Recenze/review - ARCHGOAT - Worship the Eternal Darkness (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 14. prosince 2017

Home » » Recenze/review - MALOKARPATAN - Nordkarpatenland (2017)

Recenze/review - MALOKARPATAN - Nordkarpatenland (2017)


MALOKARPATAN - Nordkarpatenland
CD 2017, Invictus Productions / The Ajna Offensive

for english please scroll down

Obloha je rozmazaná krví. Už se scházejí, lidé z horské vesnice. Právě přišli z kostela a konečně mohou začít provádět staré okultní rituály. Zvony zvoní na poplach, nahé ženy tančí kolem ohně, okolím se prochází temnota. Faráře už dávno popravili, zvítězil zase jednou rozum nad šíleností.

MALOKARPATAN jsou velmi originálním tělesem. I na své druhé desce umně kombinují black metal s folklórními prvky, rockem, ctí tradice, jejich hudba je protkána východními motivy. Výsledkem je velmi pestré album, u kterého doslova shoříte.Líbí se mi, když ve mě umí kapela vyvolat emoce. Je něčím zajímavá, jiná, nebojí se lehce a s talentem experimentovat. A všechno tohle na "Nordkarpatenland" naleznete. Nemá cenu hudbu ke komukoliv přirovnávat, raději si poslechněte ukázky a uslyšíte sami. Důležitější je nakonec stejně nálada, atmosféra a ty jsou na novince chladně přitažlivé, syrové, člověk má opravdu pocit, že je v zapadlé horské vesnici, kde se právě odehrávají starodávné rituály plné temných sil, sexu, uctívání přírody. Základem je pak klasický black metal, zahraný s dokonalou přesností a umem. Je tma, venku fouká vítr a svíce pomalu dohořívá. Vezměte si novou desku do lesa a naslouchejte stínům! Pak pochopíte. Black metal s folklórními prvky, který jde až k samým kořenům života a smrti!


Asphyx says:

The sky is blurred with blood. They are coming, people from a mountain village. They have just come from church and finally they can do their occult rituals. Bells are ringing for alarm, naked women are dancing around the fire, there is darkness passing. The priest have been executed, the mind has once again won over madness.

MALOKARPATAN are very original. On their second album they know how to combine black metal with folk elements, rock, they honour traditions, and their music is filled with eastern motives. The result is very colourful album which will make you burn. 

I like that the band know how to evokes emotions in my. They are interesting, different and they are not afraid to experiment with their talent. You can find all of this on the album “Nordkarpatenland”. There is no point in comparing the band to any other band, just listen to the samples and you will see. But in the end the most important thing is the mood and the atmosphere and those are freezing attractive and raw on this album. You will feel like there is a village where ancient rituals are happening full of dark forces, sex and worship of nature. The base of this music is the classic black metal played with excellent precision and art. It is dark, windy outside and the candle is slowly burning up. Take the new album to the forest and listen to the shadows! Then you will understand. Black metal with folklore elements which goes to the old roots of life and death!


FULL TRACKISTING
1. Nordkarpatenland
2. V okresném rybníku hastrman už po stárocá vycína (In the provincial pond, a water goblin has been raging for centuries)
3. Ked starého Bartolína ze šenku na táckach zvážali (When old Bartolín was driven back home from the tavern on a wheelbarrow)
4. Ked svetlonosi zapocnú v mocariskách nazeleno svícit (When will-o'-the-wisps begin to shine green in the bogs)
5. Nedlho po púlnoci opacha sa doplazila z dzíry (Not long after midnight, the abomination has crawled out of the hole)
6. V hustej hore na stracích nohách striga chalupu svoju ukrýva (Within the dense woods, the witch is hiding her hut on magpie legs)
7. Ked gazdovi upeleší sa v chyži nezdoba zmok (When a bugger kobold settles down in the farmer's household)
8. V rujnovej samote pocichu dumá lovecký zámek zvlcilého grófa (In October's solitude, silently the hunting chateau of the wolfish count is brooding)
9. Na horárni ve folvarku šafári rohatý jáger (A horned jaeger governs the gamekeeper's lodge in the uplands)
Share this games :

TWITTER