like cold and frozen bones, you'll definitely be satisfied. FARSOTH are like a powerful rusty bulldozer going straight to hell. I can't wait until it's midnight again. The undead will come out of their holes and the morgue will be full once again. Raw, crude Swedish death metal with a taste of darkness and rotten blood!tracklist:
01. Black Death
02. The Plague
03. Pain Master
04. World Demise
05. Rotten
06. Zombified
07. What I Kill Is What I Keep
08. Scarlet Black
09. Thorn Of Lies

band:
Jari Kuusisto - Guitars
Jonas Magnusson - Bass 
Kristofer Elemyr - Guitars
Joakim Mikiver - Vocals

Swedish Death Metal with members from Ereb Altor, One Hour Hell, Facebreaker, Carnal Forge, and Diatryma

Artwork: Mark Riddick
Logo: Jens Ryden
Grafik Design: Jocke Mikiver
Mix: Jari Kuusisto
Master: Jonas Lindstrom


TWITTER