DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

Zobrazují se příspěvky se štítkemColombia. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkemColombia. Zobrazit všechny příspěvky

pátek 11. září 2020

Recenze/review - THORN - The Encompassing Nothing (2020)THORN - The Encompassing Nothing
EP 2020, vlastní vydání

for english please scroll down

Chodím si světem, často sám, uzavřený ve své ulitě. Raději ve stínu, než na přímém slunci. Našlapuji tiše, opouštím město, jeho řev a špínu. Vylezu na kopec, udýchaný, znavený a přemýšlím, jakou hudbu bych si dnes pustil. Většinou nakonec skončím u prověřených jmen, ale dnes se moje ruka zastavila na jménu THORN. Death metal, doom metal, post i grind. Zajímavý obal, proč ne, zkusím je.

Funguje to na mě. Skladby sem, na lesní samotu, patří tak nějak automaticky. Rozhodně se jedná o zajímavý debut, který by neměl uniknout nikomu, kdo rád a často chodí temnotou. Tradiční postupy, ale také atmosféra, která ochladí vaše tělo pod bod mrazu."The Encompassing Nothing" jsem si bral na své toulky po opuštěných místech. Zde vynikly skladby nejlépe. Pochmurné, šílené, smutné a návykové, tak bych je charakterizoval nejlépe. Jedná se o povedené dílo vlastně po všech stránkách. Po zvukové, zajímavý je ale i obal a celková produkce. Vše je takové zastřené, jakoby nahrané v mlze, někde v bažinách. Určitě jste někdy potkali mrtvolu nějakého zvířete. Její vyděšený pohled, břicho načaté prvními červy. Oční důlky, hledící prázdně do tmy. Mám rád hudbu, která ve mě dokáže probudit nějaké emoce, která mě umí přenést do černého světa fantazie. THORN se to povedlo a patří jim za to velký dík. Vím moc dobře, že vlastně nenahráli nic převratného, ale to bychom dnes nemohli poslouchat vlastně nic. Není to ale jen skvělé řemeslo, navíc jdou přidány tajné ingredience, které dělají z dobrých alb ty ještě lepší. Nahrávka má atmosféru, chladnou a syrovou. A já se tak znovu uzavírám do své ulity a mizím pryč. Do temnoty. Death doomová pocta stínům!sumarizace:

Doom/death metal neumím vnímat stylem, že bych nad nahrávkou přemýšlel a hledal slabá místa. Spíše se nechávám ovlivnit celkovou atmosférou, jsem jako surfař, který za tichého odpoledne létá na vrcholcích krvavých vln přílivu. THORN pro mě letos splňují vše, co mám na tomto druhu soužení rád. Jsou opravdoví, uvěřitelní, dokáží mě vtáhnout do svých smutných příběhů. Líbí se mi zvuk i obal, dráp do mého srdce je zaseknutý pevně a silně. Emoce, síla a studená energie - to je oč tu běží. Až jednou budeš na úplném dně, tak neber do rukou ostré předměty, ani nepřemýšlej nad svým koncem. Život je krásný, i když za nic nestojí. Aplikuj si do hlavy novinku "The Encompassing Nothing" a uvidíš, že klasický death doom metal v tomto provedení ti dodá sílu. Položíš květiny na svůj vlastní hrob, uspořádáš smuteční hostinu, ale budeš žít! Pokud bych měl definovat krásu ledového okamžiku, volil bych letos novinku THORN. Dokonalá definice death/doom metalu!


Asphyx says:

Doom/death metal I cannot perceive the style that I was thinking over the record and looking for weaknesses. Rather, I let myself be influenced by the overall atmosphere, I am like a surfer who, on a quiet afternoon, flies at the summits of bloody tidal waves. THORN for me this year makes everything I like about this kind of tribulation. They are real, believable, they can pull me into their sad stories. I like the sound and the cover, the claw in my heart is jammed firmly and strongly. Emotions, strength and cold energy - that's what's going on here. Once you are on the bottom, do not put sharp objects in your hands, do not even think over your end. Life is beautiful, even if it is not worth for it. Apply to your head to the new album "The Encompassing Nothing", and you'll see that the classic death doom metal in this version gives you strength. You put flowers on your own grave, arrange a funeral feast, but you will live! If I should to define the beauty of the icy moment, I would vote for THORN this year. Perfect definition of death/doom metal!


