The long-awaited new SOLSTICE album Casting The Die out 23rd of April!

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 4. ledna 2018

Home » » Recenze/review - SOLFERNUS - Neoantichrist (2017)

Recenze/review - SOLFERNUS - Neoantichrist (2017)


SOLFERNUS - Neoantichrist
CD 2017, Satanath Records/Murdher Records

for english please scroll down

Je zima a jdu zrovna kolem kostela. Normálně bych asi dovnitř nešel, ale lákaly mě zvuky, ozývající se z poza dveří. Chladivé, smutné, pochmurné ozvěny, jako mrazivá rána za hřbitovní zdí. Vstoupil jsem, sunul se pomalu k oltáři. Tam, nad krví zbarveným rouchem, visel na kříži on - zohavený. A měl moji tvář.

Na novinku moravských blackerů SOLFERNUS se čekalo dlouhých dvanáct let. A nutno říct, že se čekání vyplatilo. Vždyť kdo by měl zchladit naši mysl a pokrýt nás temnotou, než právě tito zplozenci pekla. Pouštím si album "Neoantichrist" stále dokola a přemýšlím nad posledními věcmi člověka. Svět náhle zčernal."Neoantichrist" mohu doporučit všem milovníkům pomalejších blackových desek, které sázejí hlavně na studené nálady, postupné nahlodávání vaší duše a nebojí se vás pozvat na nekonečnou návštěvu záhrobí. Cítím zde lehkou inspiraci DIMMU BORGIR, TRIPTYKON, CELTIC FROST. Mé přirovnání berte ale jen jako směr, odkaz, jinak jsou SOLFERNUS originální a moravsky melodičtí. Nelíbí se mi obal, ale jinak jsem absolutně spokojen. Skladby mají jasné, zapamatovatelné motivy, každá svůj černo černý oheň, který vypálí cejch i do vás. Doporučuji poslouchat nahlas, v temných místnostech a s otevřeným oknem do zimní krajiny. Pak vynikne tento black metal vskutku skvěle. Vše je promyšlené, na podobné desky až nebývale pestré, tepající, návykové, přesto neklidné jako udušený vztek. Až mě budete zase věšet na kříž, poprosil bych jako kulisu pouštět toto album. Velmi dobrá deska, která vás zahalí do tmy a chladu.Asphyx says:

It is cold and I am passing a church. Normally, I would not go inside but I was attracted by the sounds of echoes behind the door. Cold, sad, bleadk echoes just like cold mornings behind the wall of the cemetary. I came in, walked to the altar. There, above the bloody cloth was a cross with him – he was mutilated. And he had my face. 

We waited for a new album by Moravian black band SOLFERNUS for long 12 years. And I have to say that the waiting paid off. Well, who should cold our minds and cover us with darkness rather than these guys from the Hell. I will listen to the new album “Neoantichrist” over and over again and I think about the last things of mankind. The world suddenly blackened.


“Neoantichrist” is a great album for all lovers of slow black albums, which are mainly based on cold moods which will gradually deteriorate your soul and they are not afraid to invite you on the endless visit in the graves. I feel the slight inspiration of DIMMU BORGIR, TRIPTYKON, CELTIC FROST. But this is only my submition and take it just as a direction, a link because SOLFERNUS are original and Moravian melodic. I do not like the cover but otherwise I am happy. Songs have clear and rememberable motives each has its own black fire which will burn a sign into your skin. I recommend listen to this with a loud player, in dark rooms and with open window to the witner countryside. Then you will nicely hear the black metal. Everything is nicely thought out, similar albums are too colourful, addctive yet restless like an asphyxiated rage. When you will be putting me on the cross again, I would like to hear this album. Very good album which will cover you into darkness and cold.

tracklist:
1. Ignis ~ Dominion
2. Glorifired
3. Mistresserpent
4. Pray for Chaos!
5. That One Night
6. Between Two Deaths
7. Once upon a Time in the East
8. My Aurorae
9. Neoantichrist
10. Stone in a River


band:
Igor Hubík - kytary, zpěv
Parambucha - baskytara
Khaablus - zpěv
Paul Dread - bicí


Share this games :

TWITTER