Recenze/review - ARCHGOAT - Worship the Eternal Darkness (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 26. října 2017

Home » » Recenze/review - CORPSEHAMMER - Posesión (2017)

Recenze/review - CORPSEHAMMER - Posesión (2017)


CORPSEHAMMER - Posesión
Cassette 2017, Morbid Skull Records

for english scroll down please

Roztrhali mi moji černou duši na krvavé kusy mí vlastní démoni. Tak dlouho jsem se protivil bohu, tak dlouho jsem se rouhal všem svatým, že jsem byl navěky proklet a uvrhnutý do podzemí. Budu zde dál vyznávat a uctívat temné síly, budu zde dál poslouchat kapely, jako jsou CORPSEHAMMER.

Švédsko chilská trojice jezdců apokalypsy letos vyvrhla na světlo světa dílo hodné starých black death metalových mistrů. Je opatřeno neskutečnou porcí temnoty, špíny, hnusu a lidské nenávisti. Obestřeno je chladem a síra z něj cáká na všechny strany. Vítejte v reálném pekle!"Posesión" je albem, které je inspirováno alby legend DARKTHRONE, SADISTIC EXEKUTION, VULCANO, SARCÓFAGO, KATHARSIS, POWER FROM HELL, HELLHAMMER. Jedná se přesně o ten druh hniloby, který vás bude provázet vašimi nočními můrami. Budete se bát kouknout pod postel, jestli tam čistě náhodou není váš vlastní stín. Můžou mě pálit rozžhaveným železem, svěcené vody se budu dál bát. Jsem starý rouhavý padlý mnich, který se podobným nahrávkám bude vždycky klanět. Mají v sobě totiž obrovskou porci síly, hniloby, energie a opravdovosti. Obraťte všechny kříže směrem dolů, zapalte černé ohně a vyžeňte lidem z těl jejich slepou víru. Tohle je black death metal, říznutý thrasem, který se bude jednou hrát na konci našeho světa. Inferno! Peklo! Smrt! Skvělá temná nahrávka!


Asphyx says:

My own demons teared my black soul into bloody pieces. I have been against God for so long. I have been blaspheming all the saints for so long that I have been forever cursed. I will continue in confessing and worshipping the dark forces, I will continue to listen to the bands such as CORPSEHAMMER

The Swedish-Chilean trio of those apocalypse riders gave us a creation which is worthy to old black death metal masters. It has a great portion of darkness, dirt and disgust and human hate. It also has coldness and sulphur splatter everywhere. Welcome in the real hell!

“Posesión” is an album which is inspired by albums by the legends like DARKTHRONE, SADISTIC EXEKUTION, VULCANO, SARCÓFAGO, KATHARSIS, POWER FROM HELL, HELLHAMMER. It is exactly the kind of rot which will go through your nightmares. You will be afraid to look under your bad because there might be your own shadow. They can burn me with a frosted iron, holy water will continue to fear. I am a blaspheming fallen monk who will always worship similar records. They have a great portion of strength in them, rot, energy and realness. Turn all crosses upside down, fire up black fires and burn out the black blind belief from people´s bodies. This is black death metal combined with thrash and one day it will sound during the end of the world. Inferno! Hell! Death! Great dark album!

Track - List:
1. Pulso De Saturno 2:21
2. Beso Infame 3:13
3. Carnicero Humano 2:29
4. Posesión 2:18
5. Cataclismo 2:01
6. La Gran Puta (Beast Rider) 2:25

Lineup:
Midnight Horror - Vocals
Nekromonger - Guitar
Gaddur - Drums
Draug - Bass


Share this games :

TWITTER