New album of Czech death metal band HYPNOS - "The Blackcrow" (2020)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 14. ledna 2018

Home » » Recenze/review - TRENCHGRINDER - Peace Is Forfeit (2017)

Recenze/review - TRENCHGRINDER - Peace Is Forfeit (2017)


TRENCHGRINDER - Peace Is Forfeit
digital 2017, vlastní vydání

for english please scrool down

Ležel jsi zrovna v zákopu, když tvému nejlepšímu kamarádovi ustřelili hlavu. Jeho mozek se rozstříkl na uniformě a ty jsi najednou přestal věřit v Boha. Kolem se vznášela oblaka smrtelného dýmu. Řev raněných, krvelačná touha zabíjet. Zažil si peklo a nikdy už nebudeš takový jako dřív. Čekáš na smrt, zohavený válkou. 

Válečná vřava patří k death metalu odnepaměti. Už od dob slavných BOLT THROWER. U těch se také TRENCHGRINDER inspirovali, přidali nezbytnou dávku crustu, doomu, grindu, ale i blackových a thrashových pasáží a výsledkem je doslova devastující album. "Peace Is Forfeit" je deskou, která je až po okraj narvaná energií, špínou, válkou a smrtí. V některých momentech lehce evokuje současné ASPHYX, VALLENFYRE, HAIL OF BULLETS, samozřejmě v trošku "drsnějším" a neurvalejším vyznění (NAPALM DEATH, CARCASS). 


Zůstane po nás jen spálená země, zničíme tisíce životů. Někdy si říkám, že by měli konečně povstat všichni vojáci ve všech zbytečných válkách a pomstít se té hrstce mocných, co neustále touží po krvi. Do kroku mohou hrát nemrtvým TRENCHGRINDER. Mají v sobě totiž vše potřebné, co má reálný syrový death metal mít. Energii, sílu, chlad, odhodlání, touhu zničit svět hudbou. Jsou soundtrackem k válečným masakrům, i studeným pohřbům do hromadného hrobu. Mám pocit, že mě přivázali k tanku a střílejí do mého nebohého těla ostrými střelami plnými hnisu, výbušných riffů i vokálu plivajícího střepiny. Chtěli jste válku i v záhrobí? Máte ji mít! "Peace Is Forfeit" vystoupalo v pomyslném žebříčku mých nejoblíbenějších nahrávek roku 2017 do předních pozic. Death metalové album, které je až po okraj napěchované třaskavou směsí smrti!Asphyx says:

You were laying in the trench when your best friend´s head was fired with a bullet. His brain splashed on his uniform and suddenly you stopped to believe in God. Around were clouds of deadly smoke. The scream of wounded, bloodthirsty desire to kill. You experienced the hell and you will never be the same. You are waiting for the death, wounded by the war. 

The fight of the war just has been a part of the death metal since forever. Since the great times of the famous BOLT THROWER. By this band were TRENCHGRINDER inspired, they added the necessary portion of crust, doom, grind but also black and thrash passages and the result is just a devastating album. “Peace Is Forfeit” is an album which is filled with energy, dirt, war and death. In some parts it slightly evokes new ASPHYX, VALLENFYRE, HAIL OF BULLETS and of course a little more “dirty” and naughty sounds (NAPALM DEATH, CARCASS).There will be only burnt ground after you, we will destroy thousands of lives. I sometimes tell myself that we, all soldiers, should stand up in all unnecessary wars and revenge to the handful of powerful men who constantly desire for blood. While we are walking TRENCHGRINDER might play their music. They have all what is necessary, all what real raw death metal should have. Energy, power, coldness, determination, desire to destroy the world with music. They are the soundtrack to all the war massacres and cold funerals, getting corpses into a mass grave. I feel that I am tied up to a tank and someone is shooting to my poor body with sharp bullets full of pus, explosive riffs and vocals of spite shit. Did you want to have the war even in the world beyond? There you have it! “Peace Is Forfeit” rose to the top of my imaginary chart of favourite albums in 2017. Death metal album which is filled with explosive mixture of death!tracklist:

1. Incursion 
2. Lay the Earth to Rest 
3. Deterrence and Retribution
4. Waking Terror 
5. For Knowledge of Blood 
6. Destroyer Unmaker 
7. Peace Is Forfeit 
8. War to Wage 
9. Desolation

band:
Owen Rundquist - vocals
Bill Dozer - guitar
Denis Bramley - bass
Robert Nelson - drums

Share this games :