Recenze/review - ROTTEN CASKET - First Nail in the Casket (2022)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 5. března 2018

Home » » Recenze/review - MASTER´S HAMMER - Fascinator (2018)

Recenze/review - MASTER´S HAMMER - Fascinator (2018)


MASTER´S HAMMER - Fascinator
LP/CD/MC 2018, Jihosound Records


for english please scroll down

"Tak tu máme zase novou desku MASTER´S HAMMER, paní Müllerová": parafrázoval bych s dovolením slavnou větu ze Švejka. Ano, je to tak, slavní Češi v čele v Františkem Štormem jsou opět zde. A znovu se svoji nezaměnitelnou krásou českého jazyka v textech. Asi budu ve svém názoru osamocen, ale to je asi tak jediné, co se mi na několika posledních deskách líbí. Jako ortodoxní fanoušek prvních nahrávek kapely, jsem kdysi navnaděn dodnes skvělým albem "Vracejte konve na místa" (2012), pořád očekával nějakou další bombu. Bohužel, žádný výbuch radosti se nekoná ani tentokrát.


A cože mi to na novince vlastně tolik vadí? Za moji maličkost jednoznačně vokály. Je jich zkrátka moc a obzvláště ty od pana Necrococka mě v některých momentech doslova iritují. Jak známo, tak hlavní je hudba a ta je na albu "Fascinator" spíše obyčejná (konečně alespoň přímočařejší a bez zbytečných experimentů), než něčím zajímavá a neotřelá. Samozřejmě, všichni stále bereme celé MASTER´S HAMMER více méně jako takovou jednu velkou legraci (doufám, že to ještě platí), ale já se zkrátka nemohu ani po dlouhých týdnech poslechu chytnout. Ano, texty jsou vtipné, propracované, ta nadsázka tam pořád je a spousta starších i mladších věrných fanoušků ji zajisté uslyší a bude ji nadále považovat za "geniální". Osobně se ale zasměji jen občas, někdy se dostaví i pocity lehké trapnosti. A to ne nad obsahem, ale nad jejich naroubováním do skladeb. Obal je psychedelický, považuji jej za dobrý. Zvuk obyčejný a vlastně bez připomínek (jen mě nijak nedrásá, není ničím výjimečný, i když mu nelze upřít snahu o hutnost - zkrátka je "až moc příjemný").


Jakoby kapele chyběl nějaký šikovný producent, člověk zvenku, který by ořezal nepotřebné, vyhodil zbytečnosti a udělal z posledních několika alb jedno dobré. Mám takový pocit, že se v současnosti motají MASTER´S HAMMER trošku v kruhu. Jakoby nevěděli, jestli tedy chtějí opravdu "dělat umění" nebo být pořád "jen" vtipní. 

Já vím, mnohým jsem právě strhl modlu, ke které se celý život také modlím. Jenže přátelé, jsem zvyklý psát to, co si myslím a slyším. Každý to máme samozřejmě jinak a tak si novinku užijte, já se raději vrátím jednou za čas ke starým deskám. "A víte co, paní Müllerová?...já si ty nový MASTER´S HAMMER teda občas pustím, ale že bych z toho byl zase nějak na větvi, to teda fakt ne!"Asphyx says:

“Well, Mrs. Müller, there is another new album by MASTER´S HAMMER”: I paraphrase the famous Švejk (a Czech book character). Yes, that is right, famous Czech guys with František Štorm are here again. And again they have their signature Czech lyrics. I think nobody will agree with me but this is the only thing I like about the few last albums by this band. As an orthodox fan of the first albums of this band I used to be drawn in by a great album (even now) “Vracejte konve na místa” (2012) and I have been expecting something amazing. Unfortunately, there is no joy explosion this time.


And what I do not like about the new album? For me, the vocals. There is so much of them and mostly the ones from Mr. Necrocock sometimes irritate me. As we all know, the main thing is music and on the album “Fascinator” the music is just ordinary (it is at least straightforward and with any unnecessary experiments) rather than interesting and unpretentious. Of course, all of us just think about MASTER´S HAMMER as a one big legend (and I hope it still is) but I just cannot get hooked even after so many long weeks of listening. Yes, the lyrics are funny, worked-out, there is still the sarcasm and all real fans, old or young, will still hear it there and they will think it is “genious”. Personally, I laughed only a few times, there are even some embarrassing moments. Not about the content of the songs but about the grappling into the songs. The cover is psychedelic and I think it is good. The sound is simple and with no commentary (it just does not surprised you with anything special, but there is definitely a try for thickness – it is just “too nice “ for me).

It seems like the band lacks some good producer, a person from the outside who would cut all the unnecessary things, threw away things they do not need and made one good album from the previous ones. I think that nowadays MASTER´S HAMMER are in a circle and do not know how to leave it. Like they do not know if they really want to “do art” or “just” be funny.

I know, I have just pulled down the idol you pray to and I also have been praying to it for my whole life. However guys, I just writes what I hear and think. We all are different so probably some of you will enjoy it, but I will go back to their old albums. “And do you know what Mrs. Müller?...I sometimes listen to the new MASTER´S HAMMER but I am not very excited about that, not at all!”tracklist:
1. Fascinator 
2. Psychoparasit 
3. Ve věži ticha
4. Linkola
5. Satanská nekrofilní porna
6. Estetika ďábla
7. Krokodil
8. Astrální dvojníci
9. Kletba
10. Odliv mozků
11. Espíritos Creativos
12. Exhumace 
13. Lost In Fjords

band:
František Štorm - zpěv, kytara, klávesy
Petr Blackie Hošek - kytara
Petr Rámus Mecák - baskytara
Tom Necrocock - klávesy, zpěv
Jan Kapák - bicí
Silenthell - tympány

Share this games :

TWITTER