DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 13. prosince 2017

Home » » Recenze/review - HAEMORRHAGE - We Are the Gore (2017)

Recenze/review - HAEMORRHAGE - We Are the Gore (2017)


HAEMORRHAGE - We Are the Gore
CD 2017, Relapse Records

for english please scroll down

Šedivá postava s nožem v ruce, kterou jste potkali hned ráno cestou do práce. Postranní ulička s odpadky všude kolem. Jakoby toho  na vás nebylo už tak moc, vždyť jdete jako každý den do práce, s hlavou plnou starostí. Bodne vás jemně, aby vám neporušil základní životní funkce. To pravé peklo se bude odehrávat až daleko na městem, v opuštěném domě beznaděje. Den a noc plné gore grindu začínají.

Otupěn chemickými látkami, přesto vnímavý k bolesti, ležím na kamenném stole. Parta šílených patologů HAEMORRHAGE se chvíli dohaduje, kde začít. Skalpely se lesknou do svitu blikajících světel. První řez je veden hezky od krku, až někam dolů, do centra vší bolesti. Syrový návrat ve velkém stylu, tak na mě novinka "We Are the Gore" působí. Španělští maniaci opět pitvají s elegancí starých mistrů.Na "We Are the Gore" se mi asi nejvíc líbí, že je zahrané s velkou chutí. Nadsázka, přesto dobré řemeslo, parádní zvuk, k tomu nezbytné krvavé propriety. Stylově se samozřejmě jedná o souputníky CARCASS, GENERAL SURGERY, EXHUMED, DEAD INFECTION, IMPETIGO. Ale slyšet jsou i lehké ozvěny třeba takových CANNIBAL CORPSE, ABORTED, BROKEN HOPE. Těch vlivů je samozřejmě spousta, ale hlavní je, že kapelu poznáte během prvních pár tónů. Novinku považuji za velmi povedené album, občas se sice nevyhne určitému stereotypu, ale to bych přikládal spíše na vrub stylu jako takovému. Pokud máte rádi obličej zalitý imaginární krví a milujete operace bez narkózy, tak neváhejte. Jedná se o velmi solidní gore grindovou záležitost. Poctivá, zabijácká deska!

Asphyx says:

A grey figure with a knife in its hand which you met while walking to job. A side street with a garbage all around. As if everything was not too much for you already – you are walking to work as usual with your head full of worries. The figure stabs you gently so your life functions are still working. The real hell will happen soon behind the city in an abandoned hopelessness house. Day and night full of gore grind begin. 

I am rubbed with chemicals yet I perceive the pain, laying on a stone table. A bunch of crazy pathologists, HAEMORRHAGE, are arguing for a while about where they want to start. The scalpels are shining in the flashing lights. The first cut goes from the neck, down somewhere to the centre of all pain. Raw return in a big style – this is how I feel about the album “We Are the Gore”. The Spanish maniacs are dissecting with the elegance of old masters.


What I like the most about “We Are the Gore” is that it is played with such passion. Exaggeration but still a good craft, great sound and the necessary bloody properties. In case of style this album honours CARCASS, GENERAL SURGERY, EXHUMED, DEAD INFECTION, IMPETIGO. But you can also hear the echoes of CANNIBAL CORPSE, ABORTED, BROKEN HOPE. Obviously there is a lot of influence but the most important is that you can recognize this band within a few tones. This new album is very good for me there are some stereotypes but I would say that it is because of the style itself. If you like a face full of imaginary blood and you love operations without any anaesthesia, do not hesitate. It is a very solid gore grind thing. Real and killing album!


Tracklist:


01. Nauseating Employments
02. Gore Gourmet
03. We Are the Gore
04. Transporting Cadavers
05. Bathed in Bile
06. The Cremator’s Song
07. Medical Maniacs
08. Forensick Squad
09. Gynecrologist
10. Miss Phlebotomy
11. C.S.C. (Crime Scene Cleaners)
12. Prosector’s Revenge
13. Organ Trader
14. Intravenous Molestation of the Obstructionist Arteries (O-Pus VII)
15. Artifacts of the Autopsy band:


* Luisma—guitar, vocals
* Ana----guitar.
* Lugubrious—vocals
* Ramon-----bass
* Erik—drums
Share this games :

TWITTER