tracklist:
1. Chasms of Rust 01:48
2. Häxan Womb 02:56
3. Pagan's Monolith 02:30
4. Old Father Below 02:40
5. Returning to Dust 02:40
6. Fields of Blight 02:52
7. The Encompassing Nothing 03:34

band:
Vocals, guitar, bass, & drum programming by THORN
Mixed and Mastered by @PreyForDeathProductions
All artwork by @svchislife

Bandcamp - Instagram


Mixed and Mastered by Prey For Death Productions

Artwork by Such Is Life

čtvrtek 3. září 2020

Recenze/review - SADISTIC ROT - Morbid Nightmare (2020)SADISTIC ROT - Morbid Nightmare

CD 2020, Warmarch Metal Records

for english please scroll down

Ulicemi vašeho města zase obchází úchylný vrah. Jeho zbraní je zuřivost a ostrý nůž. Čeká ve tmě, sleduje svoji kořist a útočí tiše jako šelma. Nikdo před ním není v bezpečí a všichni se děsí rána, až budou v novinách zase fotky plné krve a rozřezaných těl. Lidé se začínají bát i vlastního stínu a jedinou záchranou je starý hřbitov nad městem. Alespoň ještě donedávna jsem si to myslel. Omyl je pravdou! Bestie zavítala i sem a vyhrabala už několik mrtvol.

Připomíná vám to celé béčkové horory z osmdesátých let? Tak si k tomu ještě přidejte pradávný prašivý death metal, kteří hrají kolumbijští SADISTIC ROT a budete mít před sebou film, který vás vyděsí k smrti. Hudba na "Morbid Nightmare" je mokvající a prašivá. Je jako čerstvě rozkládající se tělo. Procesy hnití byly zahájeny. Tenhle smradlavý zvuk doslova zabíjí!"Morbid Nightmare" je deskou, která odkazuje k základům stylu. Těla jsou porcována motorovou pilou ve stylu prvních alb PESTILENCE, MORBID ANGEL, MASTER, OBITUARY a spousty dalších maniaků, kteří definovali krvavou temnotu. SADISTIC ROT na to jdou velmi dobře, jsou uvěřitelní, šílení. Skladby jsou opravdu velmi dobře napsány a mají jasný cíl - rozbít staré rakve. Povedlo se jim oživit přesně takový ten old schoolový výraz, který jsme měli všichni v dobách největší slávy death metalu tolik rádi. Songy jsou ihned a hluboko otisknuty do vaším mysli,  jako úryvky z těch nejděsivějších nočních můr. Kolumbijci vás stáhnou dolů do katakomb pod vaše město, kde má doupě vrah z úvodu dnešní recenze. Budete se procházet po rozbitých lebkách, poznáte oltář smrti a s obdivem budete obdivovat symboly vyřezané do kostí. "Morbid Nightmare" je prašivou odpovědí na ozvěny ze záhrobí. Album je určeno pro všechny, kteří každé ráno uléhají do dřevěných rakví. Bestie se probudila!Asphyx says:


A perverted assassin walks the streets of your city again. His weapon is fury and a sharp knife. He waits in the dark, watching his victim and attacks quietly like a beast. No one is safe from him, and everyone is terrified of the morning when there are photos of blood and dissected bodies in the newspapers again. People are also beginning to fear their own shadow, and the only salvation is the old cemetery above the city. At least until recently, I thought so. The opposite is the truth! The beast came here and dug up several corpses.

