Recenze/review - DRAWN AND QUARTERED - Congregation Pestilence (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 19. prosince 2017

Home » » Recenze/review - OBSCURE BURIAL - Obscure Burial (2017)

Recenze/review - OBSCURE BURIAL - Obscure Burial (2017)


OBSCURE BURIAL - Obscure Burial
CD 2017, Invictus Productions

for english please scroll down

Spálil jsem si zase jednou, prsty o pekelný oheň. Škvařila se mi kůže na dlaních, krvácela stigmata. Inferno, tohle je pravé nefalšované inferno! Křičel jsem do špinavé tmy. Nad močálem se válela mlha a do kostí se mi postupně vkrádal chlad. 

Finská death metalová hydra OBSCURE BURIAL nás letos poctila svým prvním dlouhohrajícím albem. Je plné odkazů na kapely jako PROFANATICA, POSSESSED, SADISTIC INTENT, NECROVORE. Je také ošklivou a zlou odpovědí na nářek nemrtvých. Chtěli jste death metalové peklo? Máte ho mít!"Obscure Burial" je albem, které působí při prvních setkáních lehce chaoticky, možná i nepříjemně. Je to tak dobře, když člověk umírá, tak z toho také nemívá radost. OBSCURE BURIAL vzešli z podzemí, ze země plné stínů. Nutno si to při poslechu uvědomit a tak i k nahrávce přistupovat. Líbí se mi zahnívající zvuk, masakrující riffy i plesnivý vokál. Splněno je vše pro blahořečení temných sil. Představte si podzemní kobku v níž právě pukla kamenná podlaha. Ze středu země vytéká žhavé magma, které je zároveň totálně devastující hudbou. Death metal, smíchaný s blackem, špínou, zlem a absolutní smrtí. Uřízněte mi všechny údy, zohavte moji tvář, dělejte si se mnou, co chcete, ale OBSCURE BURIAL budu uctívat stále dál. Peklo! Vynikající deska!


Asphyx says:

Once again I have burned my fingers from the hell fire. My skin was burning on my palms and the stigmas were bleeding. Inferno, this is the real inferno! I yelled to the dirty dark. Above the swamp was fog and there was a coldness coming right into my bones. 

Finnish death metal hydra OBSUCRE BURIAL gave us their first long-played album this year. It is full of links to bands like PROFANATICA, POSSESSED, SADISTIC INTENT, NECROVORE. It is also an ugly and evil answer to the cry of the undead. Did you want death metal hell? Well, there you have it!

“Obscure Burial” is an album which at first feels quite chaotic, maybe even unpleasant. And it is good because even when people die they are not happy about it. OBSCURE BURIAL came from the underground, from the land full of shadows. You have to realize that while you listen and this is how you should perceive the album. I like the decay sound, massacre riffs and the mouldy vocal. The blessing of dark forces is there too. Just image an underground cell and there it is a fresh crack in the middle of the stone floor. From the middle of the earth there is the hot magma coming out and it sounds like devastating music at the same time. Death metal mixed with black, dirt, evil and total death. Cut all my limbs, burn my face and do whatever you want with me. But I will continue to worship OBSCURE BURIAL. Hell! An excellent album!


Share this games :

TWITTER