DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 6. prosince 2017

Home » » Recenze/review - WITCHERY - I Am Legion (2017)

Recenze/review - WITCHERY - I Am Legion (2017)


WITCHERY - I Am Legion 
CD 2017, Century Media Records

for english please scroll down

Symfonie zla, složená pro samotného Satana. Obřad pro vyvolávání temných sil. Šílenství a chlad. Smrt. Ruce sepnuté kolem stolu při okultním obřadu. Ještě zbývá pár chvil. Pokloňte se! Už přichází! On. Nový pán světa.

Zlo se ukrývá v každém z nás. Potřebujeme podobné desky, jako je ta letošní od WITCHERY.  Aby nás utvrdila v naší černé víře. Švédští maniaci předkládají na "I Am Legion" black thrash metal takovým způsobem, že budete mít pocity srovnatelné snad jen s absolutním prokletím. "I Am Legion" je pro mě deskou, která mě totálně přesvědčila. Vynikající, neotřelé riffy, skvělý zvuk, chladná a zároveň ostrá atmosféra. WITCHERY možná nejsou nejoriginálnější, ale umí mě přesvědčit o tom, že peklo existuje. Stylově stále čerpají z tvorby smeček jako jsou SODOM, NIFELHEIM, AURA NOIR, SATANIC SLAUGHTER, SKELETONWITCH, TOXIC HOLOCAUST, NOCTURNAL GRAVES. Zmiňované kapely ale berte jen jako připodobnění, hudba Švédů je jinak rozpoznatelná a originální již na první poslech. WITCHERY sice nepřinášejí nic nového, ale své řemeslo zvládají na výbornou. Pokud dáte hodně na temné nálady, rádi se klaníte stínům a vaše duše už dávno patří tmě, tak rozhodně neváhejte. Osobně si tuhle symfonii zla absolutně užívám a dávám si ji do žil stále častěji. Black thrash metal, který ctí krvavé kořeny! Smrt, temnota, chlad! Skvěle!Asphyx says:

Symphony of evil, composed for Satan himself. Rite for evoking dark forces. Madness and coldness. Death. Hands closed around the table at the occult ceremony. There's still a few moments left. Bend! He's coming! He. New Lord of the World.

Evil is hiding in each of us. We need similar records like that new one from WITCHERY. To confirm us in our black faith. Swedish maniacs present on "I Am Legion" black thrash metal in such a way that you will have feelings comparable to perhaps an absolute curse.


"I Am Legion" is an album that totally convinced me. Excellent, fresh riffs, great sound, cool and even sharp atmosphere. WITCHERS may not be the most original, but they can convince me that hell exists. Stylishly still drawing from packs such as SODOM, NIFELHEIM, AURA NOIR, SATANIC SLAUGHTER, SKELETONWITCH, TOXIC HOLOCAUST and NOCTURNAL GRAVES. However, the band mentioned is just like a similarity, Swedish music is otherwise recognizable and original at first listening. Although WITCHERY does not bring anything new, they manage their craft exceptionally. If you prefer a lot of dark moods, you like to bow to shadows and your souls belong to darkness, so do not hesitate. Personally, I absolutely enjoy this symphony of evil and I put it more and more often in my veins. Black thrash metal, which honors bloody roots! Death, darkness, coldness! Great!


tracklist:
1. Legion 1:13
2. True North 4:08
3. Welcome, Night 3:55
4. Of Blackened Wing 4:17
5. Dry Bones 3:59
6. Amun-Ra 3:29
7. Seraphic Terror 3:34
8. A Faustian Deal 3:41
9. An Unexpected Guest 4:05
10. Great Northern Plague 1:49
11. The Alchemist 5:34 

Bonus:
12. Ragnarök 3:48
13. Apex Ghoul 4:02

band:
Angus Norder - Vocals
Jensen - Guitars
Rickard Rimfält - Guitars
Sharlee D'Angelo - Bass
Chris Barkensjö - Drums


Share this games :

TWITTER