DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 11. září 2020

Home » , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - THORN - The Encompassing Nothing (2020)

Recenze/review - THORN - The Encompassing Nothing (2020)THORN - The Encompassing Nothing
EP 2020, vlastní vydání

for english please scroll down

Chodím si světem, často sám, uzavřený ve své ulitě. Raději ve stínu, než na přímém slunci. Našlapuji tiše, opouštím město, jeho řev a špínu. Vylezu na kopec, udýchaný, znavený a přemýšlím, jakou hudbu bych si dnes pustil. Většinou nakonec skončím u prověřených jmen, ale dnes se moje ruka zastavila na jménu THORN. Death metal, doom metal, post i grind. Zajímavý obal, proč ne, zkusím je.

Funguje to na mě. Skladby sem, na lesní samotu, patří tak nějak automaticky. Rozhodně se jedná o zajímavý debut, který by neměl uniknout nikomu, kdo rád a často chodí temnotou. Tradiční postupy, ale také atmosféra, která ochladí vaše tělo pod bod mrazu."The Encompassing Nothing" jsem si bral na své toulky po opuštěných místech. Zde vynikly skladby nejlépe. Pochmurné, šílené, smutné a návykové, tak bych je charakterizoval nejlépe. Jedná se o povedené dílo vlastně po všech stránkách. Po zvukové, zajímavý je ale i obal a celková produkce. Vše je takové zastřené, jakoby nahrané v mlze, někde v bažinách. Určitě jste někdy potkali mrtvolu nějakého zvířete. Její vyděšený pohled, břicho načaté prvními červy. Oční důlky, hledící prázdně do tmy. Mám rád hudbu, která ve mě dokáže probudit nějaké emoce, která mě umí přenést do černého světa fantazie. THORN se to povedlo a patří jim za to velký dík. Vím moc dobře, že vlastně nenahráli nic převratného, ale to bychom dnes nemohli poslouchat vlastně nic. Není to ale jen skvělé řemeslo, navíc jdou přidány tajné ingredience, které dělají z dobrých alb ty ještě lepší. Nahrávka má atmosféru, chladnou a syrovou. A já se tak znovu uzavírám do své ulity a mizím pryč. Do temnoty. Death doomová pocta stínům!sumarizace:

Doom/death metal neumím vnímat stylem, že bych nad nahrávkou přemýšlel a hledal slabá místa. Spíše se nechávám ovlivnit celkovou atmosférou, jsem jako surfař, který za tichého odpoledne létá na vrcholcích krvavých vln přílivu. THORN pro mě letos splňují vše, co mám na tomto druhu soužení rád. Jsou opravdoví, uvěřitelní, dokáží mě vtáhnout do svých smutných příběhů. Líbí se mi zvuk i obal, dráp do mého srdce je zaseknutý pevně a silně. Emoce, síla a studená energie - to je oč tu běží. Až jednou budeš na úplném dně, tak neber do rukou ostré předměty, ani nepřemýšlej nad svým koncem. Život je krásný, i když za nic nestojí. Aplikuj si do hlavy novinku "The Encompassing Nothing" a uvidíš, že klasický death doom metal v tomto provedení ti dodá sílu. Položíš květiny na svůj vlastní hrob, uspořádáš smuteční hostinu, ale budeš žít! Pokud bych měl definovat krásu ledového okamžiku, volil bych letos novinku THORN. Dokonalá definice death/doom metalu!


Asphyx says:

Doom/death metal I cannot perceive the style that I was thinking over the record and looking for weaknesses. Rather, I let myself be influenced by the overall atmosphere, I am like a surfer who, on a quiet afternoon, flies at the summits of bloody tidal waves. THORN for me this year makes everything I like about this kind of tribulation. They are real, believable, they can pull me into their sad stories. I like the sound and the cover, the claw in my heart is jammed firmly and strongly. Emotions, strength and cold energy - that's what's going on here. Once you are on the bottom, do not put sharp objects in your hands, do not even think over your end. Life is beautiful, even if it is not worth for it. Apply to your head to the new album "The Encompassing Nothing", and you'll see that the classic death doom metal in this version gives you strength. You put flowers on your own grave, arrange a funeral feast, but you will live! If I should to define the beauty of the icy moment, I would vote for THORN this year. Perfect definition of death/doom metal!


tracklist:
1. Chasms of Rust 01:48
2. Häxan Womb 02:56
3. Pagan's Monolith 02:30
4. Old Father Below 02:40
5. Returning to Dust 02:40
6. Fields of Blight 02:52
7. The Encompassing Nothing 03:34

band:
Vocals, guitar, bass, & drum programming by THORN
Mixed and Mastered by @PreyForDeathProductions
All artwork by @svchislife

Bandcamp - Instagram


Mixed and Mastered by Prey For Death Productions

Artwork by Such Is Life
Share this games :

TWITTER