Does it remind you of the whole B-movie horror movies from the eighties? So add to that the ancient dusty death metal played by Colombian SADISTIC ROT and you will have a film in front of you that will scare you to death. The music on "Morbid Nightmare" is soaking and dusty. It's like a freshly decomposing body. Rotting processes have begun. This stinky sound literally killing!"Morbid Nightmare" is a record that refers to the basics of style. The bodies are sliced ​​with a chainsaw in the style of the first albums PESTILENCE, MORBID ANGEL, MASTER, OBITUARY and many other maniacs who defined the bloody darkness. SADISTIC ROT are doing very well, they are believable, crazy. The songs are really very well written and have a clear goal - to break old coffins. They managed to revive exactly the old school expression, which we all loved so much in the days of the greatest glory of death metal. The songs are immediately and deeply imprinted on your mind, like excerpts from the scariest nightmares. The Colombians will drag you down to the catacombs below your city, where the killer lair from the beginning of today's review has. You will walk around broken skulls, get to know the altar of death and admire the symbols carved into bones with admiration. "Morbid Nightmare" is a dusty response to echoes from the grave. The album is intended for everyone who lies in wooden coffins every morning. The beast woke up!


Tracklist:
01. The Unnamed Creature's Carnage 04:31
02. Human Flesh Gluttony 04:54
03. F.C.T.A.D.P (Censored) 02:59
04. Morbid Nightmare 04:11
05. The Inexpressive 05:14
06. Acrotomophilia 04:08
07. Dismembered Innocence 02:23
08. The Devil's Eyes 04:15
09. Hanged by Guts 05:00
10. Psychopath's Funeral 02:25

band:
-Mario Montenegro (Guitars & Vocals)
-Dante Toro (Guitars)
-Gabriel Quiroz (Bass)
-Adrian Toro (Drums)

středa 17. června 2020

Interview - THE SCUM - We play some putrid old school Death metal from the depths of Colombia.Interview by: Jakub Asphyx for Deadly Storm

Interview answered by: Jose Ospina - Vocals, The Scum.

Correction and style: Camilo Muñoz - Wild Noise Productions. 

Recenze/review - THE SCUM - Dead Eyes (2020):

https://www.deadlystormzine.com/2020/05/recenzereview-scum-dead-eyes-2020.html


Ave THE SCUM! I have not found the interview with your band in Czech anywhere. Could you please introduce THE SCUM to Czech metal fans? Who are today’s THE SCUM? 

Hi Jakub!!! So many thanks for this interview!!!! In this moment the players in The Scum are guitarists Santiago de los Rios and Checho Gallego. Julian Lopez in the bass, Mauricio Aristizabal on drums and me, José Ospina doing vocals. Together we play some putrid old school Death metal from the depths of Colombia, South America.


I have received your newish record EP „Dead Eyes“ for review from the label Wild Noise Productions and I am really delighted! I was waiting for good gravedigger handwriting, however, I did not expect that it cut me into pieces so much. How was the album created? How exactly THE SCUM writes the music? 

It’s great that you appreciate our work. The two tracks in our newish EP were taken from a bunch of songs that we are writing since 2018 when our first album “Ashen“ was released, the idea was to make songs in a traditional way with verses, choruses, etc. And to write the most direct, brutal and catchy riffs that we can. Normally we begin with some cool riffs (Normally Santiago writes them), then we build the songs during our rehearsals with the ideas of all the musicians.

The sound of the record is also really great. It is dark, cold and harsh at the same time. In which studio did you record the new album? Did you have a chance to say/argue something to your producer regarding the resulting sound?

The EP was recorded in a studio located in our hometown Manizales named Rock Manizales, the songs were mixed by the legendary producer Tomas Skogsberg at Sunlight Studios in Stockholm Sweden and the mastering was done by the renowned musician and producer Andy Classen at Stage one studio en Germany. All that we have to Tomas and Andy is acknowledgment for their excellent work. It’s been really awesome for a band like us to have the opportunity to work with people that have construed the history of Death Metal in the world.


Could you reveal us who is the author of lyrics and what is their background? Where do you take your inspiration for topics in the lyrics? 

The lyrics are made by me and I take inspiration mainly in horror cinema and literature. All of us in The Scum are really horror fans mostly of the horror movies made in the last 40 years of the 20th century. Although we have to recognize that in recent times are appearing great horror movies in different parts of the world. Other source of inspiration are some weird and twisted nightmares that assault me sometimes.


