DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 17. prosince 2017

Home » » Recenze/review - DEGIAL - Predator Reign (2017)

Recenze/review - DEGIAL - Predator Reign (2017)


DEGIAL - Predator Reign
CD 2017, Sepulchral Voice Records

for english please scroll down

Klaníme se temným modlám, uctíváme pradávné kulty. Spalte všechny svaté knihy, stejně v nich najdete jen zlo k ovládání lidí! Sestupuji do podzemí, plesnivou chodbou plnou černých ohňů. Chvíli tápu, bloudím, našlapuji v chaosu. Nakonec nalézám, až na konci starých katakomb. Jsou opět zde, švédští death metalisté DEGIAL.

Když jsem si pustil album "Predator Reign" poprvé, začal jsem se ihned dusit tmou. Připadalo mi, že piji plnými doušky z kalichu hořkosti. Hostie mi zčernaly v rukou, svěcená voda se začala vařit. Kolem mě se vznášelo pravé, death metalové zlo!


"Predator Reign" je deskou, která volně navazuje na ty předešlé. Je ještě o něco víc propracovaná, ještě víc pracuje s temnou atmosférou. Slyším zde dávné ozvěny starých válečníků POSSESSED, REPUGNANT, MORBID ANGEL, případně kolegů VORUM, BEYOND, KRYPTS, CORPSESSED, DESOLATE SHRINE, INVIDIOUS. Hudba je zde utkána z těch nejpevnějších pavučin, náležitě drásá, bolí, donutí vás pokleknout a sklonit hlavu před prvotním chaosem. Hodně se mi líbí prašivý zvuk, jako vždy perfektní obal i vokál. DEGIAL znějí jako našeptávači, vyslaní ze samotného pekla. Jsou šílení, temní, masakrující svým nezaměnitelným způsobem. Po této desce lehne nebe popelem! Bestie promluvila! Démonické death metalové album, které vás navěky prokleje! Skvěle!Asphyx says:

We bow to all dark idols, worship all the ancient cults. Burn all the holy books, there is nothing more than just evil controlling people! I go down to the underground in a mouldy hallway full of black fires. I hesitate for a while, wander, walk in chaos. Finally I found myself in the end of the old catacombs. They are here again, the Swedish death metal band DEGIAL.

When I first listened to the album “Predator Reign” I started to choke with darkness immediately. I felt like drinking really fast from the chalice of bitterness. The altar-breads turned black in my hands, the holy water began to boil. Around me was the truth death metal evil!

“Predator Reign” is an album which freely continues in the previous albums. It is more worked out and works even more with the dark atmosphere. I hear the ancient echoes of old warriors like POSSESSED, REPUGNANT, MORBID ANGEL or their colleagues VORUM, BEYOND, KRYPTS, CORPSESSED, DESOLATE SHRINE, INVIDIOUS. The music is still made from the strongest spider webs, it hurts nicely and will make you kneel down and bow your head in front of the initial chaos. I really like the ashy sound and also as usually I like the perfect cover and vocal. DEGIAL sound like whispers who were sent from the hell itself. They are mad, dark, massacre in their own recognizable way. With this album you will be dead and there will only be ash after you! The beast has spoken! Demonic death metal album which will curse you forever! Great!

TRACKLIST
1. Predator Reign  (3:47)
2. Thousand Spears Impale  (2:55)
3. The Savage Covenant  (4:13)
4. Crown Of Fire  (3:21)
5. Devil Spawn  (4:16)
6. Hellstorm  (3:38)
7. Heretical Repugnance  (2:50)
8. Annihilation Banner  (4:21)
9. Triumphant Extinction  (3:00)
10. Clangor Of Subjugation  (6:08)

Share this games :

TWITTER