DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 19. listopadu 2022

Recenze/review - FARSOTH - The Plague (2022)


FARSOTH - The Plague
CD 2022

for english please scroll down

Přišli všichni. Živí i nemrtví. Do staré márnice, postavené v devadesátých letech minulého století. Podávány byly shnilé kousky masa v dřevěných rakvích a připili jsme si černým jedem. Čekalo se už jenom na kapelu. Zombie byly ten den poněkud neklidné. Těšily se, stejně jako já. Na švédské maniaky FARSOTH, kteří předvedli klasický, tradiční obřad. Nechtěli jsme je pustit z pódia. Připadal jsem si jako ve zlém, děsivém snu. Akorát to byla pravda.

Pod hudbou jsou podepsáni zkušení muzikanti. Když vám řeknu jména jako FACEBREAKER, EREB ALTOR, CARNAL FORGE, ONE HOUR HELL, DIARTYMA, tak bych nemusel dodávat nic dalšího. Přidejte si zvuk, o který se postarali Jari Kuusisto (mix), Jonas Lindstrom (master) a myslím si, že žádný poctivý fanoušek smrti nezůstane v klidu. Zmínit musím i jako vždy skvělý obraz od Marka Riddicka. Jedná se o surovou, morbidní hrobnickou práci, u které vám shoří vnitřnosti v plamenech. Masakr v márnici!


Základem je HM - 2W heavy metal boss pedal. FARSOTH jsou stejného druhu, jako jejich předchůdci DISMEMBER, ENTRAILS, GRAVE, ENTOMBED, NIHILIST, DEMONICAL. Přidávány jsou samozřejmě vlastní nápady, spousta zajímavých momentů a atmosféra velmi blízká smrti. Ostré riffy, které řežou tou správnou stranou nože, vokál bestie, zničující bicí. Kosti létají vzduchem, lebky pukají tlakem a uprostřed celého šílenství stojí kapela v okovaných botách a drtí vše živé i neživé. Album "The Plague" má v sobě velké množství nakumulované temné energie, tlaku a špíny. Vztek je zde podáván na víku od rakve. Stačí jej jen přijmout a vyzvat k tanci tu nejkrásnější zombie. Jsem hrozně rád, že jsem přijal pozvání na tenhle hororový večírek. Vám mohu nahrávku jenom doporučit. Pokud jste stejně jako já staří prašiví metaloví psi a zvedáte hlavu už jenom v momentech, když se hraje od srdce, poctivě, s pověstnou krvavou jiskrou v oku, tak neváhejte ani chvilku. Dostanete pořádnou porci nahrubo nasekaného masa, tmy a totálního šílenství. A pokud máte ještě navíc rádi chlad a zmrzlé kosti, tak budete určitě spokojeni. FARSOTH jsou jako silný rezavý buldozer, který se řítí přímo do pekla. Už se těším, až bude zase půlnoc. Nemrtví vylezou z děr a márnice bude zase jednou plná. Surový, syrový švédský death metal s příchutí temnoty a zkažené krve!


Asphyx says:

They all came. The living and the undead. To the old morgue, built in the 1990s. We were served rotten pieces of meat in wooden coffins and toasted with black poison. All we could do was wait for the band. The zombies were a bit restless that day. They were as excited as I was. To Swedish maniacs FARSOTH, who performed a classic, traditional ceremony. We didn't want to let them off the stage. I felt like I was in a bad, scary dream. But it was true.

The music is signed by experienced musicians. If I tell you names like FACEBREAKER, EREB ALTOR, CARNAL FORGE, ONE HOUR HELL, DIARTYMA, I wouldn't need to add anything else. Add the sound done by Jari Kuusisto (mix), Jonas Lindstrom (mastering) and I think no honest death fan will be left in peace. I must also mention as always great artwork by Mark Riddick. This is raw, morbid graveyard work that will set your insides on fire. Massacre in the morgue!The basis is HM - 2 heavy metal boss pedal. FARSOTH are of the same kind as their ancestors DISMEMBER, ENTRAILS, GRAVE, ENTOMBED, NIHILIST, DEMONICAL. Added to this are of course their own ideas, lots of interesting moments and a very near death atmosphere. Sharp riffs that cut with the right side of the knife, beast vocals, devastating drums. Bones fly through the air, skulls crack under pressure and in the midst of all the madness stands a band in metal boots crushing everything living and inanimate. The album "The Plague" has a lot of accumulated dark energy, pressure and filth. The rage here is served on a coffin lid. All you have to do is embrace it and ask the most beautiful zombie to dance. I'm so glad I accepted the invitation to this horror party. I can only recommend this record to you. If, like me, you are an old mangy metal dog and you only raise your head when the music is played from the heart, honestly, with the proverbial bloody sparkle in eye, don't hesitate a moment. You will get a good portion of roughly chopped meat, darkness and total madness. And if you also like cold and frozen bones, you'll definitely be satisfied. FARSOTH are like a powerful rusty bulldozer going straight to hell. I can't wait until it's midnight again. The undead will come out of their holes and the morgue will be full once again. Raw, crude Swedish death metal with a taste of darkness and rotten blood!tracklist:
01. Black Death
02. The Plague
03. Pain Master
04. World Demise
05. Rotten
06. Zombified
07. What I Kill Is What I Keep
08. Scarlet Black
09. Thorn Of Lies

band:
Jari Kuusisto - Guitars
Jonas Magnusson - Bass 
Kristofer Elemyr - Guitars
Joakim Mikiver - Vocals

Swedish Death Metal with members from Ereb Altor, One Hour Hell, Facebreaker, Carnal Forge, and Diatryma

Artwork: Mark Riddick
Logo: Jens Ryden
Grafik Design: Jocke Mikiver
Mix: Jari Kuusisto
Master: Jonas Lindstrom


Share this games :

TWITTER