DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 7. dubna 2017

Home » » Recenze/review - INFERNO - Gnosis Kardias (Of Transcension and Involution) (2017)

Recenze/review - INFERNO - Gnosis Kardias (Of Transcension and Involution) (2017)


INFERNO - Gnosis Kardias (Of Transcension and Involution)
CD 2017, W.T.C.Productions

Rituální našeptávání. Bohoslužby s modlitbami v obráceném gardu. Zaříkávání, šepot nemrtvých. Spiritualita plná zla. Strašidelné chvění temných vibrací. Smrt! Samota a divokost.


Ano, tohle všechno na novince českých černověrců INFERNO uslyšíte. Stačí ji jen vnímat, nechat na sebe pomalu působit. "Gnosis Kardias (Of Transcension and Involution)" je jako halucinogenní průchod do jiné dimenze. Postupně zahnívající nahrávka, která uhrane, rozmělní vaši zkaženou duši a přetvoří ji k obrazu svému, zlému. Zdánlivě poklidná hudba má chladný podklad, působí jako studená ozvěna ze záhrobí. INFERNO do novinky mimo black metalu vklínili vlivy ambientu, world music, doomu a věčnosti.


"Gnosis Kardias (Of Transcension and Involution)" je albem, které po všech stránkách přesahuje naše hranice. A to jak po zvukové, tak skladatelské stránce. Stačí se kouknout na obal, otevřít CD a vložit jej do přehrávače. INFERNO si vytvořili svůj styl, jsou originální, zajímaví, neotřelí a i když musím mít na jejich hudbu opravdu náladu, tak co se týká záhrobí, tak neznám v současnosti jinou takovou smečku. Doporučuji si sednout, nechat na sebe všechny ty temné nálady působit a oddaně se jim poddat. Pak budete odměněni kalichem plným hořkosti. Album připomíná umírajícího hada, kroutícího se navěky v lidské nenávisti. Black metalová nahrávka, která není z tohoto světa! Vynikající!Asphyx says:

Ritual whispering. Worship with prayers in reverse group. Invocation, whisper of undead. Spirituality full of evil. Scary shaking of dark vibration. Death! Solitude and wildness.

Yes, all of this can be found on the new album by Czech band INFERNO. You just have to perceive this and let the album to influence you. “Gnosis Kardias (Of Transcension and Involution)” is like a hallucinogenic passage into another dimension. This album gradually roots and it will bewitch you, crush your bad soul and transform it to its image which is evil. This music is seemingly peaceful with cold surface, it feels like a cold echo from the grave. INFERNO put not only black metal on their new album but also some influences of ambient, world music, doom and eternity.

“Gnosis Kardias (Of Transcension and Involution)” is an album which crosses our borders in all aspects and not only in sound but also in composing. Just look at the cover, open the CD and put it into your player. INFERNO made up their style. They are original, interesting, and unusual. I need to be in the mood to listen to this album but when we speak about the grave there is any other band which does similar music like INFERNO does. I would suggest you to sit down and let all the dark moods influence you and just let yourself go. You will be rewarded with a cup full of bitterness. This album sounds like dying snake which is squirming in human hate forever. Black metal record which is from other world! Excellent!

Tracklist
1. The Innermost Disillusion
2. Abysmal Cacophony
3. Upheaval of Silence
4. O > 1 (Oscillation in Timelessness)
5. Gate-eye of Fractal Spiral
6. Orison for the Baneful Serpent

INFERNO lineup
Adramelech - vox
Ska-Gul - guitars
Morion - guitars
Crudelis - bass
M - drums

Share this games :

TWITTER