JUST BEFORE DAWN - In The Realm Of Ash And Sorrow (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 13. března 2018

Home » » Recenze/review - ABYSMAL GRIEF – Blasphema Secta (2018)

Recenze/review - ABYSMAL GRIEF – Blasphema Secta (2018)


ABYSMAL GRIEF – Blasphema Secta 
CD 2018, Terror From Hell Records, Sun & Moon Records

for english please scroll down

Už dlouho jsem měl pocit, že naše společné nedělní mše nebývají v pořádku. Nejdříve jsem občas zahlédl v rohu podivný stín. Někdy zase, zničehonic, začala krvácet stigmata na soše Ježíše. Vkrádala se mezi nás pochmurná nálada. Propadli jsme jí postupně, ale o to víc hlouběji.

Okultní doomové seance s italskými maniaky ABYSMAL GRIEF propukly vzápětí. Podávaly se nakažené hostie, pila se zhnisaná krev. Z chóru zněla nová deska "Blasphema Secta" a věřící se stávali ovcemi, jdoucími na porážku. Starodávné síly, doteď uložené v podzemních katakombách, vylezly na povrch a obestřely nás nekonečným hávem tajemna.


"Blasphema Secta" je originálním albem, doslova žhnoucím černou energií. Pokud bychom měli hudbu Italů k někomu připodobnit, volil bych asi kolegy PAUL CHAIN, THE VISION BLEAK, případně americké ACID WITCH. Doom metal je zde prokládán okultismem, mystikou, smrtí. Působí na mě jako nějaký ošklivý hororový film z osmdesátých let. Nálada je hodně podobná. Představte si starý hřbitov, usednete uprostřed na lavičku. Zamyslíte se a za chvíli s vámi začnou rozmlouvat nemrtví. Strávíte takto celé odpoledne a k večeru vás už budou čekat na černé mši. Hudba se vám postupně zadře pod kůži i do podvědomí. Natolik je návyková. Okultní doom metal, který vás vezme na nekonečný výlet na onen svět. Vynikající démonicky přitažlivá záležitost!


Asphyx says:

For a long time now I have been having the feeling that our Sunday service are not OK. At first I just glanced a weird shadow in the corner from time to time. Other times, suddenly, the stigmata on the Jesus statue were bleeding. A blue atmosphere was crawling among us. We all succumbed to it gradually but deep. 

The occult doom séances with an Italian maniac band ABYSMAL GRIEF happened suddenly. Hostie-altar bread was served, people drank rotten blood. The chorus was singing the new album “Blasphema Secta” and the believers were becoming sheep going to the slaughter house. Ancient powers which have been hidden in the underground catacombs until now crawled back up on the ground and gave us the endless jacket of darkness.

“Blasphema Secta” is an original album which literally glow with black energy. If I had to compare the music by those Italians to someone else I would say PAUL CHAIN, THE VISION BLEAK or the American band ACID WITCH. Doom metal is alternated with occultism, mystics and death. For me it feels like an ugly horror movie from the 80s. The mood of the album is very similar. Just imagine an old graveyard, you are sitting in the middle on a bench. You will think for a while and then the undead will talk to you. You will spend the whole afternoon there and in the evening you will be invited to the black service. The music will slightly go right under your skin and to your mind. It is that addictive. Occult doom metal which will take you to an endless trip to the beyond world. Excellent demonic attractive album!tracklist: 
Intro (The Occult Lore) 
Behold The Corpse Revived 
Maleficence 
Witchlord 
When Darkness Prevails 
Ruthless Profaners 

band:
Regen Graves - kytara 
Labes C. Necrothytus - zpěv, klávesy 
Lord Alastair - basa 
Lord of Fog – bicí


Share this games :

TWITTER