DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 28. července 2017

Home » » Recenze/review - UNDERGANG - Misantropologi (2017)

Recenze/review - UNDERGANG - Misantropologi (2017)


UNDERGANG - Misantropologi 
CD 2017, Dark Descent Records

for english please scroll down

Znesvětili mé tělo, zničili mou mysl a zavřeli mě do staré špinavé kobky. Hniji zde zaživa, zazděn a zneuctěn. Prý jsem se rouhal nesprávným směrem a vyznával temné síly. Žil jsem dlouhá léta ve stínu a věřil jen sám v sebe. Těším se, až si zatančím se svojí smrtí, až přejdu na druhou stranu a budu do skonání světa poslouchat novou desku dánských maniaků UNDERGANG.

Dánové letos vydali album, které vás přenese po časové ose o spoustu let zpět. Z reproduktorů na mě začali vylézat shnilí červi, mé tělo i mysl se začaly rozpadat a v pokoji kapala ze stropu zkažená krev. Exhumoval jsem své tělo, uložené kdysi v devadesátých letech do hromadného death metalového hrobu, abych spolu s UNDERGANG blahořečil pravý, nefalšovaný, reálný smrtící kov. Svět zase jednou hoří spravedlivým plamenem smrti! 


UNDERGANG na svém letošním počinu opět velebí klasický záhrobní death metal ve stylu ROTTREVORE, DISMA, FUNEBRARUM, ABHORRENCE, INCANTATION, OBITUARY, PESTILENCE, BOLT THROWER a spousty dalších temných věrozvěstů. Na rakvích znovu nadskakují víka, rozpadají se prašivá těla nemrtvých. Přátelé, troufám si tvrdit, že Dánové patří k jedněm z nejlepších, co se snaží držet vlajku starého death metalu hrdě vztyčenou. Měl jsem tu čest i naživo a byli skvělí. Stejně jako na "Misantropologi". Album v sobě obsahuje tajemnou formuli pro vyvolávání zlých sil, nutno zmínit i velmi dobrý zvuk a vokál. Trojice válečníků jakoby pomocí své hudby ničila vše živé i neživé. Nahrávka se pro mě stala jednou z nejhranějších tento měsíc a plně vystihuje veškeré záhrobní rituály, které se odehrávají na hřbitovech po setmění. Vynikající starodávný death metal, zahraný s hnilobou v srdci! 


Asphyx says:


They desecrated my body, destroyed my mind and they locked me into an old dirty cell. I decay here alive, walled and dishonoured. They told me I blasphemed the wrong direction and confessing the dark forces. I have lived in the shadows for many years and believed only in myself. I am looking forward to dance with my death, to go to the other side and listen to the new album by Danish maniacs UNDERGANG.

Those Danes released an album which will take you many years back. There are worms climbing from the speakers. My body and my mind have started to fall apart and the blood tapped from the ceiling. I exhumed my body which was once in the 90s putted into the mass death metal grave to unite with UNDERGANG and bless the real death metal. The world is once again burning with the right flame of death!

UNDERGANG blessed the classic death metal in the style of ROTTREVORE, DISMA, FUNEBRARUM, ABHORRENCE, INCANTATION, OBITUARY, PESTILENCE, BOLT THROWER and many other dark messengers. The lids of coffins popped up again, the dead bodies decay. Friends, I dare to say that the Danes are one of the best who try to hold the death metal flag proudly. I hear them live and it was amazing. Just like on “Misantropologi”. The album contains a mysterious formula for evoking evil forces, including very good sound and vocals. The trio of warriors destroys everything alive and inanimate with their music. This record became one of the most played in my collection during this month and it fully describes all the gravest rituals that take place in the cemeteries after dark. Outstanding ancient death metal, played with rot in their hearts!

Tracklist:
01. Efter obduktionen 3:11
02. Sygelige nydelser (del I) Apotemnofili 1:13
03. Klynget op i en galge af egne indvolde 2:10
04. Skåret i småstykker 4:14
05. Lymfatisk drænage 2:28
06. En bedemands bekendelser 3:04
07. Væskende sår 2:31
08. Sygelige nydelser (del II) Tafefili 1:25
09. Tvangsfodret pigtråd 4:48
10. The Chasm (Disgrace Tribute) 2:37

band:
Anders Pedersen - Drums
Sam Osborne - Bass
David Mikkelsen- Guitars and vocals

Share this games :

TWITTER