Recenze/review - DRAWN AND QUARTERED - Congregation Pestilence (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 8. srpna 2017

Home » » Recenze/review - SECTESY - In The Secretion of Upcoming Days (2017)

Recenze/review - SECTESY - In The Secretion of Upcoming Days (2017)


SECTESY - In The Secretion of Upcoming Days
CD 2017, Metal Age Productions

for english scroll down please

Procesy podchlazení lidského těla mívají mnohdy zajímavý průběh. V žilách se vám začnou pomalu tvořit malé krystalky ledu, mozek odmítá jakoukoliv činnost a kolem srdce se usazuje tíseň. Získáváte mrtvolnou barvu, jste alergičtí na světlo, stáváte se nemrtvými.

Zombie procesy probíhají i na nové desce českých SECTESY. Kapely, která se rozhodla hrát poctivý, melodiemi obestřený death metal severského střihu. Venku je výheň a v mém pokoji pod bodem mrazu. Poslouchám "In The Secretion of Upcoming Days" stále dokola a přemýšlím, kdy vyleze ze stěn první děsivá temná tvář od krve."In The Secretion of Upcoming Days" je, jako z dlouho nevětraného hrobu, cítit inspirace DESULTORY, EVOCATION, UNLEASHED, ale třeba i DARK TRANQUILLITY, HYPOCRISY, DISMEMBER. SECTESY mají již od svých počátků svůj jasný ledový rukopis, umí pořádně zachřestit a hlavně - navodit smutně příjemnou atmosféru. Na desce potkáte perfektně zpracované kytary, chorobně znějící vokál. Je ošetřena dobře čitelným a podchlazeným zvukem (SECTESY Home studio a HOLLYSOUND Studio), opravdu parádním obalem (Jakub Rusek). Splněno bylo vlastně vše proto, aby byl fanoušek severských melodií nadmíru spokojen (kapela dokáže jednu hrozně důležitou věc - umí napsat jasný a zapamatovatelný motiv). Nemám žádných kritických připomínek, album si neskutečně užívám, snad jen některé skladby mohly být trošku kratší. Procházím se hřbitovem, čekám, až se setmí, kývám se do rytmu a zdravím známé zombie. Křepčíme na "In The Secretion of Upcoming Days", odpadávají nám kousky masa od kostí. Vše je v absolutním pořádku! Má krev je ledová a srdce nasměřované na sever! Vynikající album, které roztančí i nemrtvé!


Asphyx says:

The processes of subcooling the human body often have an interesting course. Small crystals of ice will slowly begin to form in your veins, your brain will refuse any activity, and a dilapidation will occur around your heart. You get a dead color, you are allergic to light, you become undead.

Zombie processes also take place on the new board of the Czech SECTESY. The bands that decided to play honest, melodic Nestor's death metal. There is a fire outside and in my room below the freezing point. I'm listening to "In the Secretion of Upcoming Days" all the time and I wonder when the first scary dark face covered by blood comes out.

From "In The Secretion of Upcoming Days", like a long-awakened grave, feel the inspiration DESULTORY, EVOCATION, UNLEASHED, but even DARK TRANQUILLITY, HYPOCRISY, DISMEMBER. SECTESY have their bright ice manuscript from their very beginnings, they can really shake and, most importantly, create a sadly pleasant atmosphere. On the record you'll meet perfectly-crafted guitars, a morphing vocal. It is treated with a well-readable and subcooled sound (SECTESY Home studio and HOLLYSOUND Studio), really a great cover (Jakub Rusek).

In fact, everything was done to be extremely satisfied with the Nordic melody fan (the band can do one very important thing - they can write a clear and memorable motif). I do not have any critical comments, I'm really enjoying the album, maybe some songs could be a bit shorter. I go through the graveyard, wait until I get dark, I'm in the rhythm and greet familiar zombies. We're shouting "In the Secretion of Upcoming Days", we're missing pieces of meat from our bones. Everything is in absolute right! My blood is ice and hearts pointing north! Excellent album that dances even undead!


tracklist:
01. Eaten Alive
02. Putrid Inflammation
03. Spontaneous Internal Combustion
04. Sold Baptism
05. Possessed by Passion
06. The Theatre of Torture
07. Köln City Graveyard
08. In the Vortex Eclipse


band:
Dejvy (guit), Láďa (guit), Vašek (drums)...RIP (bass), Martin (vokills)

https://sectesy-map.bandcamp.com/album/sectesy-in-the-secretion-of-upcoming-days
http://www.metalage.sk/releases/sectesy-secretion-upcoming-days/
http://bandzone.cz/sectesy
https://www.youtube.com/user/Dejvy666
https://www.facebook.com/sectesy/
Share this games :

TWITTER