Recenze/review - DRAWN AND QUARTERED - Congregation Pestilence (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 15. srpna 2017

Home » » Recenze/review - BACTEREMIA - Furiously Reduced (2017)

Recenze/review - BACTEREMIA - Furiously Reduced (2017)


BACTEREMIA - Furiously Reduced
CD 2017,  Permeated Records

for english scroll down please

Kolem našeho domu obchází šílený vrah. Ve vzduchu je cítit krev a strach. Kdo bude další na řadě? Komu budou vyrvány vnitřnosti z těla a rozvěšeny všude kolem? Kdo zahyne za zvuků rezavé motorové pily? 

Kolumbijská brutálně death metalová mašina je zde opět se svojí porcí zahnívajícího masa. Přináší nám výlet někam do oblastí, kde se setkává v našem mozku normální stav a šílenství. Nekompromisní výmaz plný temnoty, patologické jevy, maniakální výraz, smrt a všechno to, co bude následovat po ní. Tohle všechno na novince naleznete.


"Furiously Reduced" je velmi rychlým, totálně devastujícím albem. Slyším na něm lehké ozvěny třeba takových BRODEQUIN, INTERNAL SUFFERING, TORTURE DROID, CONDEMNED. Zkrátka a jednoduše, když se do nové desky pečlivě zaposloucháte, začne vám téct krev z uší. Album neskutečně bolí, je natlakované až k prasknutí a i když se chvílemi vkrádá trošku stereotyp, když přidáte volume, nebudete chtít už nikdy jinak. Podobnou hudbu poslouchají fanoušci extrémních stylů, kteří si rádi a s chutí občas vyhrabou svoji vlastní mrtvolu a milují chvilky strávené na patologických sálech. BACTEREMIA vás rozsekají na malé kousky, semelou a rozdrtí. A ještě jim za to budete děkovat. Extrémní, rychlý brutální death metal, který vám ustřelí hlavu! Skvěle!


Asphyx says:

There is a crazy murderer walking around our house. In the air you can feel the blood and fear. Who will be next? Who will have their guts thrown out of their body and hanged all around? Who will die with the sounds of rusty saw?

The Columbian brutal death metal machine is here again with its portion of rotting meat. They bring us a journey to some areas where normal state and madness meets in our heads. Uncompromising erasure full of darkness, pathological phenomena, manic expression death and everything that follows. You can find all of this on this new album. 

“Furiously Reduced” is a very fast and totally devastating album. On the album, I can hear the slight echoes of BRODEQUIN, INTERNAL SUFFERING, TORTURE DROID, CONDEMNED. When you listen to this album closely your ears will bleed. This album hurts so much, it is full of pressure, although sometimes it might feel that it is quite stereotypical. But you just have to add some volume and you will never want to listen to anything else again. This is the kind of music which is liked by fans of more extremes genres who likes to dig out their own dead bodies and they love moments spent in pathological rooms. BACTEREMIA will smash you on small pieces and they will beaten and crushed you. And you will thank them for it. Extreme, fast brutal death metal which will blow your head! Great!

Tracklist:
01. Intro 01:14
02. Inhuman Behavior 03:04
03. Assertive Prototypes of War 03:40
04. Morphological Chemical Changes 03:25
05. Celebrating Savagery 04:23
06. Furiously Reduced 03:20
07. Bloody Anguish - Bloody Ecstasy 03:25
08. Ideals Made Ruins 03:20
09. Endless Apetite for Death 04:40

band:

Sebastian Guarin vocals, Andres Felipe Soto guitars, Carlos Andres Penagos drums,Oscar Callejas bass

Share this games :

TWITTER