Recenze/review - CASKET - Urn (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 4. července 2017

Home » » Recenze/review - MASTODON - Emperor of Sand (2017)

Recenze/review - MASTODON - Emperor of Sand (2017)


MASTODON - Emperor of Sand 
CD 2017, Reprise Records

for english scroll down please

Potkal jsem jednoho známého, ze starých dobrých časů a on se mě zeptal, jakou současnou rockovou kapelu bych mu doporučil. Co můžete říct člověku v roztrhané ošoupané džínové bundě, s knírkem pod nosem, který už v životě slyšel všechno? On je pro mě zosobněním rocku, metalu a tvrdé muziky vůbec. Chvíli jsem dělal, že přemýšlím a pak bez jakýchkoliv pochybností vyřkl název nového alba MASTODON

Připadá mi totiž, že v něm je obsažena celá historie rockových postupů, jiskřivé energie a tmy. Jakoby z desky doslovy prýštila pradávná síla. Perfektně vystavěné skladby, vynikající vokály. A to si představte, že někdy v letech 2003 - 2005 jsem byl na tuhle smečku poměrně alergický. Jenže dozrála (nebo já), postupně, polehoučku. MASTODON si nehrají na žádné styly, čerpají z rocku sedmdesátých let, klidně vloží thrashové prvky a pak se zasní, že máte chuť plakat.


Hrozně se mi líbí, že je kapela někde na pomezí mezi "velkými hvězdami" a skupinou, kterou si pořád dovedete představit v malém klubu. Abych si nějakou desku oblíbil, musím jí věřit a "Emperor of Sand" uctívám bezezbytku. Je na ní vlastně vše. Spousta emocí, zajímavých příběhů, těžkotonážní gradace i přemýšlivosti. Pálí, sype, sní. Člověk má chuť zpívat, točit se v kruhu a zapálit si obrovského jointa trávy. Ale hlavně, přátelé, ty melodie, těm podléhám nejčastěji. Jako bych byl napojený na vesmír a nasával černou energii. Podobná hudba se nemá popisovat, stejně je neuchopitelná, má se poslouchat. Já tak také učiním a nebudu vás dál zdržovat. Pokud si chcete zažít současný, moderně zastaralý rock, tak neváhejte. Možná vám bude chvilku trvat se do něj dostat, ale když vydržíte, pochopíte kousek věčnosti. A to není zase tolik málo. Rockové album, které je schopno zbourat svět! Skvěle!


Asphyx says:

I met a friend from the old days and he asked me what current rock band I would suggest to him to listen to. What can you say to someone who has a ripped denim jacket, moustache and who already has heard everything? For me he is the personification of rock, metal and hard music. For a while I pretended that I am thinking about it and then without any doubts I yelled the name of the new album by MASTODON.

I just feel that this album contains the whole history of cork practices, sparkling energy and darkness. It seems like from this album goes so much ancient energy. Perfectly build-in songs, excellent vocals. And now imagine that around 2003-2005 I basically hated this band. But the band (or me) matured, slowly, gradually. MASTODON do not play games with styles, they draw from rock of the 70s and they can put thrash components and in the end they dream up that it makes you cry.


I really like that the band is somewhere between “big stars” and a band which will always play in small clubs. To really like a band I have to believe it and I worship “Emperor of Sand” as a whole album. It has basically everything. So many emotions, interesting stories, heavy load gradation and even thinking. It burns, spills and dreams. You want to sing, turn in circles and burn up a big joint. And most importantly my friends, those melodies, I succumb to them every time. It is like I am connected to the Universe and I draw the dark energy. Similar music should not be described, it is indescribable and we should just listen to it. I will do so because I do not want to delay you anymore. If you want to experience some current, modern but old rock, do not hesitate. Maybe it will take a while for you to get into it but if you hold on you will understand a piece of eternity. And that is not just a little bit. Rock album which is capable of destroying the whole world! Great!

Tracklist:
01. Sultan's Curse
02. Show Yourself
03. Precious Stones
04. Steambreather
05. Roots Remain
06. Word to the Wise
07. Ancient Kingdom
08. Clandestiny
09. Andromeda
10. Scorpion Breath
11. Jaguar God

band:
Brann Dailor - Drums and Vocals
Brent Hinds - Guitar and Vocals
Bill Kelliher - Guitar
Troy Sanders - Bass and Vocals

Share this games :

TWITTER