Recenze/review - DRAWN AND QUARTERED - Congregation Pestilence (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 9. července 2017

Home » » Recenze/review - SAMSARA - When The Soul Leaves The Body (2017)

Recenze/review - SAMSARA - When The Soul Leaves The Body (2017)


SAMSARA - When The Soul Leaves The Body
CD 2017, Slovak Metal Army

Občas na člověka přijdou velké chmury. Jakoby tělo potřebovalo vypnout, schovat se do stínu a tam načerpat sílu z nicoty. Přetaženi dnešním zběsilým světem hledáme alespoň malé kousky klidu a spočinutí. Zastavte prosím čas! Chci jen sedět, přemýšlet schoulený do sebe a poslouchat muziku!

V momentech mezi bděním a sny jsem ocenil prvotinu slovenských funeral doomařů SAMSARA asi nejvíce. Stali se mým průvodcem přes roztouženou řeku Styx. Seděl jsem uprostřed chaosu, na lavičce velkého města. Koukal jsem do dálky a všechno to lidské hemžení mi připadalo tak pomíjivé. Hudba má být o emocích, o pocitech a ty mé z desky "When The Soul Leaves The Body" jsou neskutečně "smutně nadšené". Jak byste definovali plačtivý úsměv? Slova nejsou důležitá, hlavní je ledová duše. A mrazu je na této nahrávce více než dost. 


SAMSARA jsou pohřebně rozvážní, jako řečníci na panychidě za člověka, kterého měli ostatní rádi. Slyším zde ozvěny MY DYING BRIDE, lehkost SCEPTICISM, odvážnost AHAB, jiskrnost SHAPE OF DESPAIR. Jsou to ale jen náznaky, ozvěny potichu našlapujících umrlců. Skvělý je zvuk, obal i hlas, zádumčivě mručivý a perfektně dotváří celkovou atmosféru. Melodie jsou dlouhé, jakoby zatěžkané svědomím. Čichám v nich obrovskou dávku smutku a oddanosti stínům. SAMSARA mě rozložila na atomy a stala se mým soukromým objevem. Chodím šerou ulicí, lampy poblikávají do rytmu a já marně hledám včerejší den. Pokládám květiny na hroby svých předků a uvědomuji si, že čas je nám zde přesně vyměřený. Dnes už vím, že poslechem alba "When The Soul Leaves The Body" z něj vždy rád ukrojím velký díl. Funeral doomové album, které dovede zmrazit myšlenky! Dovolte mi, abych kapele vysekl poklonu až k zemi! Prach jsme a v prach se obrátíme. Vynikající!Asphyx says:

Occasionally, there are big clouds. As if the body needed to turn off, hide in the shadows and draw power from nothing. Drawn by today´s frantic world we look for at least small pieces of peace and rest. Please, stop the time! I just want to sit down and think, be hunkered down and listen to music!

In the moments between waking up and dreaming I appreciated the most the very first album by Slovak funeral doom band SAMSARA. The have become my guide through the stretched Styx River. I sat in the middle of chaos, on a bench in a big town. I looked to the distance and all the human tingling seemed so transient. Music should be about emotions, feelings. My feelings and emotions are unbelievably “sadly excited” thanks to the album “When The Soul Leaves The Body”. How would you define a crying smile? No words are needed, the main thing is the ice soul. And there is a lot of frost on this album. 

SAMSARA are funereally prudent, like speakers on a memorial service for a man who was loved by other people. I hear echoes of MY DYING BRIDE, lightness of SCEPTICISM, temerity of AHAB, spark of SHAPE OF DESPAIR. But these are just hints, echoes of silently walking corpses. The sound is great, also the cover and vocal, gloomy gruesome all of this perfectly sets the overall atmosphere. The melodies are long, like they were burdened with conscience. I smell a huge dose of sadness and devotion to the shadows. SAMSARA spread me into atoms and it became my private discovery. I walk through a dark street, lamps are flickering in the rhythm and I cannot find the previous day. I lay flowers on the graves of my ancestors and I realize that time for each of us is accurately allocated. Today, I know that I am happy to cut a little bit of my time with listening to the album “When The Soul Leaves The Body”. Funeral doom album which can freeze your thoughts! Let me bow down in front of this band! We are dust and we will be dust. Excellent! 


Tracklist:
01. When The Soul Leaves The Body 09:00
02. The Letter About Knowledge 08:51
03. The Calling 11:58
04. It´s Close 01:44
05. Between Two Worlds 13:43
06. In Anxiety 10:10

band:
Brigita Lorincová - basgitara
Nickolas Vereš - bicie
Peter Mareš - gitary
Tiberius Diabolos - vokály, gitary  


Share this games :

TWITTER