Recenze/review - ARCHGOAT - Worship the Eternal Darkness (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 31. března 2018

Home » » Recenze/review - TORTHARRY - Sinister Species (2018)

Recenze/review - TORTHARRY - Sinister Species (2018)


TORTHARRY - Sinister Species
CD 2018, MetalGate

for english please scroll down

Občas to vypadá, že je celý svět naruby. Z informační dálnice k nám doslova stékají jedovaté sliny jedinců, kteří sami dokázali jediné - narodit se. Hladíme obrazovky svých elektronických zařízení, místo toho, abychom spolu zašli na pivo. Sledujeme přímý přenos z válek celého světa. Máme tisíce přátel na sociálních sítích a nakonec umíráme osamoceni. Co je pravda a co lež? Rozdíly se stírají a osobně nevím, jak z toho ven. Co ale vím je, že pořád zde bude existovat možnost zavřít se do svého pokoje, přidat volume a nechat dnešní zkažený svět daleko za sebou.

Nová deska TORTHARRY se mi dostala do ruky přesně v momentě, kdy se témata textů přesně trefila do mého rozpoložení. Přišel jsem zrovna z práce, totálně zničený odlidštěnou atmosférou. Potřeboval jsem restart. Zapomenout, propláchnout mozkové závity, obnovit celé mé já. Nové album "Sinister Species" se stalo na nějaký čas mým věrným očišťujícím průvodcem."Sinister Species" je devastujícím, vyhlazujícím albem. Hudebně jsou TORTHARRY inspirováni u DYING FETUS, CANNIBAL CORPSE, MISERY INDEX (ale zaslechl jsem i kousek staré SEPULTURY). Je opatřeno dobrým zvukem, zajímavým obalem a texty, které vás donutí k zamyšlení. Pánové jsou staří bardi, kteří moc dobře vědí, jak nahrát dobrou desku. Nepřicházejí sice s ničím novým, ani objevným, ale skladby řežou tou správnou stranou nože. Hronovští maniaci nesměřují do současného technicky pojatého death metalu a je to jen dobře. Sází spíše na energii, na maniakální výraz, na zničující pasáže, které určitě dobře vyznějí hlavně naživo. TORTHARRY zkrátka masakrují, duní, zabíjí svým detonačním stylem. Jejich současná podoba se mi líbí a i když se občas vkrádá do poslechu lehký stereotyp, pokud chcete hlavně vyčistit hlavu od zbytečností, tak vám mohu "Sinister Species" doporučit. Chtěli jste tradiční masakr made in TORTHARRY? Máte ho mít. Slušná krvavá práce.Asphyx says:

It sometimes looks that the world is inside out. There is an information highway which literally brings us poisonous saliva from people who have succeeded in only one thing in their life – being born. We are praying to the electronic items we have instead of going outside to a pub. We watch live shows of wars from around the world. We have thousands of friends on social media and at the end we are dying alone. Is that true or lie? The differences are becoming less visible and I do not know how to end this. What I know is that there will always be the possibility to close the door behind you and let the spoiled world behind you.


A new album by TORTHARRY was given to me in the moment when I just needed to hear those lyrics. I just came from the work, absolutely destroyed by the unhuman atmosphere. I needed a restart. To forgive, to wash the brain cells, reborn the whole me. The new album “Sinister Species” has become my loyal cleansing guide for a while. 

“Sinister Species” is a devastating, killing album. The music of TORTHARRY is inspired by DYING FETUS, CANNIBAL CORPSE, MISERY INDEX (but I can also hear a little bit of old albums by SEPULTURA). It has very good sound, interesting cover and lyrics which make you think. Those guys are old bards, who know how to record a good album. They do not come with anything revolutionary or discovering but the songs cut with the right side of a knife. Those maniacs from Hronov do not aim for the modern technical death metal and that is good. In their albums they put energy, maniacal face and destroying passages which will sound great live, that is for sure. TORTHARRY massacre and boom us, they kill with their detonated style. Their nowadays face is great although sometimes there is a slight stereotype in the music. If you want to clear your head from the necessary things I would recommend you the album “Sinister Species”. Did you want traditional massacre made in TORTHARRY? Well, here it is. Good bloody job.

Tracklist:
01. Intro 
02. Odd Man Out 
03. False Superiority 
04. Crossroads 
05. Without a Break 
06. By Devil's Side 
07. Self-Sale 
08. Perpetual Delay 
09. Deceitful Sermons 
10. Sinister Species

band:
Daniel Pavlík – guitars, vocals
Martin Vacek – bass, vocals
Jiří Rosa – drums

Share this games :

TWITTER