You have always had the amazing cover arts. Is it very important for you, how the whole album, booklet, cover looks like? Who is the author of the cover of new album EP „Dead Eyes“? I really like his work. How was this cooperation formed? 

The artist that worked with us in our last two releases is Yan Sek from Indonesia, we have the opportunity to work with him from the moment he contacted us and show us some of his work.It was very good! We really liked his art because has some influences from the Oriental horror movies imaginary and some simplicity that we think fits very well with the aesthetical intentions of our music. We think that the art of our releases must say something to the real metalhead about the kind of band that we are.


When I revealed to my friends that I am going to make an interview with you, everybody recommend me to ask, how the underground in your country works? Czech Republic is a small country; we have only a few death metal bands, which are really great. How do you perceive your scene? Do the fans go on concerts, to buy merchandise? Do the bands support each other? 

The extreme metal scene in Colombia is one of the best in South America concerning about quality and quantity of bands. The scene has getting better as a good amount of foreign bands have visited us lately, but I seriously think that the culture of buying the material of the bands and the sales of tickets for concerts of local talents could be much better, anyway, exists a solid group of die hard metal heads that are disposed to support the work of the colombian bands.


I am old metal dog, who listen to metal music more than 30 years. The time has so changed during these years. We have an internet, young fans only download mp3 and sometimes I really miss „the old good times“. How do you perceive the changes in music, at concerts etc.? Did you have to change an approach as a band? 

I am a real old fart!!!! Hahaha The same as you, I have more of 30 years listening to metal and I lived the different eras that our scene has passed, since the tape trading of the old days, the old vinyls, the cds, the mp3 and streaming music in internet and now your majesty the vinyl again!!! I think that the new generations have so many facilities to get the music and that situation make that the old mysticism about the physical material decreases making that the young fellows don't appreciate sometimes the real value of the music... Or maybe I just became an old grumpy man!! Anyway we are fully aware of the present situation and we are pushing really hard to open with the band in all the new internet possibilities.


Do you remember who created the THE SCUM logo? Recently we talked about the best death metal logos with my friends in the pub. Besides of we were drunk, the result of this discussion was that we could not decide which logos are the best. I was voting for yours! 

Thanks for your vote man!!!! The logo was made by a designer from Manizales Named Xiomara Valencia. And the idea was to have a logo inspired by those of the classic death metal bands. We love the logos in the old fashioned way like the ones of Death, Benediction, Entombed, Dismember, Obituary, etc. We think the logos must be brutal but legibles!!!

And what about the THE SCUM and concerts? How difficult is for you to organize the tour? Do you prefer to play in Colombia or do you want to go also abroad? I know, everything is about the money, but I still think, the live shows are bringing to the bands more and more fans.

We really love to play live!! We have in Colombia a model of public rock festivals made with money of the government and we’ve played in some of them opening for bands as Pungent Stench, The Haunted, Ripper Owens etc. Also we had the chance to play with Destruction in their last tour here and made a little tour in Ecuador but one of our main goals it’s definitely touring in Europe and The USA. We hope that this could be possible in two or three years considering the pandemic situation and it’s consequences. It would be simply great to play in Czech Republic someday!!!!


Thank you for the interview and I wish you a lot of sold CDs, hundreds of crazy fans and tons of great ideas. 

Thanks to you Jakub for this interview and the review that you made of our EP “Dead Eyes” It’s an honour to be featured in Deadly Storm, alongside so many great bands that you interview now and in the past. Cheers to all the readers and Death metal fans from THE SCUM! ------------------------------------------------------------------------------------------
sledujte nás na sociálních sítích - follow us on the social media:

instagram:
https://www.instagram.com/deadlystormzine/

facebook:
https://cs-cz.facebook.com/deadlstormzine
https://cs-cz.facebook.com/JakubAsphyx
https://www.facebook.com/groups/DEADLY.STORM.PROMOTION/

twitter:

https://twitter.com/deadlystormzine
https://twitter.com/jakubasphyx

tumlbr:
https://www.tumblr.com/blog/deadlystormzine

TWITTER