Recenze/review - CENTENARY - Death…The Final Frontier (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 7. prosince 2017

Home » » Recenze/review - ANIME TORMENT - Afterlife (2017)

Recenze/review - ANIME TORMENT - Afterlife (2017)


ANIME TORMENT - Afterlife
CD 2017, Ganay Design Records/ SMA

for english please scroll down

Beaufortova stupnice síly větru mě napadla při poslechu novinky českých ANIME TORMENT hned několikrát. Album totiž opravdu připomíná jednou mírný vánek, pak zase silný vítr, v některých momentech vichřici a občas i uragán. Jedná se o nebývale pestrou nahrávku, která se pohybuje převážně v deathcoru a melodickém death metalu. Mám neodbytný pocit, že stojím na osamělé skále a do obličeje mi bičují ostré chuchvalce vody, ledu a zkázonosných riffů. Pánové jsou na scéně deset let a dle mého skromného úsudku letos přicházejí s deskou, která je nejlepší v celé jejich diskografii.
Náhodě nebylo ponecháno vůbec nic. Už jen parádní obal od Vaizala Bahariho a Dahlien vás nenechá chladné. Skvěle ošetřený, krásně čitelný a zároveň chladný a průrazný je i zvuk (Babylon Studio a produkce Tomáš Raclavský). Hlavní jsou ale nápady a těch mají ANIME TORMENT na rozdávání. Melodie jdoucí až někam ke kořenům severských death metalových kapel zaujmou a death coreové pasáže vás rozdrtí. Možná jsou pánové v nářezových pasážích lehce stereotypní, ale ono je to zase potřeba, protože naživo si fanoušci žádají ten správný masakr. Jinak nemám k novince "Afterlife" žádných výtek. Podle mě se jedná o opravdu povedené dílo, které by mohlo zaujmout nejen staré metalové bardy, ale hlavně mladé posluchače, kteří ocení určitě velké množství energie, doslova sálající ze všech skladeb. Na Beaufortově stupnici bych označil novinku "Afterlife" jako death metlový orkán! Má stejné ničivé účinky a zůstává po ní jen zničená země. Doporučuji!Asphyx says:

Beaufort's wind strength scale occurred to me several times during listening to the news of the Czech ANIME TORMENT. The album really reminds one gentle breeze, then a strong wind, some gusts and sometimes hurricane. This is an unusually varied record that moves predominantly in deathcore and melodic death metal. I have the urge to stand on a lonely rock, and my face is scorched by sharp bumps of water, ice, and bloody riffs. The gentlemen have been on the scene for ten years, and according to my modest judgment this year they come with a record that is best in their entire discography.Nothing was left to chance. The great cover from Vaizal Bahari and Dahlien will not leave you cool. The sound is very cool and readable and crisp (Babylon Studio and production made by Tomáš Raclavský). But the most important are ideas and ANIME TORMENT have a lot of them. Melodies going somewhere to the roots of the Nordic death metal bands will catch you and the death core passages will crush you. Maybe the gentlemen are slightly stereotypical in the stitch passages, but that's what they need because the fans are asking for the right massacre. Otherwise, I have no objection to the "Afterlife". In my opinion, this is a really good piece that could be attracted not only to old metal bands, but especially to young listeners who will appreciate a lot of energy, literally blazing from all the tracks. On the Beaufort scale, I would label the "Afterlife" as a death metal torch! It has the same devastating effects and remains a ruined country . I recommend!

tracklist:
01 Bleeding Entrails
02 Imprint
03 Killist
04 Instant Death
05 Across the River
06 Rapunzel
07 Afterlife
08 Last Farewell

band:
Ondřej Svoboda – Vocal
Honza Štembera – Guitar
Jiří Czeller – Guitar
Karel Košík – Bass
Michal Nepustil – Drums

objednávejte zde/ order here:
http://bizarre.eshop-zdarma.cz/index.php?s=product&id=8706
https://animetorment.bandcamp.com/album/afterlife
https://www.slovakmetalarmy.sk/e-shop-slovak-metal-army/

https://www.facebook.com/Ganay-Design-Records-577056105657870/
https://www.facebook.com/animetorment/
Share this games :

TWITTER