New album of Czech death metal band HYPNOS - "The Blackcrow" (2020)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 14. ledna 2018

Home » » Recenze/review - AGGRESSOR - XXX (2017)

Recenze/review - AGGRESSOR - XXX (2017)


AGGRESSOR - XXX
CD 2017, vlastní vydání

for english please scroll down

Musím vzít do ruky sekyru, abych mohl otevřít dnešní kobku. Stojí v rohu hřbitova, vystavěná v dávných devadesátých letech minulého století, poctivě, ještě z kamene a žuly. Obrácený kříž u vchodu mě nedokáže odradit. Rozseknu zámek i vrata s kováním. Jsem uvnitř a nasávám starobný puch. Uprostřed místnosti, pod nakreslenými pentagramy, leží kostra padlého mnicha. V ruce drží nové album polských death metalistů AGGRESSOR. 

Polští veteráni loni přišli s deskou, která ihned zohavila moji mysl. Poctivé řemeslo, zahrané s nadšením, ostře a s mrtvolnou atmosférou ve skladbách. Album "XXX" jakoby vzešlo z dávných časů. Je plné ohně, smrti, deathu (občas mi trošku připomíná BENEDICTION, BOLT THROWER) i thrashe. S pořádným nádechem grindu (NAPALM DEATH, CARCASS, TERRORIZER, REPULSION). Hudba se zde valí jako lavina z kamení a drtí vše živé v okruhu několika kilometrů.AGGRESSOR se s tím nepářou, mají jasný cíl - vyhladit! Nutno říci, že se jim to daří. Líbí se mi neurvalý a neučesaný zvuk, mocná produkce i totální nasazení, které do muziky pánové dávají. Oceňuji i monumentální obal. Mám při poslechu pocit, že mi někdo stojí na hrudníku okovanou botou, dusí mě a drtí lebku v kleštích. Tohle album není nic pro slabé povahy. Masakruje, ničí, drásá a je bolestivé jako trhání nehtů bez umrtvení. Polští maniaci mě vykostili a pohodili jako nepotřebný kus masa u cesty. Občas se sice vkrádá lehký stereotyp, ale jako celek je album doslova devastující. Staří psi zase jednou všem ukázali, jak se má správně hrát poctivý death metal. Skvělá deska, která připomíná návštěvu opuštěných katakomb. Masakrující zážitek a za mě vynikající hnilobný zážitek!Asphyx says:

I have to take an axe to open today´s cell. It is in the corner of a cemetery built in the ancient 90s of the previous century, real from stone and granite. The upside-down cross by the door cannot make me to hesitate my entering. I cut the metal lock and the gate. I am inside and suck the old smell. In the centre of the room under the drawn pentagrams lies a skeleton of a fallen monk. In his hands is the new album by Polish death metal band AGGRESSOR.


Polish veterans came with an album which immediately broke my mind last year. Honest craft, played with enthusiasm, sharply and with deadly atmosphere in the songs. The album “XXX” seems like come from the ancient times. It is full of fire, death, death metal (it might sometimes reminds BENEDICTION, BOLT THROWER) even thrash. With a great touch of grind (NAPALM DEATH, CARCASS, TERRORIZER, REPULSION). The music rolls like a stone avalanche and it crushes everything living around a few miles. 

AGGRESSOR work it well, they have a clear goal – to destroy the world! I have to say that they do a great job with it. I like the rolling sound, powerful production and the total deployment that those gentlemen give to their music. I appreciate the monumental cover. During the listening I feel that someone is standing on my chest with heavy boot, choking me and crushing my skull in pliers. This album is not for weak people. It massacres, destroys, crawls and it is very painful lake tearing of nails with no anaesthesia. Those Polish maniac teared out my bones and swept me away like an unnecessary piece of flesh by the road. Sometimes I hear a slight stereotype but as a whole album it is literally devastating. The old dogs once again showed us how the real death metal is supposed to sound. A great album which feels like a visit of abandoned catacombs. Massacre experience and a great rotting experience for me!


TRACKLIST: 
1. PYCHA
2. BREDNIE
3. CZARNY OBRAZ
4. WIEZIEN UMYSLU
5. BÓL
6. DEMON
7. ZADZA KRWI
8. MORDERCZA GRA
9. ZASZCZUTY
10. APOCALYPSE
11. ZAPALKI
12. MIETEK D.

band:
Robert "Nasty" Kaczmarek - Vocals, Bass
Stasiu "Menel" Jocz - Guitar
Kacper Kaczmarek - Guitar
Krzysztof Klingbein - Drums

Share this games :

TWITTER