Recenze/review - ARCHGOAT - Worship the Eternal Darkness (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 14. listopadu 2017

Home » » Recenze/review - NECROHERESY - Asylum (2017)

Recenze/review - NECROHERESY - Asylum (2017)


NECROHERESY - Asylum 
CD 2017, Symbol of Domination Prod./ Darknagar Records / Wings of Destruction

for english please scroll down

Občas se stane, že potkám svůj vlastní stín. Podám mu ruku, prohodím pár temných slov a dál hledím do nekonečného zrcadla svých činů. Stává se tak většinou za branou u hřbitova, když odcházím z pravidelné návštěvy. Co jsem zde hledal? A kdo vlastně jsem? Odpovědí je mi jen tichý šepot dávno mrtvých těl.

Mívám rád podobné chvíle rozjímání, obdivuji schopnost hudby navodit černou temnou atmosféru. Usazen u oblíbeného náhrobku, hned vedle staré márnice, poslouchám novinku slovenských NECROHERESY. Death thrashové kapely s blackovým odérem, která přesně pochopila zlo panující v záhrobí. Pojďte si udělat výlet do jedné staré kobky, kde se ctí samotné kořeny extrémního metalu. Troufám si tvrdit, že tento okultní obřad se vám bude líbit jako mě.


"Asylum" vás nejdříve zklidní naléhavým intrem, abyste pak rovnýma nohama skočili do maniakálního víru plného deathu a thrashe. Vše je zahráno hezky postaru, s takovým tím poctivým feelingem. Zpočátku sice album působí poměrně nepropustně, možná i lehce stereotypně, ale doporučuji vydržet. Po dalším poslechu mám najednou pocit, že cítím na prsou obrovskou tíhu. Možná za to může špinavá produkce, nekrofilní vokál nebo dunivé bicí, ale já opravdu podávám ruku svému vlastnímu stínu. Tahle deska není určena pro každého, ocení ji především častí účastníci okultních seancí, nočních zakázaných pohřbů i exhumace shnilých těl. Zdánlivý chaos se časem uklidní a na povrch jako nějaké naštvané zombie vyleze samotná zhudebněná smrt. Hledal jsem alespoň něco, co bych nahrávce vyčetl, ale vzhledem k tomu, že jsme ukováni s kapelou ze stejného železa, nic mě vlastně ani nenapadá. Mimochodem, texty i obal jsou jedním slovem exkluzivní. Peklo zkrátka existuje, "Asylum" je toho jasným důkazem. Album, které zhmotnilo tmu! Velmi dobře!Asphyx says:

Sometimes I happen to meet my own shadow. I give him a hand, throw some dark words, and look into the endless mirror of my actions. It usually happens behind the gate at the cemetery when I leave a regular visit. What am I looking for here? And who am I? The answer is only a silent whisper of long-dead bodies.

I like similar moments of contemplation, admiring the ability of music to induce black dark atmosphere. Set up at the favorite tombstone, right next to the old morgue, I listen to the novelty of Slovak NECROHERESY. Death thrash bands with a black order, who grasped the evil that dominates the hades. Come and take a trip to one old dungeon, where the roots of extreme metal are worshiped. I dare say that you will like this occult ceremony like me.

"Asylum" will calm you down first with an urgent intro, after you will jump right into a maniacal whirlwind full of death and thrash. Everything is played fairly old, with such an honest feeling. Although initialy of the album is relatively impervious, perhaps even slightly stereotyped, but I recommend it to stand. After another listening I suddenly feel like I have a huge weight on my breast. It may be a dirty production, a necrophilous vocal or a droning drums, but I really give my hand to my own shadow. This album is not for everyone, is especially for frequent participants of occult sessions, night banned funerals and exhumation of rotten bodies. The chaos will calm down over time and the humorous death itself will come out like some angry zombies. I was looking at something that I would criticize, but because we are being knit with a band of the same iron, I do not found anything. By the way, the lyrics and the cover are exclusive. Hell exists, "Asylum" is clear proof. The album that materialized the darkness! Very good!

tracklist:
1. Intro 
2. Silence Before the Storm 
3. Four Rooms of Sanatorium 
4. Consecration 
5. Battle of Sokolovo 
6. Mortal Addiction 
7. Blind Monk 
8. Satan My Master 
9. Asylum 
10. Portent 

band:
Kazatel - Vocals And Lyrics, Witcher - Guitar And Backing Voclas, Axoris - Guitar, Sadist - Bass, Askold - Drums

Share this games :

TWITTER